Kategorier / R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Raaen, Anton (1890 – 1968)

Kunstmaler, f. i Krødsherad, oppvokst i Sigdal, fra 1920-årene bosatt i Drammen hvor han drev egen malerforretning. Elev av Peters og Wergeland samt av Kunstakademiet under Chr. Krohg, senere ved kunstakademiet i Berlin og Dusseldorf. Separatutstilling i Drammens Kunstforening 1961.

Raaen, Asle (* 5.4.1934)

Kunstmaler, f. i Drammen, s. av Anton R., senere bosatt i Hønefoss. Elev av Engebret og Statens Kunstakademi under Per Krohg og Atelier 17 i Paris. Debututstilling i Drammens Kunstforening 1964.

Rabbenveien

Boliggate på Solum fra Solumveien over Oscar Kiærs vei ned mot Svelvikveien, har sitt navn etter noen fjellrabber som stikker opp av jorden.

Rachlew, Anders (1882 – 1970)

Komponist, pianist og dirigent, f. i Drammen, s. av kapellan i Lier Anders Helgesen, ble som foreldreløs pleiesønn av politimester Gamborg (s.d.) og frue. Studerte 1902-07 hos Scharwenka, Carrero m. fl. i Berlin og foretok deretter tallrike konsertreiser. Flyttet i 1915 til København hvor han var dirigent fra 1921, for Dansk Filharmonisk Selskab 1925-35 og […]

Radio-Nytt

Kommunistenes illegale Oslo-avis. I januar 1943 ble det i kort tid utgitt en Drammens-utgave i et opplag på 1.200 eks.

Radiofyret på Konnerudkollen

Et radiofyr/radionavigasjonsanlegg, et såkalt VOR/DME-anlegg, ble i 1978 satt opp på Konnerudkollen og overlevert for prøvedrift 23. september. Anlegget ble satt i normal drift ved årsskiftet 1978/79 som det mest avanserte i Norge og det første i sitt slag i Europa utenfor Storbritannia. Anlegget «Drammen Doppler VOR», som kostet ca. kr 4 mill., ga flygerne […]

Ragnhildstua

Boplass midtveis mellom E-18 og gamle sørlandske hovedvei, nær kommunegrensen mot Sande. Her bodde Ragnhild, som var omgangshjelp og i mange år vasket på Skoger stasjon.

Rakkerhuken

Oppr. en smal sti eller vei som gikk fra Engene opp til Bergstien, langs Schwenckegatens nåværende trasé. Fremdeles brukes navnet om den øverste del av gaten, fra Arups gate til Bergstien. Den gamle ferdselsveien fra Lier over «Bjergene» gikk her fra Schwenckeolla. Her lå huset til rakkeren el. nattmannen, bøddelens medhjelper. Huset ble bygget i […]

Raknerud, Lars (1849 – 1919)

Redaktør, f. på Helgøen, Nes i Hedmark, som sønn av en småbruker, utd. som lærer. Huslærer i Våler, senere kretsskolelærer i Furnes. Skrev en rekke leilighetssanger under signaturen R-d. I 1882 utga han en brosjyre om «Sanktionsretten i Grundlovssager og den politiske situasjon», en brosjyre som vakte slik oppmerksomhet blant eierne i Buskeruds Blad at […]

Raknerud, Nils (1881 – 1937)

Drammens Tidende og Buskerud Blads redaktør 1919-37, etterfulgte sin far Lars R. etter i mange år å ha vært dennes nære medarbeider. Var i likhet med sin far høyt vurdert i og utenfor pressen for sin deltagelse i den offentlige debatt.

Cookies | Personvern