Reklame Teknikk

Pionerbedrift i utvikling og design av emballasje og reklametrykk, etablert 6. november 1952 av John Schultz. Schultz var også medgrunnlegger og 50 prosent medeier i Steddings Annonsebyrå A/S (s.d.) på Bragernes, som ble etablert samme år. Reklame Teknikk etablerte kontor i Tollbugata 8 og teknisk avdeling med produksjon i Øvre Storgate, som blant annet var […]

Falck-Pedersen, Geir Arild (28.3.1916-1.3.1999)

Gründer, bedriftsleder og sivilingeniør, f. og bosatt i Drammen. Siv.ing. maskin fra NTH med diplomoppgave i turbinkonstruksjon. Turbinkonstruktør ved Kværner Brug 1940-1942, driftsleder i isolasjonsfirmaet Ing. E. Moltke-Hansen i Drammen 1942-1945. I 1945 grunnla han, sammen med Paul Moltke-Hansen, isoleringsbedriften Teknisk Isolering A/S (senere kalt Ticon s.d.), basert på aktiva fra Ing. E. Moltke Hansen. […]

Tuna Tekstil

Trikotasje- og konfeksjonsfabrikk, etablert 1950 i Hauges gate 6 av Eivind Johansen, som var skogbonde fra Krødsherad. Flyttet 1954 til Hauges gate 4 og fra 1958 til Stjerneveien 15. Innviet i 1969 nyoppført fabrikkbygg i Farmen 27 på Åssiden med 2250 kvm gulvflate, hvorav 700 kvm ble utleid til Drammen Møbelcenter. I bedriftens opprinnelige epoke […]

Nesvold & Martinsen

Pølsemakeri og kjøttforretning, etablert 1933 i Øvre Strandgate 12 av pølsemakermester Finn Normann Martinsen (f. 1911) og Kristen Nesvold. Martinsen var utlært hos Martin Stablum på Bragernes og gjorde flere studieopphold i København. Innviet i 1957 nytt pølsemakeri i Kreftings gate 45, som regionens største og mest moderne pølseprodusent, med en gulvflate på 700 kvm. […]

Skamarken, Elling (29.10.1910-21.12.1989)

Fabrikkeier og bedriftsleder, f. og bosatt i Drammen. Sønn av brukseier Christian Skamarken (1874-1968). Disponent (operativ daglig leder 1947-1965) og majoritetsaksjonær i Sunland Papirfabrikk på Gulskogen og Eker Papirfabrikk i Mjøndalen, fra 1971 fusjonert til Sunland-Eker Papirfabrikker A/S. Som eier utvidet han Sunland Papirfabrikk med flere papirmaskiner i perioden 1953-1984 og videreutviklet Eker Papirfabrikk for […]

Nopco Senko A/S

var i nært samarbeid med Senko Kjemisk A/S en kjemikalieleverandør med fabrikk i Kobbervikdalen, etablert i hhv. 1960 og 1962 av Ragnar A. Tanberg (s.d.). Tanberg var velkjent som direktør for Drammens Glassverk. Bedriften var den første industrietableringen på det senere Kobbervik industriområde. Senko Kjemisk produserte opprinnelig Senkoflex industrigulvbelegg. I 1962 dannet Tanberg et selskap […]

Tanberg, Ragnar Andreas (9.9.1899-1982)

Bedriftsleder i Drammen, f. på Hurdal verk. Sønn av verkseier Ragnvald Tanberg og Florence f. Sinclair. Gift 1925 med Henny Piene. Siv.ing. elektro fra NTH 1919, konstruktør ved Duquesne Light Co. Pittsburgh USA, forskningsingeniør ved utviklingsavd. hos Westinghouse på samme sted, tok verdenspatent på en lynavleder. Direktør (og medeier) for Drammens Glassverk 1930-1965, stillingen ble […]

Gundersen, Gorm (*1945)

Bedriftsleder og sivilingeniør, bosatt i Drammen. Medlem av ABB-konsernets konsernledelse i Zürich, sjef for ABBs internasjonale olje- og gassdivisjon og styreleder for ABB Norge 1998-2002. Fra 1970-årene: Avdelingsleder National Industri (Drammen), teknisk sjef Elmek (Drammen), overingeniør National Industri 1981-1983, direktør for Tanelec (National Industris fabrikk i Tanzania) 1983-1985, divisjonsdirektør National Industri 1985-1987, adm. direktør EB […]

Automatpakkeriet AS (Automatpack AS)

Produksjonsbedrift for automatpakking av tørre næringsmidler i forbrukerpakninger, levert som produksjonstjenester til grossister/importører/leverandører til dagligvarehandelen/detaljhandelen. Etablert i Solbergelva i 1976 av Wilmar Johansen. Lokalene viste seg straks uhensiktsmessige og bedriften ble i 1978 flyttet til Buskerudveien 64 i Drammen. I 1987 flyttet den videre til Kobbervikdalen 71. Etter konkurs i februar 1990 ble boet kjøpt […]

Drammen Pappindustri

var en emballasjeprodusent og et trykkeri på Gulskogen, etablert i 1953 av Edgar Berge, som et personlig eid foretak. Produserte pappemballasje, kartongemballasje og etter hvert selvlukkende esker for automatiske pakkemaskiner. Foruten diverse trykksaker opparbeidet trykkeriet en lang rekke kundeforbindelser innen tidsskrifter, serieblader og ukeblader og trykte blant annet en lang rekke lærebøker for Universitetsbokforlaget. Bedriftens […]

Cookies | Personvern

bn