Tuna Tekstil

Trikotasje- og konfeksjonsfabrikk, etablert 1939 av Eivind Johansen, en skogbonde fra Krødsherad. Bedriften ble grunnlagt på en ide om å produsere ullsåler av utrangerte, ullbaserte maskinfilter fra papir- og celluloseindustrien i regionen. Firma Tuna Tekstil ble registrert i 1950. I bedriftens opprinnelige epoke ble det produsert blant annet hansker, innleggssåler, vattepper og mere. Flyttet 1958 […]

Kirkeng, Tor Øivind (*1953)

Kjøpmann og Kiwi-gründer, f. i Hallingdal og bosatt i Drammen. I ungdomsårene arbeidet han i faren Henning Kirkengs dagligvareforretning på Gullaug, der han senere ble butikksjef. Forretningen var medlem av det lokale innkjøpssamarbeidet A/S Nærkjøp. Det samme var Harald Wike A/S (s.d.) på Konnerud, der kjøpmann Svein Wike (1939-1984) regjerte. I 1979 etablerte far og […]

Ligo Shopping

ble åpnet 1. oktober 1969 (samtidig med resten av Ligosenteret) i Betzy Kjeldsbergs vei 263, etablert av kjøpmennene Per H. Burud (s.d.), Tor Blegeberg og Kolbjørn Jokstad, basert på likeverdige eierandeler. Ligo var et akronym avledet fra LIjordet og GOd mat. Virksomheten ble grunnlaget for en kjede av butikker. Første knoppskyting var en dagligvarebutikk på […]

Burud, Per-Erik (15.10.1962-13.07.2011)

Kjøpmann og bedriftsleder, f. og bosatt i Drammen. Sønn av kjøpmann Per H. Burud som grunnla og utviklet Ligo-kjeden i Drammen. Utdannet fra handelsgymnas og Kjøpmannsinstituttet. Ansatt i Ligo, butikksjef i Vårveien 20 og senere kjedeleder for Spar 1000-kjeden 1986-1989, regionsjef for Arena-kjeden i Hagen-gruppen i 1990. Gikk i januar 1991, sammen med Ligo-kollegaen Terje […]

Nesvold & Martinsen

Pølsemakeri og kjøttforretning, etablert 1933 i Øvre Strandgate 12 av pølsemakermester Finn Normann Martinsen (f. 1911) og Kristen Nesvold. Martinsen var utlært hos Martin Stablum på Bragernes og gjorde flere studieopphold i København. Innviet i 1957 nytt pølsemakeri i Kreftings gate 45, som regionens største og mest moderne pølseprodusent, med en gulvflate på 700 kvm. […]

Skamarken, Elling (29.10.1910-21.12.1989)

Fabrikkeier og bedriftsleder, f. og bosatt i Drammen. Sønn av brukseier Christian Skamarken (1874-1968). Disponent (operativ daglig leder 1947-1965) og majoritetsaksjonær i Sunland Papirfabrikk på Gulskogen og Eker Papirfabrikk i Mjøndalen, fra 1971 fusjonert til Sunland-Eker Papirfabrikker A/S. Som eier utvidet han Sunland Papirfabrikk med flere papirmaskiner i perioden 1953-1984 og videreutviklet Eker Papirfabrikk for […]

Nopco Senko A/S

var i nært samarbeid med Senko Kjemisk A/S en kjemikalieleverandør med fabrikk i Kobbervikdalen, etablert i hhv. 1960 og 1962 av Ragnar A. Tanberg (s.d.). Tanberg var velkjent som direktør for Drammens Glassverk. Bedriften var den første industrietableringen på det senere Kobbervik industriområde. Senko Kjemisk produserte opprinnelig Senkoflex industrigulvbelegg. I 1962 dannet Tanberg et selskap […]

Tanberg, Ragnar Andreas (9.9.1899-1982)

Bedriftsleder i Drammen, f. på Hurdal verk. Sønn av verkseier Ragnvald Tanberg og Florence f. Sinclair. Gift 1925 med Henny Piene. Siv.ing. elektro fra NTH 1919, konstruktør ved Duquesne Light Co. Pittsburgh USA, forskningsingeniør ved utviklingsavd. hos Westinghouse på samme sted, tok verdenspatent på en lynavleder. Direktør (og medeier) for Drammens Glassverk 1930-1965, stillingen ble […]

Gundersen, Gorm (*1945)

Bedriftsleder og sivilingeniør, bosatt i Drammen. Medlem av ABB-konsernets konsernledelse i Zürich, sjef for ABBs internasjonale olje- og gassdivisjon og styreleder for ABB Norge 1998-2002. Fra 1970-årene: Avdelingsleder National Industri (Drammen), teknisk sjef Elmek (Drammen), overingeniør National Industri 1981-1983, direktør for Tanelec (National Industris fabrikk i Tanzania) 1983-1985, divisjonsdirektør National Industri 1985-1987, adm. direktør EB […]

Automatpakkeriet AS (Automatpack AS)

Produksjonsbedrift for automatpakking av tørre næringsmidler i forbrukerpakninger, levert som produksjonstjenester til grossister/importører/leverandører til dagligvarehandelen/detaljhandelen. Etablert i Solbergelva i 1976 av Wilmar Johansen. Lokalene viste seg straks uhensiktsmessige og bedriften ble i 1978 flyttet til Buskerudveien 64 i Drammen. I 1987 flyttet den videre til Kobbervikdalen 71. Etter konkurs i februar 1990 ble boet kjøpt […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet