Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Favorit, A/S, Skotøi & Herrekonfeksjon

Grunnlagt i 1932 på Bragernes Torv 2 med Harald Nordby som disponent, på 1950-tallet etterfulgt av Odd Nordby. Forhandlet skotøy i lær, skinn, lakk og gummi for damer, herrer og barn, samt herre- og guttekonfeksjon og fabrikerte arbeidshansker, votter og såler m.m. Konfeksjonsavdelingen ble på 1950-tallet flyttet til Nedre Storgate 17. Nedlagt ca. 1991.

Faye, Amund Linnes (1769 – 1802)

Brukseier, s. av Hans Gerhard Faye. Lærte seg seilduksvevning i Skottland og smuglet med seg tegninger/modeller av vevstoler hjem til Drammen hvor han i 1787 anla Norges første seilduksveveri (se: Fayes seilduksveveri). F. hadde også sosiale interesser og beskjeftiget i sin bedrift en del fattighuslemmer. Han støttet byens skole­ og fattigvesen og skaffet den vanskelige […]

Faye, Andreas ( 1802 – 1869)

Prest, skolemann og historiker, f. i Drammen, s. av Christopher Faye. Timelærer i Drammen, sogneprest til Holt 1833, bestyrte 1839-60 lærerseminaret på Holt prestegård. Sogneprest i Sande 1860 og prost i Nordre Jarlsberg 1864, stortingsmann 1842. Formann i Landhuusholdningsselskabet 1835-41. Utga en rekke historiske verker, deriblant «Lærebog i Norges Historie» (1831, overs. til svensk og […]

Faye, Christopher (1772 – 1825)

Skipper og kjøpmann, s. av Hans Gerhard F. Fra 1809 til 1810 Den Norske Provideringskommissions representant i Gøteborg, der han kjøpte munderingsutstyr, salt og matvarer samt ordnet med kornkreditter og leiebrev. Branndirektør i Drammen ca. 1815-1822, eligert mann på Bragernes 1818-19, eier av Fayes Seilduksveveri (s.d.)

Faye, Eyvind (1865 – 1933)

Banksjef, f. i Drammen, s. av Hans P. F. Banksjef i Sandefjord Aktiekreditbank 1893, Gjøvik og Oplands Kreditbank fra 1897, medlem/formann i direksjonene for bl.a. Gjøvik kalkfabrik, Gjøvik Dampskibsselskab og Mesna Træsliberi.

Faye, Gerhard (Georg) (1765 – 1802)

Prest i Skoger, s. av skipsfører Hans F. på Huseby i Lier. Kapellan i Skoger 1789-98, deretter sogneprest i Botne. F. gjennomleste Erland Thoresens store manuskript om Jarlsbergverket – «Beskrivelse over Det Jarlsbergske Sølvhaltige Blye- og Kobberverk» og besørget det trykket i «Topografisk Journal». Boken ble i 1979 utgitt i faksimileutgave.

Faye, Hans (1797 – 1852)

Grosserer og bankmann, f. på Bragernes, s. av brukseier Amund Linnes F. Innehaver av bankierhuset A. Grüning & Co. i Kristiania. Preussisk generalkonsul i Norge 1848. Eier av Hafslund Hovedgård 1835. Medlem av kolerakommisjonen i Kristiania 1847, direksjonsformann i Norges Hypotekbank 1852. Medlem av flere kgl. kommisjoner, bl.a. ang. tollovgivningen og stempelpapirloven, ansv. for å […]

Faye, Hans Gerhard (1728 – 1795)

Skipper og grosserer i Drammen, s. av sogneprest Giert Faye. Eier av Sørum i Lier, hadde i 1770-årene en maltmølle i Øvre Storgate mellom Konggaten og Kirkegaten.

Fayegaten

Tverrgate på Brakerøya, gikk oppr. fra elven til Bragerhagen, senere ført opp til Engene og over denne til den ender i fjellveggen under Fjellheim gård. Fikk sitt navn i 1869, sannsynligvis etter Christopher Faye (s.d.).

Fayeløkken

Løkke (senere Iver Holters gate 43) som på 1800-tallet ble ervervet av fam. Solberg på Kobbervik. Eiendommen ble i 1775 fraskilt Nordre Fjeld, og ble senere betraktet som en del av Kobbervik.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet