Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Falck-Pedersen, Geir Arild (28.3.1916-1.3.1999)

Gründer, bedriftsleder og sivilingeniør, f. og bosatt i Drammen. Siv.ing. maskin fra NTH med diplomoppgave i turbinkonstruksjon. Turbinkonstruktør ved Kværner Brug 1940-1942, driftsleder i isolasjonsfirmaet Ing. E. Moltke-Hansen i Drammen 1942-1945. I 1945 grunnla han, sammen med Paul Moltke-Hansen, isoleringsbedriften Teknisk Isolering A/S (senere kalt Ticon s.d.), basert på aktiva fra Ing. E. Moltke Hansen. […]

Falck, Thomas Dorotheus Scheen (1829 – 1889)

Stortingsmann og skipsreder, f. i Drammen, flyttet senere til Stavanger hvor han i 1862 grunnla eget skipsrederi. Ordfører i Stavanger og stortingsmann 1874-76, sterkt engasjert i det stedlige næringsliv. Ridder av St. Olavs Orden 1882.

Falne i Den annen verdenskrig

83 drammensere falt under Den annen verdenskrig. 22 omkom ved krigsforlis, 9 falt under felttoget i april 1940 og 4 falt senere. 14 drammensere ble henrettet av okkupasjonsmakten og 11 mistet livet i fangenskap, 3 ble myrdet av Gestapo og 7 falt i kamp mellom Hjemmestyrkene og tyskerne. I tillegg til disse falt 22 frontkjempere […]

Falsen, John Collett (1817-1879)

Ordfører 1853-55 og 1861-62, statsråd og stortingsmann. Brorsønn av «Grunnlovens far» Chr. M. Falsen, slo seg i 1849 ned som sakfører i Drammen hvorfra han var stortingsmann 1859-60. I 1861 ble F. amtmann i Nordre Bergenhus og representerte dette amt på Stortinget 1865-66 og 1868-69, deretter justisminister til sin død.

Falsens gate

ble i 1911 satt som navn på den tredje tverrgaten fra Strømsgaten mellom Rosenkrantzgaten og Hotvetveien. Den har sitt navn etter ordfører og justisminister John C. F. (s.d.).

Falster, Nils Christian Ugland (1858 – 1934)

Bokhandler i Drammen, f. på Bragernes, drev fra 1879 bok- og papirhandel samt engroshandel i Nedre Storgate. Bokhandelen ble nedlagt i 1910 og engroshandelen ble flyttet til Oslo.

Farbrodt, Turid Magdalene (10.9.1897 – 18.6.1975)

Forfatterinne, f. og bosatt i Drammen, d. av ing. Per B Schyberg. Skrev fire eventyrsamlinger med egne illustrasjoner, utgitt på Aschehoug forlag: «Eventyr» (1940), «Huldra og andre eventyr» (1941), «Mor forteller» (1942) og «På eventyrferd» (1943).

Farmanden, D/S

Dampskip, bygget 1865, som i 1876 ble innkjøpt av Drammen Kystdampskibsselskab og satt inn på rutene Drammen – Skiensfjorden og Drammen – Kristiania. Farmanden tok både gods og passasjerer til den i 1914 ble ombygget til en ren lastebåt. Den forliste i 1923 under uvær utenfor Filtvet.

Farmen

Populært navn på eiendommen Valbrott på Åssiden, ble senere brukt om bebyggelsen langs denne og Engen. I 1953 ble navnet gitt til tverrveien fra Buskerudveien over Rosenkrantzgaten (idag uten kjøreforbindelse) til Valbrottveien. Veien, tidligere kalt Farmveien, er sannsynligvis den gjenværende del av Myregårdenes setervei som går over i Valbrottveien og Bruløkka mot Roligheten, og danner […]

Fattigskoler

se: Bragernes Fattigskole, Strømsø Fattigskole og Tangens Fattigskole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet