Kategorier / T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Tambour-Strædet, Tamburgangen

Strømsøs første navngitte tverrgate nedenfor torvet, ant. oppkalt etter byens trommeslager. Den strakte seg fra Mellemgaten til Baggaten (fra Tordenskiolds gate til Schultz gate). Gaten kaltes i 1770-årene Tambour-Strædet, fikk i 1866 navnet Tamburgangen og ble i 1898 omdøpt til Eliesons gate (s.d.).

Tamburbakken

En av de gamle brannganger på Tangen. Den gikk mellom nåværende Havnegaten 62 og 66 til elven, og fikk sitt navn i 1866 da den ble betegnet som «Gangen mellom Madame Fredriksens og Farmand Chr. Nilsens Huse», senere innlemmet i Drammen Slip & Verksteds eiendom.

Tamburgaten

I 1987 gjenoppsto en liten bit av den gamle Tamburgangen da veistykket fra rundkjøringen ved Strømsø Torv frem til rundkjøringen over undergangen ved Marienlyst, mellom Byhaven og Torgeir Vraas Plass, fikk navnet Tamburgaten.

Tanberg, Andreas Martinius (1873 – 1968)

Lege og forsker, f. i Drammen, s. av grosserer Frantz T. Overlege ved Sandefjord Bad 1910-37, dr. med. 1913, overlege ved Oslo Sanitetsforenings revmatismesykehus 1937-47. President i Den Norske Lægeforening 1927-28, mangeårig formann i Det sakkyndige lægeråd. Nedla et grunnleggende arbeide i bekjempelsen av de revmatiske sykdommer i Norge. Fagredaktør i Nordisk Medicin, skrev tallrike […]

Tanberg, Ragnar Andreas (9.9.1899-1982)

Bedriftsleder i Drammen, f. på Hurdal verk. Sønn av verkseier Ragnvald Tanberg og Florence f. Sinclair. Gift 1925 med Henny Piene. Siv.ing. elektro fra NTH 1919, konstruktør ved Duquesne Light Co. Pittsburgh USA, forskningsingeniør ved utviklingsavd. hos Westinghouse på samme sted, tok verdenspatent på en lynavleder. Direktør (og medeier) for Drammens Glassverk 1930-1965, stillingen ble […]

Tandberg & Møinichen

Disponentselskap og skipsmeklerforretning med rederiagenturer, etablert 1948 av ingeniør Tor Tandberg (død 1954) og skipsmekler Knut E. Møinichen (1910-1995). Rederi A/S Orion ble stiftet i september 1948 og foresto ombygging av fartøyet Raggen II omdøpt til Tandik. I 1951 ble slepebåten Tandur ombygget til lastebåt, tilsvarende ble slepebåten Tandøy ombygd til lastebåt i 1953. Fartøyene […]

Tandberg, Andreas Martinius (1804 – 1864)

Kjøpmann og grosserer i Drammen, f. på Kongsberg. Grunnla ca. 1830 forretning i Storgaten med korn og kaffe engros samt vinhandel og en manufakturforretning som snart ble byens største. Startet 1838 et brennevinsbrenneri som i 1853 ble omlagt til destillasjon (se: Tandbergs Destillation), samtidig som han startet et tobakksspinneri. Flyttet i 1845 sin virksomhet til […]

Tandberg, Frantz Christoffer (1844 – 1911)

Kjøpmann og bedriftsleder, s. av A. M. T. Fikk i 1864, 20 år gammel, myndighetsbevilling (myndighetsalderen var dengang 25 år) av kong Carl XV for å kunne overta sin fars kolonial- og tobakksforretninger samt destillasjon. Opprettet i 1873 sammen med tre andre Tangens Glasverk, senere Drammens Glassverk. Gikk konkurs i 1882, men gjenåpnet i 1884 […]

Tandberg, Torbjørn (*17.6.1956)

Prisbelønt fotograf f. i Drammen og senere bosatt i Drammen. Opprinnelig telemontør i Televerket. Han startet sin fotokarriere i 1978 og har etter årtusenskiftet vært profesjonell fotograf på heltid. Fotografiene hans er publisert i en lang rekke tidsskrifter, bøker, reklame, profilering med mere. Har holdt flere utstillinger. Tandberg arbeider i de fleste fotogenrer og har […]

Tandbergs Destillation

I 1838 startet Andreas Martinius Tandberg (s.d.) et brennevinsbrenneri, som i 1853 ble utvidet med et destillasjonsanlegg. Brenneriet ble senere nedlagt. Forretningen ble i 1860 overtatt av sønnen, Frantz Tandberg, som drev bedriften frem til den landskjente destillasjonen den var ved hans død i 1911, da virksomheten ble overtatt av 3. generasjon, Alf Tandberg. Bedriften […]

Cookies | Personvern

bn