Kategorier / H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

H. Strøm A/S

Transport- og spedisjonsselskap med et bredt spekter av tjenester for importører, eksportører, fortolling etc. etablert i 1976 av Halvor Strøm, som siden 1966 hadde vært ansatt i A/S Motortransport på Holmen. Kontor i Kreftings gate 19, aksjeselskap fra 1981. Etablerte i 2004 Rail Terminal Drammen A/S (7 500 kvm terminal) etter at statlige Cargonet forlot […]

Haakon Fossen Murmester & Entreprenørforretning

Byggentreprenør, etablert i 1943 av murmester Haakon Fossen. Bedriften påtok seg arbeider innen forretningsbygg, industribygg, offentlige bygg og dessuten villabygg i egen regi. I 1969 trådte annen generasjon, sivilingeniør Haakon Fossen jr. inn i bedriften. I 1970-årene var entreprenørforretningen blant de største i Drammen med omtrent 60 ansatte. Ved årsskiftet 1978/1979 endret selskapet navn til […]

Haandbryggeriet A/S

Ølbryggeri i Havnegata 13 (Havnevesenets tidligere skur 3 og 4) etablert i 2005 av Jens Petter Maudal (hovedaksjonær), Rune Eriksen, Egil Hilde og Arne Eide. 17 ansatte pr. 2020. Egil Hilde er daglig leder. Et titalls aksjonærer eide selskapet pr. 2020. Årsomsetning omtrent 20 mill. kr. Produksjon av overgjæret og undergjæret spesialøl i omtrent 40 […]

Haare, Harald (3.4.1883 – 26.01.1929)

Jernbane- og fagforeningsmann og Arbeiderpartipolitiker. Begynte etter folkeskolen i 1902 som ekstrabetjent ved statsbanene og gikk der gradene frem til han i 1920 fikk stilling som Overkonduktør. Gift i Strømsø kirke den 19.11.1905 med tjenestepiken Anette Karoline Blomkvist, født i Skoger. De to fikk 5 barn, hvorav fire jenter og én gutt. Haares tippoldefar var […]

Haavik, Knut (* 4.12.1943-8.2.2019)

Sjefredaktør og forlagsdirektør, f. i Drammen, s. av direktør Olaf H. Ansatt i VG fra 1969 som journalist, red. sekr. 1971 og sjefssekr. 1977, sjefredaktør i Se og Hør 1978-2004. Adm. dir. Se og Hør Forlaget A/S og konsernsjef i Norske Aller til 2003. Fra 1968 styreformann i A/S Vikersund Bad. Utg. «Vikersund Bad 1918- […]

Haddelandsdammen

På 1930-tallet ønsket Halvor S. Haddeland, som i 1908 hadde kjøpt Nordre Fjell gård og i 1914 Strøm skog m. m., å anlegge en ørretdam i Strømsåsen etter mønster fra Danmark. Han konstruerte en demning som på det bredeste var 4 meter og 4 meter høy. Etter store vanskeligheter var dammen breddfull våren 1940, og […]

Haddelandstråkket

ble i 1982 satt som navn på en turvei i Grendeplanen for Konnerud.

Haflan, Einar (1926 – 1987)

Ordfører 1980-87, markedskonsulent. Medl. av Drammen bystyre (H, fra 1976) og formannskap (fra 1980). Formann i Buskerud interkommunale renovasjons- og gjenvinningsverk 1984-87, formann i restaureringskomitéen for det gamle rådhus og i jubileumskomitéen for byjubileet 1986. Haflan drev sitt eget markedsføringsbyrå og var en habil illustratør. Områdesjef for Heimevernet i Drammen.

Hafslund, Per (20.6.1918 – 3.5.1990)

Naturforsker og lektor ved Drammen Latinskole, f. i Drammen. Laget i første halvdel av 1960-årene en rekke svært populære TV-programmer om dyr. I tillegg til arbeids- og lærebøker i zoologi («Dyrelivet», Hafslund og Hauge 1952) utga han bl.a. bøkene «Norske barkbiller» (1947), «Fotografiske dyreplansjer» I-VI (1950-årene), «Dyrebilder» (1957), «Naturens eventyr» (1962) og «Dyr i kameraøyet» […]

Haftorn, Svein (30.1.1925 – 28.7.2003)

Zoolog og norsk ornitologis ubestridte mester, f. i Drammen, s. av kjøpmann Birger H. Fra 1952 tilknyttet Det kgl. norske Videnskabers Selskab, Muséet, som konservator, førstekonservator ved den zoologiske avdeling 1963, professor ved Norges Lærerhøgskole 1966, Universitetet i Trondheim (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 1975-90, seniorstipendiat fra 1990. Dr. philos. 1957. Foretok en rekke vitenskapelige ekspedisjoner til […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet