Erling Sande A/S

Importselskap for motor- og fritidsprodukter, etablert i Oslo i 1932. I 2002 ble selskapet overtatt av Danvik Invest i Drammen (familien Helling, se også RSA) og virksomheten ble flyttet fra Ryen i Oslo til Gulskogen. I 2011 innviet selskapet nyoppført hovedkontor og sentrallager i Dråpen 12 i Kobbervikdalen, 7000 kvm. gulvflate. Selskapet er norsk eneimportør […]

Kornsiloen på Holmen – Felleskjøpet

Felleskjøpets 54 meter høye kornsilo, Svend Haugs gt. 5, innviet 29. oktober 1971. Byggherre var Felleskjøpet Oslo. Siloen ble bygget som mottaksplass og lager for gårdbrukere i nedre Buskerud/nordre Vestfold med en opprinnelig lagerkapasitet på 12 000 tonn. Gårdbrukerne hadde ventet i 20 år på siloen. Ved innvielsen var den en av landets største. Siloen […]

Koneisto Norge A/S

Import- og handelsselskap. Stiftet i 1967 som norsk datterselskap og generalagent for det finsk-sovjetiske handelshuset OY Koneisto AB, etablert på 4,5 mål kommunal tomt i Svend Haugs gate 9 på Holmen, med innvielse 9. juli 1968. Fra starten bestod staben av tre sovjetrussere og ni nordmenn. Direktørtitlene ble fordelt på en sovjetrusser og en nordmann. […]

Otra Norge AS

Landsdekkende grossistselskap i elektromateriell, med sentrallager og hovedkontor i Nedre Eikervei 65 på Gulskogen, eid av det verdensomspennende grossistselskapet Sonepar.  Overtok i 1994 Ingeniør Grans (s.d.) grossistvirksomhet i elektromateriell (som da var avdeling av rørgrossisten Brødrene Dahl) og anlegg på Gulskogen. Otra Norge lagerførte pr. 2020 140 000 ulike artikler i et automatisert lager. Selskapet har […]

Baumann, Johan (*8.8.1934)

Skipresident, offiser, bedriftsrådgiver/bedriftsleder, elite-hundekjører og politiker for Høyre, f. i Oslo, flyttet i 1984 til Konnerud. Sønn av grosserer og bilimportør Arne Baumann (F.E. Dahl & Co.) og Gerd Kunst. Bedriftsøkonom fra BI 1956, Hærens krigsskole 1959, Hærens stabsskole 1967, yrkesoffiser med majors grad frem til 1972. Generalsekretær i Foreningen til Skiidrettens Fremme 1973-1979, medeier […]

Frank, Hans Jørgen (*30.9.1930)

Industrileder, sivilingeniør, aktivist og lokalpolitiker, f. og oppvokst i Drammen, flyttet hjem til byen som 61-åring. Uteksaminert fra skipslinjen ved NTH i 1955. Ansatt ved Akers Mek. Verksted 1955-1956, Drammens Jernstøberi & Mek. Verksteds kjøleavdeling 1956-1959, inspektør i Øivind Lorentzens rederi 1960-1968, overingeniør ved Moss Verft & Dokk 1968-1969, teknisk direktør ved Rosenberg Verft i […]

Drammen Pappindustri

var en emballasjeprodusent og et trykkeri på Gulskogen, etablert i 1953 av Edgar Berge, som et personlig eid foretak. Startet opp i ei tyskerbrakke på Gulskogen, flyttet videre til en låve (tidligere garveri) ved Langum. 17 ansatte i 1957. Totalskadet i brann i januar 1960. Videreførte driften i Øvre Eiker vei 177. I samarbeid med […]

Haandbryggeriet A/S

Ølbryggeri i Havnegata 13 (Havnevesenets tidligere skur 3 og 4) etablert i 2005 av Jens Petter Maudal (hovedaksjonær), Rune Eriksen, Egil Hilde og Arne Eide. 17 ansatte pr. 2020. Egil Hilde er daglig leder. Et titalls aksjonærer eide selskapet pr. 2020. Årsomsetning omtrent 20 mill. kr. Produksjon av overgjæret og undergjæret spesialøl i omtrent 40 […]

Berg, Peter Yngvar jr. (24.3.1929-29.10.2023)

Verkstedeier, skipsreder og sivilingeniør, f. og bosatt i Drammen. Sønn av verkstedeier Yngvar P. Berg (s.d.) og fru Ragni Berg f. Friis. Artium i Drammen, skipslinjen ved Bergen Tekniske Skole, uteksaminert som sivilingeniør i skipsbygging fra King’s College i Newcastle i 1955. Ble samme år tatt opp av sin far som partner og juniorsjef i […]

Lund, Øivind (*1949)

Bedriftsleder og sivilingeniør/dr.ing, f. og bosatt i Drammen. Sivilingeniør elektro fra NTH 1969, dr. ing. fra 1972, ansatt ved National Industri fra 1974 og utdannet bedriftsøkonom fra 1976. Teknisk sjef i Tanelec (National Industris fabrikk i Tanzania) 1981-1984, divisjonsdirektør ved National Industri 1984-1992, adm. direktør for ABB National Transformer 1992-1993, adm. direktør i ABB Transformer […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet