Kategorier / T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Thoresen & Enger, A/S

Bilgummi- og vulkaniseringsfirma, grunnlagt 10. mars 1947 av Kaare A. Thoresen og Tollef Kristian Enger, med førstnevnte som merkantil og sistnevnte som teknisk leder. Foruten salg av bilgummi og rekvisita utførte bedriften også vulkanisering og banepålegging. I 1975 kjøpte bedriften eiendommen etter det nedlagte K. Ødegaard støperi i Tomtegaten 12, hvor firmaet hadde holdt til […]

Thoresen, A.

Kolonialforretning i Hauges gate 12, grunnlagt 1883 av Thor August Thoresen, i 1931 overtatt av dennes sønn Andreas T. Videreført 1962 av Odd Tømta under navnet A. Thoresens Eftf. A/S, nedlagt på 1980-tallet.

Thoresen, C. A., A/S

Engrosforretning i koks, kull, cinders, kunstgjødsel og andre gjødningsstoffer, torvstrø, såvarer, olje, parafin og petroleum i Tollbodgaten 57 (Bangegården) og Tollbodgaten 62, grunnlagt 1891 av Carl August Thoresen (død 1931), som hadde 20 års bakgrunn som skipsfører da han gikk i land og etablerte sin forretning. Aksjeselskap 1920 med Einar Thoresen som disponent, han ble […]

Thoresen, Erland (26.3.1734 – 6.8.1795)

Bergverksrådgiver og gruvearbeider, f. på Kongsberg, s. av bergarbeider, materialhugger Thore Erlandsen, flyttet kort tid etter fødselen med sine foreldre til Konnerud. Fra 1743 (9 år gammel) pukkgutt ved Jarlsbergverket, avanserte i 1750 til pukker, i 1751 bohrheuer og senere schachtheuer i gruvene. Ble undervist i bergvitenskap av verksdirektør Hagerup, som interesserte seg for den […]

Thoresen, Olaf (1870 – 1937)

Skipsmegler i Shanghai, f. i Drammen. Medgrunnlegger av Oversøisk Kompani, skipsmegler og sjef for firmaet O. Thoresen & Co., eksport og import av papir, i Shanghai. Ridder av St. Olavs Orden 1921.

Thoresen, Tore Breda (29.1.1923-1.8.2008)

Teatersjef, f. i Drammen, s. av ingeniør Georg T. Filmteknikerutdannelse ved The Polytecnic, London, 1946-48. Filmfotograf og medeier i ABC-Film fra 1950, freelancearbeider for Fjernsynsteatret 1959-62, fast instruktør 1962-64, teatersjef 1967-80. instruktør og konsulent 1980-93. Blant hans oppsetninger kan nevnes «Læraren», «En hanske» og serien «Skipper Worse». Styremedlem i Norsk Filmforbund, senere æresmedlem, medlem av […]

Thoresens smie

Hans Thoresen kjøpte eiendommen på Lindum med smie av smed Henrik Andersen i 1918. Han startet sin virksomhet her som omfattet reparasjon av landbruksredskaper samt fremstilling av nye vogner og autogensveisning. Bygdesmiene var et viktig og nødvendig ledd i et bygdesamfunn. Firmaet beskjeftiget i 1950 tre personer. Sønnen Bjarne fortsatte i landbruksverkstedet til 1955, da […]

Thorgersen, C. Ths.

Kjøtt- og kolonialforretning i Bragerhagen 23, grunnlagt 1905, nedlagt på 1950-tallet.

Thorkildsen (Thorkelsen), Olaf Gotfred (1879 – 1944)

Industrigrunder, f. på Brakerøya, s. av formann Amund T. Grunnla i 1900 Drammens Elektriske Bureau (s.d.) og bygget i 1912-13 på Brakerøya A/S Elektrisk Industri, som i 1917 ble solgt og videreført av nye eiere under navnet A/S National Industri (s.d.), startet i 1916 sammen med A. J. Foyn Norsk Elektrisk Lampefabrik.

Thorkildsen, Andr.

Manufaktur- og hvitevareforretning i Øvre Storgate 2 (Bragernes Torv 2), grunnlagt 12. november 1898 av Andreas Thorkildsen, og etter dennes død i 1917 overtatt av enken Agnes T. Bedriften, som også førte garn og hadde sengeutstyr som spesialitet, ble på slutten av 1930-årene overtatt av sønnen, Andreas T. Han døde allerede i 1939, og etter […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet