Birger Næss Plastvarefabrikk

Industribedrift med produksjon av vernehjelmer, motorsykkelhjelmer og mange andre artikler i fiberarmert plast. Etablert i 1954 av Birger Næss (sønn av fabrikkeier Bjarne Næss, Drammens Skifabrik s.d.) i en boligkjeller, der han begynte i det små med framstilling av vernehjelmer i aluminium. I 1956 ansatte han sin første medarbeider. Kjøpte deretter næringstomt i Rosenkrantzgaten 85 […]

Enter Kompetanse AS

er Buskeruds (tidl. fylke/geografisk område) største attføringsbedrift, lokalisert til Tømmerkrana 20 på Gulskogen. Selskapet har 70 ordinært ansatte og leverer attføringstjenester til over 500 tjenestebrukere pr. år. Produksjonsavdelingene er delt inn i områdene mekanisk, skilt og elektromekanisk. Selskapet eies hovedsaklig av Drammen kommune (83 %), med kommunene Asker, Holmestrand samt Bedriftsklubben Dias som minoritetsaksjonærer. Den […]

Drammen kommunes premie for vakre industrianlegg

Var en årlig tildelt utmerkelse innstiftet i 1952 for å påskjønne bedrifter i Drammen som la stor vekt på estetikk rundt sine respektive industrianlegg og forretningsgårder. Premien var et gravert blomsterglass i krystall, overrakt første gang i 1952 av finansrådmann Finn Blackstad. Tildelingene tok slutt i 1963. Følgende bedrifter ble tildelt utmerkelsen: *Den Norske Papirfiltfabrikk […]

Transparent Emballasje A/S

var en emballasjeprodusent på Grønvold, stiftet 10.11.1955 av Harald Lyche & Co, Grønvold Papirfabrikk (Lyche og Brecke), grosserer Carl Tybring Gjedde (Oslo) og grosserer Edwin Øwre (Oslo), med Harald Lyche personlig som initiativtaker. Per Haagensen ble ansatt som disponent. Produksjonen startet i 1956 med to plastfilmekstrudere, installert i et 600 kvm stort lagerbygg tilhørende Forenede […]

Steelproducts Offshore A/S

Ingeniør- og produksjonsbedrift i rørflenser, rørklammer, høytrykkskomponenter og prosessutstyr for offshoreindustrien, etablert 1978 som en spinn-off fra Teknisk Produksjon A/S (s.d.) av Finn Dahlgren, Trygve Runningen og Svein Grotnes, med kontoradresse C.O. Lundsgt. 16. Utviklet rørflenser som var lettere og mer kompakte enn de som var eksisterende på markedet. Første kunde var Saga Petroleum. I […]

Hato Maskinmontering A/S

Etablert i august 1970 av Harald Kjøsterud og Torger Torgersen, i realiteten en spin-off fra Wisbech-Refsum (s.d.). Det opprinnelige formålet var reparasjonsvirksomhet og maskinmontering med eget verksted på Konnerud. Bedriften hadde en god utvikling. Flyttet i 1977 til leide lokaler i Wisbech-Refsums fraflyttede verkstedanlegg i Tomtegaten 28. Etablerte ingeniøravdeling og overtok Wisbech-Refsums aktiviteter innen vannkraft […]

Randheim Eskefabrikk

Kartonasjeprodusent og trykkeri på Konnerud, etablert i 1959 av Knut Jensen, som hadde faglig bakgrunn fra Papirteknikk (s.d.), eid og drevet av hans onkel Tor N. Eriksen. Jensen arbeidet også en stund i emballasjeavdelingen hos grosserer G.K. Melsom (s.d.) før han startet egen bedrift. Randheim Eskefabrikk kombinerte produksjon av pappesker med trykking av bøker, brosjyrer, […]

Saturn Trykkindustri

ble i 1946 etablert av papirgrossisten G.K. Melsom (s.d.) i Tollbugata 29, lokalisert til Melsomgården, som et tillegg til eksisterende virksomhet. I 1960-årene produserte trykkeriet alle slags reklametrykksaker og hadde 40 ansatte. Trykkeriet ble i 1980 overtatt av daglig leder Per Vetterstad, som forkortet navnet til Saturn Trykk. Han kjøpte Tollbugata 70 og flyttet bedriften […]

Ole K. Karlsen A/S Verksted

Mekanisk verksted i Buskerudveien 121 (ved elven) etablert i 1968 av Ole K. Karlsen A/S Entreprenørforretning i 2000 kvm. store lokaler. Plate- og sveiseverksted, stålkonstruksjoner, produksjon av trykktanker, spesialkraner, pelesko, viftehus, ankerpontonger, ankere, skipsluker, diverse skipsutstyr. Gjorde også underleveranser for Drammen Slip & Verksted. I 1970 ble ingeniør Johan Sveia ansatt, en viktig nøkkelperson i […]

Brdr. Andersen & Krussand Verktøimaskinfabrik A/S

Mekanisk verksted og verktøymaskinfabrikk i Grønland 82, grunnlagt 1898 av Peder Andersen og dennes to sønner Hans og Johan Andreas, under navnet P. Andersen & Co. Senere kom Daniel Krussand inn i firmaet, som i 1915 gikk over til aksjeselskap med Johan Andreas Andersen (f. 1876) som hovedinteressent og disponent. Johan Andreas Andersen hadde i […]

Cookies | Personvern

bn