Kategorier / Q

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Quality Hotel River Station

er et 14 etasjer høyt konferansehotell i Dr. Hansteins gate 7 bygget av Bane NOR Eiendom og drevet av Quality-kjeden i Nordic Choice Hotels. Hotellet åpnet 1. november 2019. Det har 247 hotellrom, to suiter, storsal med plass til 400 personer, ni konferanserom, restaurant og bar. Etableringen var i henhold til ny reguleringsplan for området […]

Quisling, Jon Lauritz (1844 – 1930)

Prest, f. i Fyresdal hvor han var sogneprest 1879-93, deretter res. kap. til Bragernes 1893-1900, senere sogneprest til Gjerpen og prost i Skien. Utga lokalhistoriske bøker og andre skrifter, bl.a. «Om aanderne og englerne» (1890) og «De hellige engle» (1892).

Quisling, Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn (1887-1945)

Offiser og politiker, Nasjonal Samlings fører og norsk stats- og regjeringssjef under tysk overhøyhet under siste krig, trådte fra 1893 til 1900 sine barnesko i Drammen som sønn av res. kap. Jon L. Q. (s.d.). Familien var bosatt i «Knutzens gård» i Tangens Gade (fra 1898 Havnegaten). Quisling trivdes dårlig i Drammen hvor han ble […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet