Kategorier / T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Tambour-Strædet, Tamburgangen

Strømsøs første navngitte tverrgate nedenfor torvet, ant. oppkalt etter byens trommeslager. Den strakte seg fra Mellemgaten til Baggaten (fra Tordenskiolds gate til Schultz gate). Gaten kaltes i 1770-årene Tambour-Strædet, fikk i 1866 navnet Tamburgangen og ble i 1898 omdøpt til Eliesons gate (s.d.).

Tamburbakken

En av de gamle brannganger på Tangen. Den gikk mellom nåværende Havnegaten 62 og 66 til elven, og fikk sitt navn i 1866 da den ble betegnet som «Gangen mellom Madame Fredriksens og Farmand Chr. Nilsens Huse», senere innlemmet i Drammen Slip & Verksteds eiendom.

Tamburgaten

I 1987 gjenoppsto en liten bit av den gamle Tamburgangen da veistykket fra rundkjøringen ved Strømsø Torv frem til rundkjøringen over undergangen ved Marienlyst, mellom Byhaven og Torgeir Vraas Plass, fikk navnet Tamburgaten.

Tanberg, Andreas Martinius (1873 – 1968)

Lege og forsker, f. i Drammen, s. av grosserer Frantz T. Overlege ved Sandefjord Bad 1910-37, dr. med. 1913, overlege ved Oslo Sanitetsforenings revmatismesykehus 1937-47. President i Den Norske Lægeforening 1927-28, mangeårig formann i Det sakkyndige lægeråd. Nedla et grunnleggende arbeide i bekjempelsen av de revmatiske sykdommer i Norge. Fagredaktør i Nordisk Medicin, skrev tallrike […]

Tandberg, Andreas Martinius (1804 – 1864)

Kjøpmann og grosserer i Drammen, f. på Kongsberg. Grunnla ca. 1830 forretning i Storgaten med korn og kaffe engros samt vinhandel og en manufakturforretning som snart ble byens største. Startet 1838 et brennevinsbrenneri som i 1853 ble omlagt til destillasjon (se: Tandbergs Destillation), samtidig som han startet et tobakksspinneri. Flyttet i 1845 sin virksomhet til […]

Tandberg, Frantz Christoffer (1844 – 1911)

Kjøpmann og bedriftsleder, s. av A. M. T. Fikk i 1864, 20 år gammel, myndighetsbevilling (myndighetsalderen var dengang 25 år) av kong Carl XV for å kunne overta sin fars kolonial- og tobakksforretninger samt destillasjon. Opprettet i 1873 sammen med tre andre Tangens Glasverk, senere Drammens Glassverk. Gikk konkurs i 1882, men gjenåpnet i 1884 […]

Tandbergs Destillation

I 1838 startet Andreas Martinius Tandberg (s.d.) et brennevinsbrenneri, som i 1853 ble utvidet med et destillasjonsanlegg. Brenneriet ble senere nedlagt. Forretningen ble i 1860 overtatt av sønnen, Frantz Tandberg, som drev bedriften frem til den landskjente destillasjonen den var ved hans død i 1911, da virksomheten ble overtatt av 3. generasjon, Alf Tandberg. Bedriften […]

Tangen Farvehandel

Fargehandel og isenkramforretning i Havnegaten 82, grunnlagt 1932 av Reidar Johansen. Nedlagt på 1950-tallet.

Tangen Fattigskole

Tangen Fattigskole ble opprettet i 1752 (muligens allerede i 1731) og ordnet ved fundats av 31. desember 1777. Bortsett fra at skolen ble skjenket to legater i 1785 og 1794, foreligger det få opplysninger om skolen, som i 1860-årene ble en filial av Strømsø almueskole. se: Tangen skole.

Tangen Grafiske Senter

var en større trykkeribedrift i Kobbervikdalen, grunnlagt 1953 av Kjell Sveen Våraker som et aksidenstrykkeri i et skjul i Havnegaten 44 på Tangen under navnet Tangen-Trykk. Offsettrykk ble innført i 1971, og virksomheten økte sterkt. I 1985 flyttet bedriften til et nytt trykkerianlegg på 5.000 kvm i Eik næringspark. Bedriften, som eides og ble drevet […]

Cookies | Personvern