C.C. Senteret (Cash & Carry)

Drammensregionens første kjøpesenter tilpasset bilister, åpnet torsdag 9. mai 1968 i Tomtegaten 36, regnet som landets første og største i sitt slag. På utsiden var det anlagt 800 parkeringsplasser. Senteret ble etablert av selskapet CC Cash & Carry A/S i fabrikkbygningene etter nedlagte P. Christensens Trikotagefabrikk/Teksal (s.d.). Navnet CC Cash & Carry hadde sitt opphav […]

Cinevation (Piql)

Teknologibedrift på Grønland 56, etablert 21. januar 2002 av Rune Bjerkestrand fra Drammen og Bjørn Garder fra Sylling. Begge hadde bakgrunn fra videoprojektor-selskapet Davis (s.d.) i Drammen, som ble nedlagt av Kongsberg Gruppen i 2001. Cinevation utviklet kopimaskinen Cinevator, som var i stand til å overføre digital kinofilm til analog kinofilm i samme hastighet som […]

Åssiden Service Senter A/S

Bensinstasjon i Betzy Kjeldsbergs vei 257 (nær Ligosenteret s.d.) innviet i 1968, oppført av oljeselskapet Norsk Gulf og drevet av Åssiden Service Senter A/S. Bak sistnevnte sto 20 år gamle Torgeir Morken (f. 1948), som var landets yngste bensinforhandler. Virksomheten var Åssidens første selvbetjente bensinstasjon. Morken startet også med salg av fyringsolje distribuert på egen […]

Rabo, Gustaf (15.6.1902-3.6.1984)

Fabrikkeier, skogeier og forretningsmann, f. i Drammen, oppvokst i Nybyen. Opprinnelig Gustaf Christophersen, tok navnet Rabo som voksen. Etablerte i 1924 sammen med sin far, grosserer P. Christophersen, A/S Fabrikken Risto (s.d.). Overtok som eneeier i 1941 (senere Risto Fabrikker) og videreutviklet bedriften frem til 1968, da ledelsen ble overlatt til neste generasjon. Under Gustaf […]

Engh, Olaf Abel (*16.8.1913-1.1.1991)

Rådgivende ingeniør i byggfag og eier/leder av egen konsulentbedrift, f. i Barcelona, flyttet til Drammen i 1939. G. med Ellen Merckoll. Sivilingeniør byggfag fra NTH 1935, arbeidet med byggingen av et kraftverk i Pyreneene før han ble ansatt i Vassdragsvesenet i Oslo. Ingeniør ved Drammen kommunale elektrisitetsverk 1939-1946. Sluttet seg til Milorg under krigen. Etablerte […]

Peter Y. Berg Skips A/S

Rederi- og disponentselskap, etablert 1975 av skipsreder og verkstedeier Peter Y. Berg jr. (s.d.) ved Drammen Slip & Verksted. Selskapet hadde driftsansvaret for kjøleskipene av typen Drammen Reefer (s.d.) som Berg lot bygge for egen regning. Det første skipet under selskapets ansvar var bnr. 74 ”Golar Ragni”, som i desember 1975 ble omdøpt til ”Ragni […]

Byen Vår Drammen A/S

Selskap for vitalisering av Drammen sentrum, etablert i september 1992 med Drammen kommune som hovedaksjonær (40 prosent). Sivilingeniør Bjørn Rosfjord ble valgt som første styreleder og Robert Ryall ble ansatt som daglig leder, etterfulgt i april 1993 av markedsdirektør Johan R. Remmen. Øvrige aksjonærer var næringslivet i Drammen sentrum representert ved Drammen City A/S, Sentrumsgårdeierne […]

Notabene

Bokhandelkjede etablert i 1985 av drammenseren Rune Nicolaisen (*1955) og svogeren Henning Naas. Den første butikken under navnet Notabene ble etablert på Gulskogen senter i november 1985. I 1995 hadde Notabene vokst til en kjede med 25 butikker i Norge og 1 i Gdynia i Polen, og passerte samtidig en årsomsetning på 100 millioner kroner. […]

Antons Bakeri

Var et bakeri med fryselager i Nedre Eiker vei 47, landets største produsent av dypfrosne kaker med distribusjon til HoReCa (hotell, restaurant og kafeteria) over store deler av Norge. Opprinnelig etablert i 1967 i Solbergelva som Antonsens Bakeri av brødrene Hallvard og Thorbjørn Antonsen. Startet med produksjon av lefser. Flyttet i 1977 til nyoppført industribygg […]

Campinggården (Th. Nilsen & Co.)

Norges eldste spesialforhandler av campingvogner og bobiler, etablert i 1962 av Thorleif Nilsen (1919-1986) fra Åssiden. Nilsen drev transportforretning i den første etterkrigstiden, senere bygde han om bilgarasjene på Åssiden til diesel-elektrisk verksted, adresse Vei 34 nr. 45. I april 1962 ble han forhandler av campingvogner av merket CI og solgte 12 vogner i den […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet