Nopco Senko A/S

var i nært samarbeid med Senko Kjemisk A/S en kjemikalieleverandør med fabrikk i Kobbervikdalen, etablert i hhv. 1960 og 1962 av Ragnar A. Tanberg (s.d.). Tanberg var velkjent som direktør for Drammens Glassverk. Bedriften var den første industrietableringen på det senere Kobbervik industriområde. Senko Kjemisk produserte opprinnelig Senkoflex industrigulvbelegg. I 1962 dannet Tanberg et selskap […]

Tanberg, Ragnar Andreas (9.9.1899-1982)

Bedriftsleder i Drammen, f. på Hurdal verk. Sønn av verkseier Ragnvald Tanberg og Florence f. Sinclair. Gift 1925 med Henny Piene. Siv.ing. elektro fra NTH 1919, konstruktør ved Duquesne Light Co. Pittsburgh USA, forskningsingeniør ved utviklingsavd. hos Westinghouse på samme sted, tok verdenspatent på en lynavleder. Direktør (og medeier) for Drammens Glassverk 1930-1965, stillingen ble […]

Gundersen, Gorm (*1945)

Bedriftsleder og sivilingeniør, bosatt i Drammen. Medlem av ABB-konsernets konsernledelse i Zürich, sjef for ABBs internasjonale olje- og gassdivisjon og styreleder for ABB Norge 1998-2002. Fra 1970-årene: Avdelingsleder National Industri (Drammen), teknisk sjef Elmek (Drammen), overingeniør National Industri 1981-1983, direktør for Tanelec (National Industris fabrikk i Tanzania) 1983-1985, divisjonsdirektør National Industri 1985-1987, adm. direktør EB […]

Automatpakkeriet AS (Automatpack AS)

Produksjonsbedrift for automatpakking av tørre næringsmidler i forbrukerpakninger, levert som produksjonstjenester til grossister/importører/leverandører til dagligvarehandelen/detaljhandelen. Etablert i Solbergelva i 1976 av Wilmar Johansen. Lokalene viste seg straks uhensiktsmessige og bedriften ble i 1978 flyttet til Buskerudveien 64 i Drammen. I 1987 flyttet den videre til Kobbervikdalen 71. Etter konkurs i februar 1990 ble boet kjøpt […]

Drammen Pappindustri

var en emballasjeprodusent og et trykkeri på Gulskogen, etablert i 1953 av Edgar Berge, som et personlig eid foretak. Startet opp i ei tyskerbrakke på Gulskogen, flyttet videre til en låve (tidligere garveri) ved Langum. 17 ansatte i 1957. Totalskadet i brann i januar 1960. Videreførte driften i Øvre Eiker vei 177. I samarbeid med […]

Haandbryggeriet A/S

Ølbryggeri i Havnegata 13 (Havnevesenets tidligere skur 3 og 4) etablert i 2005 av Jens Petter Maudal (hovedaksjonær), Rune Eriksen, Egil Hilde og Arne Eide. 17 ansatte pr. 2020. Egil Hilde er daglig leder. Et titalls aksjonærer eide selskapet pr. 2020. Årsomsetning omtrent 20 mill. kr. Produksjon av overgjæret og undergjæret spesialøl i omtrent 40 […]

Lund, Øivind (*1949)

Bedriftsleder og sivilingeniør/dr.ing, f. og bosatt i Drammen. Sivilingeniør elektro fra NTH 1969, dr. ing. fra 1972, ansatt ved National Industri fra 1974 og utdannet bedriftsøkonom fra 1976. Teknisk sjef i Tanelec (National Industris fabrikk i Tanzania) 1981-1984, divisjonsdirektør ved National Industri 1984-1992, adm. direktør for ABB National Transformer 1992-1993, adm. direktør i ABB Transformer […]

Teknisk Produksjon

Mekanisk verksted og maskinbyggeri, etablert i 1969 av ingeniør Finn Arvei, Johs. Christensen, Ulf. R. Christensen og Drammens Finansieringsselskap, adresse C.O. Lunds gate 16, i enkle lokaler leid av Drammens Rør. Spesialist på maskinering med høye toleransekrav, leverte komponenter/detaljer til bl.a Kongsberg Våpenfabrikk, Akergruppen, Horten Verft, Elektrisk Bureau og Strømmens Verksted. Tok også opp produksjon […]

Papirteknikk

Emballasjeprodusent og trykkeri på Gulskogen, etablert i 1946 av boktrykkermester Tor Nimann Eriksen (1914-2005) fra Brakerøya, sønn av trykker Carl Eriksen (Ekspresstrykkeriet s.d.) og bror av Karl Eriksen, som i 1945 etablerte Diamant Elektriske Apparatfabrikk (s.d.). I  den første fasen holdt Papirteknikk til i Hotvedtveien 170, flyttet i 1948 til Hauges gate 57, flyttet i […]

Teknisk Papir (TePa)

Produsent av teknisk registreringspapir og termisk billett- og kvitteringspapir, etablert på Konnerud i 1956 av kjemiingeniør Arne Berglund (1919-2011). Før etableringen var Berglund laboratoriesjef ved Vokspapirfabrikken (Vopa) på Gulskogen. Han oppnådde en avtale med Vopa om å gå videre med et utviklingsprosjekt i egen virksomhet. Berglund utviklet en effektiv metode for produksjon av såkalt fuktig […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet