Kategorier / P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

P. Andersen Takpappfabrikk

Grunnlagt i august 1894 på Lierstranda av Ole Andersen og hans sønner Anders og Peder under navnet O. Andersen & Sønner. Fabrikken brant ned ca. 1900 og bedriften flyttet til Vestfoldveien i Nybyen, senere til Scheitlies gate 14. I 1910 overtok Peder Andersen alene, og endret navnet til P. Andersens Takpapfabrik, etter hans død i […]

P.C. Bjerckes vei

Tverrgate på Åskollen mellom Nordbyveien og Olaf Mørchs vei, har sitt navn etter en tidligere eier av Drammens Glassverk, som i februar 1887 gjenopptok driften som hadde ligget nede siden den foregående eiers konkurs i 1886. I 1891 ble driften igjen innstilt og Bjercke overdro i 1893 glassverket til A/S Christiania Glasmagasin.

Paaverudveien

Fra 1923 til 1926 navnet på den nåv. Markusveien (s.d.).

Paladsteatret

Kino som under navnet National kinematograf i 1907 åpnet i «Johansens sal» i Engene 2, også kalt «Anderssalen». I 1909 skiftet navnet til «Drammens Verdensteater», i 1914 til «Verdensteatret». Eiere var restauratør Erik Johansen og Berthe Nilsen. I 1916 gjennomgikk kinolokalet en omfattende modernisering, og i denne tid holdt kinoen midlertidig til i Amtmand Bloms […]

Palm, Karl J.

Manufakturforretning i St. Olavs gate 2 med salg av manufaktur. trikotasje og damekonfeksjon, grunnlagt 1923 av Karl J. Palm som hadde drevet tekstilforretning i Vestfossen i 6 år og kjøpte en gård på hjørnet av Øvre Storgate og St. Olavs gate av brukseier Rømcke. Den enetasjes bygningen fra 1867-68 ble senere modernisert flere ganger. Vareutvalget, […]

Palmehaven

Rundt år 1900 en populær friluftskafé i Amtmand Bloms gate 6.

Palmer, Herbert (11.1.1912-2.8.1998)

Overlege i Drammen, f. i Kråkerøy, spesialist i medisinsk biokjemi og fysiologi 1948. Etter praksis bl.a. i Oslo, New York og Boston kom P. i 1949 til Drammen som overlege ved Sentralaboratoriet og Blodbanken ved Drammen Sykehus, hvor han virket til han i 1982 gikk av med pensjon. Fra 1949 til 1990 var han sensor […]

Papirbredden 

på Grønland 58 (senere kalt Papirbredden 1) er navnet på Drammen kunnskapspark; campus for Universitetet i Sørøst-Norge avd. Drammen, hjemsted for Innovasjon Norges regionkontor og Insam. Kunnskapsparken inkluderer også Drammensbiblioteket. Papirbredden (LPO Arkitekter prosjektnavn «Drammen United») ble oppført på Forenede Papirfabrikkers (Union Co.) tidligere fabrikktomter på Grønland med Entra Eiendom som utbygger. Navnet ble første […]

Papirteknikk

Emballasjeprodusent og trykkeri på Gulskogen, etablert i 1946 av boktrykkermester Tor Nimann Eriksen (1914-2005) fra Brakerøya, sønn av trykker Carl Eriksen (Ekspresstrykkeriet s.d.) og bror av Karl Eriksen, som i 1945 etablerte Diamant Elektriske Apparatfabrikk (s.d.). I  den første fasen holdt Papirteknikk til i Hotvedtveien 170, flyttet i 1948 til Hauges gate 57, flyttet i […]

Park Hotel

var et hotell i Parken på Bragernes, Gamle Kirkeplass 3, etablert og eid av Drammens Handelsstands Forening. Spørsmålet om å bygge et hotell i Parken ble tatt opp allerede i 1952 og enstemmig vedtatt i 1953. Samme år ble det nedsatt en hotellkomite, senere ble det lagt ut en offentlig aksjeinnbydelse og selskapet Park Hotel […]

Cookies | Personvern

bn