Kategorier / O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Odd Halsens vei

Veien fra nordenden av parkeringsplassen på Spiraltoppen til Øvre Skanse, fikk i 1986 sitt navn etter lektor O. H. (s.d.).

Odden

Mindre parsell ved Gåsevads utløp i Solbergelven som på 1800-tallet ble ervervet av familien Solberg på Kobberud gård. Eiendommen ble i 1864 ekspropriert av jernbanen.

Odden

Mindre parsell ved Gåsevads utløp i Solbergelven som på 1800-tallet ble ervervet av familien Solberg på Kobberud gård. Eiendommen ble i 1864 ekspropriert av jernbanen.

Oddevald

Husmannsplass under Gundesø, besto av 23 mål innmark. Husene ble revet ca. 1980. De siste beboere på plassen, som i dag hovedsakelig benyttes som beite, var Gustav Wemeland og hans familie.

Oddevald

Husmannsplass under Gundesø, besto av 23 mål innmark. Husene ble revet ca. 1980. De siste beboere på plassen, som i dag hovedsakelig benyttes som beite, var Gustav Wemeland og hans familie.

Odins vei

Boliggate på Tangen fra Gamle Kongevei, parallelt med Holmestrandsveien til Maria Fegths gate. Veien, som ble anlagt i 1954, har sitt navn etter den norrøne gud.

Oehlenschläger, Adam (1779 – 1850)

Dansk dikter, romantikkens fremste representant, besøkte etter særlig invitasjon også Norge, hvor han bl.a. besteg Krokkleiva. Oppholdet resulterte i boken «Norgesreisen» (1834), hvor den store dikter minnes sitt opphold i Drammen i diktet «Kirken i Drammen», hvor tredje vers lyder: «Skibet, som nu ikke længer Findes i min Kirke der, End i Drammens Kirke hænger; […]

Oftedal, Tor Olav (1925 – 1980)

Politiker og redaktør, f. i Sandnes. Fra 1954 journalist i Fremtiden, redaktør fra 1964. Medlem av Kringkastingsrådet og programutvalg II 1963-70. Styreformann i Skoger Elverk 1960-63, medlem av styret i Arbeidernes Presseforbund 1951-61 og 1963-65, medlem av Norsk Presseforbunds hovedstyre 1964-72. Stortingsrepresentant (A) 1969-78, formann i utenriks- og konstitusjonskomitéen 1973-77. Formann i Riksrevisjonen 1978-80.

Olaf Bergers vei

går fra Landfalløya på vestsiden av Bacheparken, krysser Rosenkrantzgaten og Hans Hansens vei, inntil den går over i Henrik Ibsens gate. Gaten het tidligere Skovveien og lå på grensen mellom Drammen og Lier (Åssiden). Den fikk i 1961 nytt navn, for å unngå forveksling med Skogerveien, etter ordfører O. B. (s.d.). Bygninger: Nr. 4 Landfalløya […]

Olaf Mørchs vei

Boliggate på Åskollen fra Brønnbakken ned til Nordbyveien, som går delvis parallelt med denne. Har sitt navn etter O. M. som var bestyrer ved Drammens Glassverk fra 1904 til sin død i 1915.

Cookies | Personvern