E. Asplunds Møbelfabrikk

Etablert i 1924 av Ernst Asplund (1894-1986) i Buskerudveien 6. Asplund var svenskfødt og bodde i Seattle, USA, 1912-1921, der han ble utlært møbelsnekker. Gift i USA i 1917 med Johanne Kolkind fra Modum. Snekkerverkstedet i Buskerudveien var spesialist i understell for stoppede møbler og divan- og madrassrammer. Under okkupasjonstiden ble verkstedet konfiskert av tyskerne. […]

Gangerolv Kjøttstabbe & Stanseblokkfabrikk

Produsent av kjøttstabber og oppdelingskrakker for kjøtt, etablert i 1926 i Stablumgården på Landfalløya av tømrer Rolv Eriksen fra Brakerøya. Bedriften produserte også kundetilpassede stanseblokker i hardved, blant annet brukt i skofabrikker. Fabrikken var på sitt største midt på 1960-tallet med et titalls medarbeidere. «Gangerolv-stabbene» ble bygget i bøk med gjennomgående bolter, spesialimpregnert mot bakterieangrep […]

Axel Andersen A/S

Slakteri, kjøttskjæreri og kjøttgrossist, opprinnelig etablert i 1873 av slakter Axel Andersen. Overtatt 1939 av Axel E. Andersen (1918-1980). Mot slutten av 1940-årene ble det oppført nytt slakteri med kjølelager i Nedre Eiker vei 49 på Grønvold. Bedriften hadde eget sauefjøs. Aksjeselskap fra 1973. Finn Andersen overtok etter sin far i 1980. Fra 1.1. 1999 […]

Presterud, Terje (*1945)

Gründer, bedriftsleder og tømrermester, f. i Drammen, oppvokst på Øvre Bragernes. Handelsskole og elektrikerutdanning ved National Industri, montør ved samme bedrift. Senere utdannet som tømrer/tømrermester. Etablerte i 1973 Terje Presterud A/S og startet produksjon av Drammenshytta, flere størrelser ferdighytter etter elementprinsippet. Etablerte produksjonslokaler både på Tørkop, på Bragernes, og fra 1977 ny fabrikk på Sysle […]

Ekspresstrykkeriet

Bok- og aksidenstrykkeri etablert 1927 av boktrykker Carl Eriksen (f. 1872 i Drammen) i Bragerhagen 22. Eriksen hadde lært faget hos boktrykker Steen i Drammen, som i sin tid trykket Drammens Blad. Trykkeriet ble i 1946 overtatt av en av sønnene, typograf Reidar W. Eriksen. Grunnleggeren Carl Eriksen var også far av Tor Eriksen som […]

Reklame Teknikk

Pionerbedrift i utvikling og design av emballasje og reklametrykk, etablert 6. november 1952 av John Schultz. Schultz var også medgrunnlegger og 50 prosent medeier i Steddings Annonsebyrå A/S (s.d.) på Bragernes, som ble etablert samme år. Reklame Teknikk etablerte kontor i Tollbugata 8 og teknisk avdeling med produksjon i Øvre Storgate, som blant annet var […]

Falck-Pedersen, Geir Arild (28.3.1916-1.3.1999)

Gründer, bedriftsleder og sivilingeniør, f. og bosatt i Drammen. Siv.ing. maskin fra NTH med diplomoppgave i turbinkonstruksjon. Turbinkonstruktør ved Kværner Brug 1940-1942, driftsleder i isolasjonsfirmaet Ing. E. Moltke-Hansen i Drammen 1942-1945. I 1945 grunnla han, sammen med Paul Moltke-Hansen, isoleringsbedriften Teknisk Isolering A/S (senere kalt Ticon s.d.), basert på aktiva fra Ing. E. Moltke Hansen. […]

Tuna Tekstil

Trikotasje- og konfeksjonsfabrikk, etablert 1939 av Eivind Johansen, en skogbonde fra Krødsherad. Bedriften ble grunnlagt på en ide om å produsere ullsåler av utrangerte, ullbaserte maskinfilter fra papir- og celluloseindustrien i regionen. Firma Tuna Tekstil ble registrert i 1950. I bedriftens opprinnelige epoke ble det produsert blant annet hansker, innleggssåler, vattepper og mere. Flyttet 1958 […]

Nesvold & Martinsen

Pølsemakeri og kjøttforretning, etablert 1933 i Øvre Strandgate 12 av pølsemakermester Finn Normann Martinsen (f. 1911) og Kristen Nesvold. Martinsen var utlært hos Martin Stablum på Bragernes og gjorde flere studieopphold i København. Innviet i 1957 nytt pølsemakeri i Kreftings gate 45, som regionens største og mest moderne pølseprodusent, med en gulvflate på 700 kvm. […]

Skamarken, Elling (29.10.1910-21.12.1989)

Fabrikkeier og bedriftsleder, f. og bosatt i Drammen. Sønn av brukseier Christian Skamarken (1874-1968). Disponent (operativ daglig leder 1947-1965) og majoritetsaksjonær i Sunland Papirfabrikk på Gulskogen og Eker Papirfabrikk i Mjøndalen, fra 1971 fusjonert til Sunland-Eker Papirfabrikker A/S. Som eier utvidet han Sunland Papirfabrikk med flere papirmaskiner i perioden 1953-1984 og videreutviklet Eker Papirfabrikk for […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet