Kategorier / W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

W.C. Møller & Drammens Skjortefabrik

ble grunnlagt 16. april 1859 av Wilhelm Christian Møller (1829-1911), som begynte som buntmaker og pelsdetaljist. I 1867 overtok han den store hjørnegården i Nedre Storgate 11 etter buntmaker Olsen og fikk samme år kontrakt med statsbanene om leveranse av uniformsluer og saueskinnspelser. Denne kontrakten besto i over 100 år, og det har vært antydet […]

Waagaardsløkken

Løkke mellom Hauges gate og Sykehuset Buskerud, oppkalt etter kjøpmann Ole Helgesen Waagaard (1816-1881). I 1969 ble hele den gjenværende Waagardsløkken gitt navnet Overlege Lieds Plass etter ordfører Ulfert B. Lied (s.d.). I 1983 fikk imidlertid den delen som ligger mellom Hauges gate og Andreas Thunes gate sitt oppr. navn tilbake, mens området mellom Andreas […]

Walentin, Henning

Båtbygger og den siste «sundmann» (ferjemann) ved Øvre Sund, Grønland 86, hvor han drev Grønland Frukt- og Tobakkforretning som også forhandlet melk. Overtok som ferjemann etter sin far i 1925 og drev virksomheten til 1955 da den ble nedlagt (se: Øvre Sund). Eiendommen Grønland 86 ble i 1968 solgt til Drammen kommune. Walentin var æresmedlem […]

Walentin, Kristian M. (*19.9.1926)

Sivilingeniør og bedriftsleder, f. og oppvokst i Drammen, sønn av båtbygger Henning Walentin (s.d.) som var den aller siste ferjemann («sundmann») i Øvre Sund. Sivilingeniør skipsbygging fra NTH 1954, forsker ved Skipsteknisk Forskningsinstitutt i Trondheim, prosjektingeniør ved Stal Refrigeration AB i Norrköping, avdelingssjef ved Moss Verft & Dokk. Walentin ble i 1966 ansatt som den […]

Walter, Henrik Diderik Friis (1861 – 1949)

Bygnings- og jernbaneingeniør, utd. i Trondhjem og Hannover, arbeidet 1884-90 ved de tyske jernbaner. I 1890 ansatt ved NSB, kom i 1898 til Drammen distrikt hvor han i 1920 ble overtrafikkinspektør, fratrådte 1931. I 20 år medlem av Drammen bygningsråd, fra 1921 til sin død formann i Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn, som på […]

Wandasenteret

var Norges første støttesenter for barn av alkoholikere, åpnet 3. november 1992 i Kirkegata 6 på Bragernes, med eikværingen Paal Andre Grinderud som initiativtaker og driftsleder. Grinderud ble landskjent i 1991 etter at han fortalte om sin oppvekst på riksdekkende fjernsyn. Dronning Sonja besøkte Wandasenteret for å gi det sin anerkjennelse. Grinderud sluttet i stillingen […]

Warhuus, B. T. (31.10.1851 – 3.1.1933)

Boktrykker i Drammen, f. på Modum, kom senere til Kongsberg hvor han gikk i boktrykkerlære. Reiste i 20-årsalderen til Drammen og begynte i O. Steens Boktrykkeri som han i 1903 overtok sammen med Ths. Bang jr., og noen år senere ble eneinnehaver av. Sammen med Bang utga han Drammens Blad. «Av karakter stø som et […]

Warloffs Hotel

se: Oplandshotellet.

Watnebryn, Aud (*1946)

Forbundsnestleder, medlem av LO-sekretariatet og politiker (Ap), f. og bosatt i Drammen. Dtr. av stortingsrepresentant (Ap) og Fylkesmann i Buskerud Olaf Watnebryn (s.d.). Bakgrunn: Førstesekretær ved Buskerud Fylkesskattekontor og tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Forbundssekretær i NTL 1980-1986, nestleder i NTL 1986-1994, konstituert forbundsleder i en kort periode, før hun ble ansatt som distriktssekretær (daglig […]

Watnebryn, Olaf Fredrik (4.11.1908 – 6.4.1977)

Fylkesmann og stortingsmann, f. i Drammen. Oppr. industriarbeider ved Diamant Elektriske Apparatfabrikk og A/S Norsk Kabelfabrik til han i 1936 ble skatteoppkrever hos kemneren i Drammen. Formann i Drammen Arbeiderpart i 26 år gammel og senere medlem av Arbeiderpartiets landsstyre, medlem av Drammen bystyre (fra 1934) og formannskap (fra 1937). Under siste krig med i […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet