Axel Andersen A/S

Slakteri, kjøttskjæreri og kjøttgrossist, opprinnelig etablert i 1873 av slakter Axel Andersen. Overtatt 1939 av Axel E. Andersen (1918-1980). Mot slutten av 1940-årene ble det oppført nytt slakteri med kjølelager i Nedre Eiker vei 49 på Grønvold. Bedriften hadde eget sauefjøs. Aksjeselskap fra 1973. Finn Andersen overtok etter sin far i 1980. Fra 1.1. 1999 […]

Siv.ing. Finn Strøm A/S

Teknisk konsulentbedrift, etablert i 1968 i Øvre Storgate 4 av sivilingeniør Finn Strøm (f. 1929). S. ble uteksaminert fra teknisk høyskole i Wien i 1956. Ansatt som konstruktør og prosjektleder hos H. Th. Refsum i Tomtegata. Strøm spesialiserte egen virksomhet på konstruksjon og levering av kraner, losseanlegg, transportanlegg, hydraulikk, pneumatikk og spesialmaskiner for industrien. Første […]

Colibri

Fargehandel i Åslyveien 9, etablert 1938 av tømrer Trygve Folmo (1900-1970) og kona Ågot Folmo (1904-1989) opprinnelig i Tollbugata 18. Folmo hadde gått i lære hos andre fargehandlere. Bygården i Tollbugata ble i 1954 rammet av brann og familiebedriften ble flyttet til privatboligen Olleveien 19 på Åssiden. Flyttet i 1957 til nyoppført forretningsgård i Åslyveien […]

Presterud, Terje (*1945)

Gründer, bedriftsleder og tømrermester, f. i Drammen, oppvokst på Øvre Bragernes. Handelsskole og elektrikerutdanning ved National Industri, montør ved samme bedrift. Senere utdannet som tømrer/tømrermester. Etablerte i 1973 Terje Presterud A/S og startet produksjon av Drammenshytta, flere størrelser ferdighytter etter elementprinsippet. Etablerte produksjonslokaler både på Tørkop, på Bragernes, og fra 1977 ny fabrikk på Sysle […]

Tøffe-toget

Sommerattraksjon på Bragernes torg, lansert 27. april 1972 som «Tøffe-toget» etter initiativ fra dekorasjonssjef Henry Skjold i varehuset Emil Jensen på Bragernes. Skjold samlet samtidig en rekke butikker rundt Bragernes Torg i en Sentrumsforening. Det elektriske toget (på gummihjul) med fire passasjervogner, ble bygget av Kjeld Kobak Larsen i Langebru Smie i Hokksund. Lokomotivets understell […]

Solberg, Knut Melbye Olsen (*13.6.1932)

Gründer, bedriftseier og foregangsmann i kommersiell avfallshåndtering, f. og bosatt i Drammen. Etablerte i 1958 Norsk Propellservice & Maskinsøm i Bragerhagen 20, som en av tre servicebedrifter i Norge som gjorde reparasjonsarbeid på skipspropeller. Reparasjonsoppdrag ble utført både innenlands og utenlands. Truck & Maskin fra 1969 var regionens første spesialverksted for gaffeltrucker og den første […]

Ekspresstrykkeriet

Bok- og aksidenstrykkeri etablert 1927 av boktrykker Carl Eriksen (f. 1872 i Drammen) i Bragerhagen 22. Eriksen hadde lært faget hos boktrykker Steen i Drammen, som i sin tid trykket Drammens Blad. Trykkeriet ble i 1946 overtatt av en av sønnene, typograf Reidar W. Eriksen. Grunnleggeren Carl Eriksen var også far av Tor Eriksen som […]

MSD (Norge) A/S

Farmasibedrift etablert i mai 1974 i Tordenskioldsgate 22 som heleid datterselskap av legemiddelgiganten Merck & Co (Merck, Sharp & Dohme) i USA, for salg og markedsføring av konsernets medisiner og vaksiner i det norske markedet. Etter offentlig konsesjonsbehandling fikk selskapet senere samme år kjøpe ærverdige Solbakken 1 på Bragernes, solgt av entreprenør Ole K. Karlsen, […]

Drammen Data & Co. A/S

var Drammens første databehandlingsbyrå med elektronisk datamaskin, etablert av disponent Petter Tanberg, samlokalisert med Nopco Senko (s.d.) i Kobbervikdalen. Den første datamaskinen ble anskaffet i november 1967. Virksomheten leverte umiddelbart datatjenester til de nært assosierte selskapene Senko Kjemisk og Nopco Senko, men kom raskt i gang med å selge tjenester til næringslivet i byen og […]

Falck-Pedersen, Geir Arild (28.3.1916-1.3.1999)

Gründer, bedriftsleder og sivilingeniør, f. og bosatt i Drammen. Siv.ing. maskin fra NTH med diplomoppgave i turbinkonstruksjon. Turbinkonstruktør ved Kværner Brug 1940-1942, driftsleder i isolasjonsfirmaet Ing. E. Moltke-Hansen i Drammen 1942-1945. I 1945 grunnla han, sammen med Paul Moltke-Hansen, isoleringsbedriften Teknisk Isolering A/S (senere kalt Ticon s.d.), basert på aktiva fra Ing. E. Moltke Hansen. […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet