Kategorier / I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ibsens Bilforretning, A/S

I 1940 etablerte Harald Ibsen et aksjeselskap i Hermanstorffs gate 28 for salg av bygningsartikler, bilrekvisita, oljer og gummi engros og detalj. I 1958 etablerte han Ibsens Bilforretning A/S Bilhuset i Tollbodgaten 23 A, hvor han i tillegg til salg av bilrekvisita og verkstedsvirksomhet forhandlet Mercedes Benz og Peugeot personbiler, lastebiler og busser. Virksomheten ble […]

Idrettens Hus

på Marienlyst ble tatt i bruk 1. januar 1998 og offisielt åpnet 15. juni 1998. I denne bygningen ble Buskerud Idrettskrets og alle særkretsene i Buskerud samlet under ett tak, sammen med bl.a. Drammen kommunes helseavdeling, Strømsgodset Idrettsforening, Serieforeningen, Norges Motorsykkelforbund, Norges Skiskytterforbund, samt kafé, barnepark, helsestudio m.m. Ved åpningen mottok kommunen statuen Livshjulet, utført […]

Ifferts dam

Liten dam nedenfor Stordammen mot Granstad, anlagt rett ovenfor pukkverkene av Otto Moridan Iffert som var direktør ved Konnerudverket fra 1736 til 1739. Iffert fikk effektivisert vaskeriet og overført maskiner fra Selvik til Konnerud. Dammen ble anlagt for å holde driftsvannet i Konnerud vassdrag lunkent for at det ikke skulle fryse i rennene frem til […]

Ihlen, Knud

Manufakturforretning, grunnlagt 1871 av Knud Edward Ihlen (1844-1933), videreført 1932 av Bjarne Bergh-Olsen som Knud Ihlens Eftf. Detaljforretning i manufaktur, trikotasje, hvitevarer og garn samt fiskegarn, oljeklær og flagg, med eget verksted for rullegardiner. Forretningen holdt til på Jernbanetorvet (Strømsø Torv) 8 og flyttet på begynnelsen av 1940-tallet til Schwenckegaten 5. Nedlagt på begynnelsen av […]

Ilderstien

Intern kjørbar gangvei på Konnerud (Skjelsbekk nedre) mellom Djupdalsveien og Ekornveien, fikk sitt navn i 1981.

Ileberg

Gammel gård ved Bragerøen, ryddet i kristen tid og nedlagt etter Svartedauen. På 1200-tallet var gården sannsynligvis krongods, senere ble den brukt under Brakar gård, fra 1655 som krøtterhavn, og i 1663 ble den utlagt til bymark. Navnet betyr «berget ved oppkommene». I 1714 skal kjøpmann David Henrik Brandt på en egenmektig måte ha satt […]

Ilebergveien

Forbindelsesvei mellom Engene og Fjellheimgaten under Fjellheim gård, fikk i 1923 sitt navn etter den gamle gård Ileberg.

Imjelt

se: Søndre Imjelt, Nordre Imjelt.

Imjeltsetra

Seter som lå ca. 350 meter i sydlig retning fra dammuren til Majordammen. Murene etter husene, som forfalt fra 1880-årene, finnes fortsatt. Maren Tørjevollen var seterjente her til hun reiste til Amerika i 1868.

In Fide Et Justitia Fortitudo

«I tro og rettferd styrke», latinsk devise på Drammens byvåpen (se: Byvåpen).

Cookies | Personvern