Hato Maskinmontering A/S

Etablert i august 1970 av Harald Kjøsterud og Torger Torgersen, i realiteten en spin-off fra Wisbech-Refsum (s.d.). Det opprinnelige formålet var reparasjonsvirksomhet og maskinmontering med eget verksted på Konnerud. Bedriften hadde en god utvikling. Flyttet i 1977 til leide lokaler i Wisbech-Refsums fraflyttede verkstedanlegg i Tomtegaten 28. Etablerte ingeniøravdeling og overtok Wisbech-Refsums aktiviteter innen vannkraft […]

Randheim Eskefabrikk

Kartonasjeprodusent og trykkeri på Konnerud, etablert i 1959 av Knut Jensen, som hadde faglig bakgrunn fra Papirteknikk (s.d.), eid og drevet av hans onkel Tor N. Eriksen. Jensen arbeidet også en stund i emballasjeavdelingen hos grosserer G.K. Melsom (s.d.) før han startet egen bedrift. Randheim Eskefabrikk kombinerte produksjon av pappesker med trykking av bøker, brosjyrer, […]

Saturn Trykkindustri

ble i 1946 etablert av papirgrossisten G.K. Melsom (s.d.) i Tollbugata 29, lokalisert til Melsomgården, som et tillegg til eksisterende virksomhet. I 1960-årene produserte trykkeriet alle slags reklametrykksaker og hadde 40 ansatte. En spesialitet i bedriften var trykking på tynn metallfolie. Trykkeriet ble i 1980 overtatt av daglig leder Per Vetterstad, som forkortet navnet til […]

Ole K. Karlsen A/S Verksted

Mekanisk verksted i Buskerudveien 121 (ved elven) etablert i 1968 av Ole K. Karlsen A/S Entreprenørforretning i 2000 kvm. store lokaler. Plate- og sveiseverksted, stålkonstruksjoner, produksjon av trykktanker, spesialkraner, pelesko, viftehus, ankerpontonger, ankere, skipsluker, diverse skipsutstyr. Gjorde også underleveranser for Drammen Slip & Verksted. I 1970 ble ingeniør Johan Sveia ansatt, en viktig nøkkelperson i […]

Andresens Metallvarefabrikk, Brødrene

Grunnlagt 1932 i Peder Buchs gt. 1-3 av brødrene Arne Johannes og Henry Juel Andresen, sistnevnte overtok i 1940 som eneinnehaver. I den første tiden ble det produsert fotografirammer av metall, etterhvert supplert av stekespader. Tok fortløpende opp produksjon av diverse småartikler som potetskrellere, slikkepotter, diverse andre kjøkkenredskaper (flere ganger som første norske produsent), diverse […]

Brdr. Andersen & Krussand Verktøimaskinfabrik A/S

Mekanisk verksted og verktøymaskinfabrikk i Grønland 82, grunnlagt 1898 av Peder Andersen og dennes to sønner Hans og Johan Andreas, under navnet P. Andersen & Co. Senere kom Daniel Krussand inn i firmaet, som i 1915 gikk over til aksjeselskap med Johan Andreas Andersen (f. 1876) som hovedinteressent og disponent. Johan Andreas Andersen hadde i […]

Tangen Grafiske Senter

var en stor trykkeribedrift i Kobbervikdalen, grunnlagt 1953 av Kjell Sveen Våraker som et aksidenstrykkeri i et vedskjul i Havnegaten 44 på Tangen under navnet Tangen-Trykk. Med behov for mer plass ble det tatt i bruk et bryggerhus og et soverom, og etterhvert et eget bygg på den samme adressen. Flyttet 1958 til nytt bygg […]

Bragernæs Maskinverksted & Metalstøperi A/S

Etablert 1918 i Rådhusgaten 21 av Oskar Holst, Johan Olsen, Jørgen Jensen og Kristoffer Isaksen med en aksjekapital på kr. 10.000. Fremstilte maskiner og verktøy, papirforedlingsmaskiner, spesialmaskiner og -verktøy for plast og gummi. Fra begynnelsen var driften lagt an svært allsidig. På den ene siden med maskinreparasjoner og tjenester for den lokale industrien, leiestøpning og […]

Nøsted Bruk A/S

Sagbruk, høvleri og senere wallboardfabrikk, grunnlagt 1875 av Jens Gram og Thorleif Bache under navnet Bache & Gram på Nøsted Dampvæveris gamle eiendom like utenfor bygrensen på Tangen. I 1881 overtok Jens Gram som eneeier og bodde på stedet til sin død i 1912. I 1890 brant bruket ned, men ble straks gjenoppført med 4 […]

Brødrene Elvestad luefabrikk

Grunnlagt 1922 i Hauges gate 4/6 av brødrene Birger og Thomas Elvestad. Birger Elvestad (f. 1887) var disponent ved Drammens Luefabrikk i tiden 1915-1922. Fabrikken fremstilte alle sorter luer for voksne og barn og beskjeftiget ca. 30 ansatte på slutten av 1930-årene, 40 ansatte på 1950-tallet. Thomas Elvestad døde i 1952 og bedriften gikk videre […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet