Kategorier / H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Haavik, Knut (* 4.12.1943)

Sjefredaktør og forlagsdirektør, f. i Drammen, s. av direktør Olaf H. Ansatt i VG fra 1969 som journalist, red. sekr. 1971 og sjefssekr. 1977, sjefredaktør i Se og Hør 1978-2003. Adm. dir. Se og Hør Forlaget A/S og konsernsjef i Norske Aller til 2003. Fra 1968 styreformann i A/S Vikersund Bad. Utg. «Vikersund Bad 1918- […]

Haddelandsdammen

På 1930-tallet ønsket Halvor S. Haddeland, som i 1908 hadde kjøpt Nordre Fjell gård og i 1914 Strøm skog m. m., å anlegge en ørretdam i Strømsåsen etter mønster fra Danmark. Han konstruerte en demning som på det bredeste var 4 meter og 4 meter høy. Etter store vanskeligheter var dammen breddfull våren 1940, og […]

Haddelandstråkket

ble i 1982 satt som navn på en turvei i Grendeplanen for Konnerud.

Haflan, Einar (1926 – 1987)

Ordfører 1980-87, markedskonsulent. Medl. av Drammen bystyre (H, fra 1976) og formannskap (fra 1980). Formann i Buskerud interkommunale renovasjons- og gjenvinningsverk 1984-87, formann i restaureringskomitéen for det gamle rådhus og i jubileumskomitéen for byjubileet 1986.

Hafslund, Per (20.6.1918 – 3.5.1990)

Naturforsker og lektor ved Drammen Latinskole, f. i Drammen. Laget i første halvdel av 1960-årene en rekke svært populære TV-programmer om dyr. I tillegg til arbeids- og lærebøker i zoologi («Dyrelivet», Hafslund og Hauge 1952) utga han bl.a. bøkene «Norske barkbiller» (1947), «Fotografiske dyreplansjer» I-VI (1950-årene), «Dyrebilder» (1957), «Naturens eventyr» (1962) og «Dyr i kameraøyet» […]

Haftorn, I.

Skotøy- og herreekviperingsforretning med reparasjonsverksted i Tollbodgaten 10, grunnlagt 5. juni 1897. Gikk i 1915 over til spesialforretning i skotøy, beskjeftiget på slutten av 1930-tallet 8 personer i sine 300 kvm store lokaler. Fra 1960-årene ledet av Birger og Erling H. En filial i Bankgården (Strømsø Torv 9) ble opprettet på 1960-tallet. Nedlagt ca. 1975.

Haftorn, Svein (30.1.1925 – 28.7.2003)

Zoolog og norsk ornitologis ubestridte mester, f. i Drammen, s. av kjøpmann Birger H. Fra 1952 tilknyttet Det kgl. norske Videnskabers Selskab, Muséet, som konservator, førstekonservator ved den zoologiske avdeling 1963, professor ved Norges Lærerhøgskole 1966, Universitetet i Trondheim (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 1975-90, seniorstipendiat fra 1990. Dr. philos. 1957. Foretok en rekke vitenskapelige ekspedisjoner til […]

Hagaløkka

Husmannsplass under Vestby i Vestby utmark på vestsiden av Bremsa, nå tilplantet med skog. Stedet ble fraflyttet i 1880.

Hagan og Dunkedalsstykket

Bruk utskilt av Øvre Skjeldrum i 1873. På Dunkedalsstykket og Skolterudstykket i Øvre Skjeldrums utmark finnes gamle jerngruver hvorfra det ble hentet malm til Eidsfos Værk.

Hagatjernveien

Stubberudveiens fortsettelse fra Eikerdelet på Konnerud inn i Nedre Eiker mot Mjøndalen. Hele veianlegget Konnerud – Mjøndalen sto ferdig i 1946.

Cookies | Personvern