Kategorier / W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Waagaardsløkken

Løkke mellom Hauges gate og Sykehuset Buskerud, oppkalt etter kjøpmann Ole Helgesen Waagaard (1816-1881). I 1969 ble hele den gjenværende Waagardsløkken gitt navnet Overlege Lieds Plass etter ordfører Ulfert B. Lied (s.d.). I 1983 fikk imidlertid den delen som ligger mellom Hauges gate og Andreas Thunes gate sitt oppr. navn tilbake, mens området mellom Andreas […]

Walentin, Henning

Båtbygger og den siste «sundmann» (ferjemann) ved Øvre Sund, Grønland 86, hvor han drev Grønland Frukt- og Tobakkforretning som også forhandlet melk. Overtok som ferjemann etter sin far i 1925 og drev virksomheten til 1955 da den ble nedlagt (se: Øvre Sund). Hans sønn Kristian kunne derved ikke gå i farens og farfarens fotspor, men […]

Walter, Henrik Diderik Friis (1861 – 1949)

Bygnings- og jernbaneingeniør, utd. i Trondhjem og Hannover, arbeidet 1884-90 ved de tyske jernbaner. I 1890 ansatt ved NSB, kom i 1898 til Drammen distrikt hvor han i 1920 ble overtrafikkinspektør, fratrådte 1931. I 20 år medlem av Drammen bygningsråd, fra 1921 til sin død formann i Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn, som på […]

Warhuus, B. T. (31.10.1851 – 3.1.1933)

Boktrykker i Drammen, f. på Modum, kom senere til Kongsberg hvor han gikk i boktrykkerlære. Reiste i 20-årsalderen til Drammen og begynte i O. Steens Boktrykkeri som han i 1903 overtok sammen med Ths. Bang jr., og noen år senere ble eneinnehaver av. Sammen med Bang utga han Drammens Blad. «Av karakter stø som et […]

Warloffs Hotel

se: Oplandshotellet.

Watnebryn, Olaf Fredrik (4.11.1908 – 6.4.1977)

Fylkesmann og stortingsmann, f. i Drammen. Oppr. industriarbeider ved Diamant Kjemiske Fabrikker og A/S Norsk Kabelfabrikk til han i 1936 ble skatteoppkrever hos kemneren i Drammen. Formann i Drammen Arbeiderpart i 26 år gammel og senere medlem av Arbeiderpartiets landsstyre, medlem av Drammen bystyre (fra 1934) og formannskap (fra 1937). Under siste krig med i […]

Weber-Laumann, Andreas (1881 – 1957)

Banksjef, f. i Halden, direktør i Drammens og Oplands Nye Privatbank 1929-46. Formann i kontrollkomitéen i Norges Kommunalbank 1932-46, en rekke andre tillitsverv.

Webergs gate

Tverrgate på Strømsø fra jernbaneområdet som krysser Tollbodgaten, Schultz gate og Tordenskiolds gate og ender ved Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Den fikk i 1898 sitt navn etter trelasthandler Halvor Weberg, som på 1800-tallet hadde sine hus, sjøboder og trelasttomter her. Tidligere het gaten Veberggangen (1866), Krogen-Strædet (1767), Tvetagaden og Kandestøber-Strædet (s.d.). Den sydligste del ble i […]

Wedel Jarlsberg, Frederik Anton (9.3.1694 – 22.9.1738)

Den annen greve av Jarlsberg, Basnæs, Glorup, Sønderskov og Dronninglund 1717 etter sin farfar, generalmajor og kammerherre, delttok i felttog i Afrika. Fra 1731 medeier i Jarlsbergverket, eneeier 1736. Bosatt i «Gården» på Konnerud hvor han døde. Betegnet seg selv som en «noe egen person», som hadde lett «for å falle i prosjektmakeres garn».

Wedel Jarlsberg, Frederik Christian Otto (14.10.1718 – 1776)

Den tredje greve av Jarlsberg, Basnæs, Glorup, Sønderskov og Dronninglund 1738, s. av ovenstående. General og kammerherre, farfar av stattholder, grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg. Overtok i 1738 etter sin far Jarlsbergverket, som han drev med betydelig underskudd frem til 1770. Hadde sin residens i «Gården» på Konnerud. Etter hans bortgang ble Jarlsbergverket oppstykket […]

Cookies | Personvern