Jul-i-Nor Nils Gulhaugen A/S

var en produsent av juletrepynt, diverse pyntegjenstander og pakkebånd i polypropylen. Etablert i 1945 av Nils Gulhaugen i en bakgård i Havnegata, flyttet ganske straks til Mallinggaten 20 og deretter til en tyskerbrakke på Gulskogen. Produserte fra begynnelsen diverse pynteartikler for hjemmene til jul, påske, 17. mai etc. i ly av importforbud etter krigen. Utkonkurrerte […]

Tofte, Idolf B. Tinnvarefabrikk (Tofte Tinn)

ble etablert i 1955 av Idolf B. Tofte, som fra 1946 hadde arbeidet hos Finn Hagness Sølv & Metallvarefabrikk på Bragernes. Tofte startet hjemme i kjelleren i Hans Hansens vei 126, flyttet til Buskerudveien 6, og i 1960-årene videre til et nedlagt hønsehus i Pukerudveien 63. Produksjon av diverse nytte- og prydgjenstander i tinn, deriblant […]

Lyche Konvolutt A/S

ble i desember 1939 utskilt som eget aksjeselskap fra Harald Lyche & Co. (s.d.), som var eneeier av det nyopprettede selskapet. Konvoluttavdelingen hos Lyche ble opprinnelig etablert i 1928 med en enslig konvoluttmaskin i Lyches produksjonslokaler på Bragernes. Mot slutten av 1940-årene ble produksjonen for eksportsalg flyttet til leide lokaler eid av Grønvold Papirfabrikk på […]

HTS Maskinteknikk A/S

er en mekanisk produksjonsbedrift i Ingeniør Rybergs gate 97 på Åssiden, etablert i 1981 av Harald Throndsen og Torbjørn Sætren. Selskapet er spesialisert på underleveranser innen toleransekrevende maskinering i stål. I tillegg kommer sveis, sammenstilling og teknisk rådgivning. De største kundene er store teknologibedrifter innen subsea. Bedriften startet som en overtakelse av lokaler og produksjonsutstyr […]

Drammen Grafisk A/S

var et trykkeri med tilhørende tjenester, etablert i 1986 av den 31 år gamle omskolerte mureren Odd Jensrud. Han startet opp på Landfalløya 7 og flyttet senere til Arbo-bygget på Gulskogen. Trykkeriet var det første i Norge som tok i bruk Desktop Publishing direkte mot fotosats. Bedriften lanserte hurtigtrykk og investerte i tosidig offsetautomat og […]

Birger Næss Plastvarefabrikk

Industribedrift med produksjon av vernehjelmer, motorsykkelhjelmer og mange andre artikler i fiberarmert plast. Etablert i 1954 av Birger Næss (sønn av fabrikkeier Bjarne Næss, Drammens Skifabrik s.d.) i en boligkjeller, der han begynte i det små med framstilling av vernehjelmer i aluminium. I 1956 ansatte han sin første medarbeider. Kjøpte deretter næringstomt i Rosenkrantzgaten 85 […]

Enter Kompetanse AS

er regionens største attføringsbedrift, lokalisert til Tømmerkrana 20 på Gulskogen. Produksjonsvirksomheten ble i 2021 skilt ut i selskapet Tekteam A/S (50 ansatte), delt inn i områdene mekanisk, skilt og elektromekanisk. En annen del av virksomheten ble samme år skilt ut i selskapet Enter Tiltak A/S med 11 ansatte. Selskapet eies pr. 2022 av Drammen kommune, […]

Drammen kommunes premie for vakre industrianlegg

Var en årlig tildelt utmerkelse innstiftet i 1952 for å påskjønne bedrifter i Drammen som la stor vekt på estetikk rundt sine respektive industrianlegg og forretningsgårder. Premien var et gravert blomsterglass i krystall, overrakt første gang i 1952 av finansrådmann Finn Blackstad. Tildelingene tok slutt i 1963. Følgende bedrifter ble tildelt utmerkelsen: *Den Norske Papirfiltfabrikk […]

Transparent Emballasje A/S

var en emballasjeprodusent på Grønvold, stiftet 10.11.1955 av Harald Lyche & Co, Grønvold Papirfabrikk (Lyche og Brecke), grosserer Carl Tybring Gjedde (Oslo) og grosserer Edwin Øwre (Oslo), med Harald Lyche personlig som initiativtaker. Per Haagensen ble ansatt som disponent. Produksjonen startet i 1956 med to plastfilmekstrudere, installert i et 600 kvm stort lagerbygg tilhørende Forenede […]

Steelproducts Offshore A/S

Ingeniør- og produksjonsbedrift i rørflenser, rørklammer, høytrykkskomponenter og prosessutstyr for offshoreindustrien, etablert 1978 som en spinn-off fra Teknisk Produksjon A/S (s.d.) av Finn Dahlgren, Trygve Runningen og Svein Grotnes, med kontoradresse C.O. Lundsgt. 16. Utviklet rørflenser som var lettere og mer kompakte enn de som var eksisterende på markedet. Første kunde var Saga Petroleum. I […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet