Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fabrikkgaten

Liten sidegate som fra Drammenselven krysser Grønland og fortsetter mot Kreftings gate. Den fikk i 1923 sitt navn med den gode begrunnelse at den lå midt i fabrikkstrøket.

Fadum, Ingeniør

Maskinforretning og ingeniørbyrå, grunnlagt 1916 i Nedre Storgate 10 av ingeniør H. E. Fadum (1871-1944) som aksjeselskap. I 1930 overtok Fadum forretningen som eneinnehaver. Firmaet solgte maskiner for tremasse- og papirfabrikasjon samt SKF kulelagere. Foruten den merkantile virksomhet drev firmaet en teknisk avdeling med spesialitet maskiner og anlegg for papir- og cellulosefremsstilling. Flyttet ca. 1940 […]

Fagerheim

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 2 under Bakke (Mandsvold), utvidet med deler av Lerpe og Gundesø. Eides fra 1913 av Skoger-politikeren Karl Johan Borge.

Fagerheimsletta

Forbindelsesvei fra Gamle Sørlandske  (tidl. E-18) ved Fagerheimkrysset til Lerpeveien. Navnet ble stadfestet 1977.

Fagerhøy

Plass langs Strøtvetåsens østside like ovenfor Strøtvet. Her var det i eldre tid brussalg og enkel bevertning for turvandrere.

Fagerlia

Vei som i 1923 ble regulert fra Tomineborgveien bak Fjellheim skole frem til Fjellheim gård. Har sitt navn etter Fagerli gård som ligger ved gatens utgangspunkt nær grensen mot Lier, og som ble bygget ca. 1856 av skipsreder Johnsen med en fasadefigur som forestiller Neptun, skåret i tre av billedskjærer Eilif Olsen. Gården ble senere […]

Fagerlibakken

Forbindelsesvei fra 2. Strøm terrasse til Styrmoes vei på Danvik, forbi Danvik Folkehøyskole (tidl. Danvik kristelige ungdomsskole). Den lille bakken er en del av flere ferdselsårer mellom Drammen sentrum og bydelen Fjell, som i sin helhet går gjennom boligstrøk idet byplanleggere og politikere «glemte» egen adkomstvei da denne bydelen ble utbygget på 1960-tallet.

Fagertun Fabrikker A/S

Industribedrift grunnlagt 22. november 1939 av Haakon Kierulf (1902-1959) i en nedlagt kjeksfabrikk på Brakerøya (Tomtegata 81) under navnet Tønnevesten A/S, for fremstilling av redningsvester, etter at en tilsvarende bedrift Kierulf hadde startet i Moss ble rammet av brann før den kom i produksjon. Etter okkupasjonen i 1940 gikk bedriften over til å produsere blendingsgardiner, […]

Fagervollveien

Blindgate på Åssiden, utgår fra Åslyveien og går nord for og parallelt med Betzy Kjelsbergs vei. Navnet ble stadfestet i 1953.

Falch & Knudsen

Skipsmegler-, befraktnings- og spedisjonsfirma i Åbys gt. 9, grunnlagt 1880, i 1884 videreført av Søren Falch under navnet Skipsmegler Søren Falch. Firmaet ble i 1915 overtatt av Anthon Johan Ellingsen (1865-1943) og kontoret flyttet under navnet Søren Falchs Eftf. til innehaverens gård, Åbys gate 9. I 1919 overtok firmaet ekspedisjonen for A/S Union Co., og […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet