Kategorier / R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Raaen, Anton (1890 – 1968)

Kunstmaler, f. i Krødsherad, oppvokst i Sigdal, fra 1920-årene bosatt i Drammen hvor han drev egen malerforretning. Elev av Peters og Wergeland samt av Kunstakademiet under Chr. Krohg, senere ved kunstakademiet i Berlin og Dusseldorf. Separatutstilling i Drammens Kunstforening 1961.

Raaen, Asle Peter (5.4.1934-7.5.2007)

Kunstmaler, f. i Drammen, s. av Anton R., senere bosatt i Hønefoss. Elev av Engebret og Statens Kunstakademi under Per Krohg og Atelier 17 i Paris. Debututstilling i Drammens Kunstforening 1964.

Rabbenveien

Boliggate på Solum fra Solumveien over Oscar Kiærs vei ned mot Svelvikveien, har sitt navn etter noen fjellrabber som stikker opp av jorden.

Rabo, Gustaf (15.6.1902-3.6.1984)

Fabrikkeier, skogeier og forretningsmann, f. i Drammen, oppvokst i Nybyen. Opprinnelig Gustaf Christophersen, tok navnet Rabo som voksen. Etablerte i 1924 sammen med sin far, grosserer P. Christophersen, A/S Fabrikken Risto (s.d.). Overtok som eneeier i 1941 (senere Risto Fabrikker) og videreutviklet bedriften frem til 1968, da ledelsen ble overlatt til neste generasjon. Under Gustaf […]

Rachlew, Anders (1882 – 1970)

Komponist, pianist og dirigent, f. i Drammen, s. av kapellan i Lier Anders Helgesen, ble som foreldreløs pleiesønn av politimester Gamborg (s.d.) og frue. Studerte 1902-07 hos Scharwenka, Carrero m. fl. i Berlin og foretok deretter tallrike konsertreiser. Flyttet i 1915 til København hvor han var dirigent fra 1921, for Dansk Filharmonisk Selskab 1925-35 og […]

Radio-Nytt

Kommunistenes illegale Oslo-avis. I januar 1943 ble det i kort tid utgitt en Drammens-utgave i et opplag på 1.200 eks.

Radiofyret på Konnerudkollen

Radiofyr/radionavigasjonsanlegg, et såkalt VOR/DME-anlegg, installert på Konnerudkollen og overlevert for prøvedrift 23. september 1978. Anlegget ble satt i normal drift ved årsskiftet 1978/79 som det mest avanserte i Norge og det første i sitt slag i Europa utenfor Storbritannia. Anlegget «Drammen Doppler VOR», som kostet ca. kr 4 mill., ga flygerne en langt sikrere utgangsposisjon […]

Ragnhildstua

Boplass midtveis mellom E-18 og gamle sørlandske hovedvei, nær kommunegrensen mot Sande. Her bodde Ragnhild, som var omgangshjelp og i mange år vasket på Skoger stasjon.

Rakkerhuken

Oppr. en smal sti eller vei som gikk fra Engene opp til Bergstien, langs Schwenckegatens nåværende trasé. Fremdeles brukes navnet om den øverste del av gaten, fra Arups gate til Bergstien. Den gamle ferdselsveien fra Lier over «Bjergene» gikk her fra Schwenckeolla. Her lå huset til rakkeren el. nattmannen, bøddelens medhjelper. Huset ble bygget i […]

Raknerud, Hjørdis Grøntoft (11.07.1878 – 13.10.1918)

En av Nordens første, kvinnelige arkitekter. Født i Christiania der hennes far var kjøpmann. Fikk sin utdannelse ved Christiania Kunst- og Haandværksskole i årene 1895-1897 der hun fulgte undervisningen til Hermann Schirmer og Holger Sinding-Larsen. Deretter praksis hos arkitektene Ove Ekman og Holger Sinding-Larsen. I 1898 ble hun opptatt som student ved Royal Academy of […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet