Kategorier / P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

P.C. Bjerckes vei

Tverrgate på Åskollen mellom Nordbyveien og Olaf Mørchs vei, har sitt navn etter en tidligere eier av Drammens Glassverk, som i februar 1887 gjenopptok driften som hadde ligget nede siden den foregående eiers konkurs i 1886. I 1891 ble driften igjen innstilt og Bjercke overdro i 1893 glassverket til A/S Christiania Glasmagasin.

Paaverudveien

Fra 1923 til 1926 navnet på den nåv. Markusveien (s.d.).

Paladsteatret

Kino som under navnet National kinematograf i 1907 åpnet i «Johansens sal» i Engene 2, også kalt «Anderssalen». I 1909 skiftet navnet til «Drammens Verdensteater», i 1914 til «Verdensteatret». Eiere var restauratør Erik Johansen og Berthe Nilsen. I 1916 gjennomgikk kinolokalet en omfattende modernisering, og i denne tid holdt kinoen midlertidig til i Amtmand Bloms […]

Palm, Karl J.

Manufakturforretning i St. Olavs gate 2 med salg av manufaktur. trikotasje og damekonfeksjon, grunnlagt 1923 av Karl J. Palm som hadde drevet tekstilforretning i Vestfossen i 6 år og kjøpte en gård på hjørnet av Øvre Storgate og St. Olavs gate av brukseier Rømcke. Den enetasjes bygningen fra 1867-68 ble senere modernisert flere ganger. Vareutvalget, […]

Palmehaven

Rundt 1900 en populær friluftskafé i Amtmand Bloms gate 6.

Palmer, Herbert (11.1.1912-2.8.1998)

Overlege i Drammen, f. i Kråkerøy, spesialist i medisinsk biokjemi og fysiologi 1948. Etter praksis bl.a. i Oslo, New York og Boston kom P. i 1949 til Drammen som overlege ved Sentralaboratoriet og Blodbanken ved Drammen Sykehus, hvor han virket til han i 1982 gikk av med pensjon. Fra 1949 til 1990 var han sensor […]

Park Hotel

Spørsmålet om å bygge et hotell i Parken ble tatt opp av byens borgere og næringsliv allerede i 1952. Etter at ridehuset fra 1869 var blitt revet, ble Park Hotel oppført i 1962, utført av Oslo-arkitektene Preben Krag og Jens Selmer. I 1986 kjøpte hotellet Avholdsfolkets Hus som ble revet og utlagt til parkeringsplasser. Hotellet […]

Parken

  Før bybrannen i 1866 hadde ikke Drammen noen egen park, men etter brannen ble deler av det nåværende parkområde regulert til åpen plass etter initiativ av ordfører Broch, og fem eiendommer ble innkjøpt. Gamle frukttrær som hadde stått i private hager ble hugget ned og nye lindetrær plantet, men en del trær som hadde […]

Parkeringshus

Drammens første parkeringshus, Thamsgaten Parkeringshus, åpnet 7. januar 1980 med plass til 562 biler, hvorav 500 under tak. Den 1. februar 1988 fulgte Grev Wedel Parkeringshus på Grev Wedels Plass med plass til 320 biler, hvorav 270 under tak. Senere har flere private parkeringshus åpnet. Noe parkeringshus på Strømsø er fortsatt ikke realisert.

Parkmusikken

Parkmusikken ble opprettet i 1875 som borgervæpningens musikkorps under navnet «Drammens borgerlige infantericorps’ Musikchor». Tyskfødte Christian Jehnigen (1830-1910) ble ansatt som musikkinstruktør og dirigent. Oppr. besto korpset av 16 mann foruten dirigenten, og blant dets medlemmer var bl.a. den senere komponist Johan Halvorsen (fløytist, senere ess-kornist). Etter at det borgerlige infanterikorps var blitt nedlagt i […]

Cookies | Personvern