Kategorier / B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

B. Refsums Mek. Værksted og Metalstøberi

Etablert i 1887 av ingeniør Bodvar Refsum, etter at han over et par års tid hadde drevet mekanisk verksted på Kløfta, der Refsum-slekten hørte hjemme. Refsum var en begavet mann med solid teknisk bakgrunn. Allerede i 1885 ble han tilkjent patent på en gnistfanger for lokomobiler. Forut for etableringen hadde han i en årrekke studert […]

B.R. Solstad-Nielsen

Bakeri og konditori i Colletts gate 5, grunnlagt 11. oktober 1924 av B. R. S-N. som var utdannet ingeniør, men senere gikk over i bakerfaget og fikk sin utdannelse hos faren, Niels Nielsen i Horten. Firmaet beskjeftiget på slutten av 1930-årene 15 ansatte og hadde 5 faste ruter med egne biler. Bakeriet hadde 7 elektriske […]

Baby-Magasinet

Baby- og barnekonfeksjonsforretning i Nedre Storgate 11, etablert 1909. Aksjeselskap 1934, disponent Maren Gundersen, fra ca. 1950 Eva Nedberg. Nedlagt på 1980-tallet.

Bache, Erik (3.11.1853 – 11.1.1940)

Foretningsmann og trelasthandler, f. i Drammen, s. av grosserer Tollef Bache (1812-1876) og Karen Børresen. Fra 1878 innehaver av firma T. Bache og eier av Mjøndalen Dampsag og Mjøndalen Brug, grunnla i 1894 Mjøndalen Cellulosefabrik som han ledet til 1919. Konsul for Nederland 1894-1930. Løytnant i Drammens kongelige ridende Borgrgarde, gikk i 1886 i bresjen […]

Bache, Erik jr., A/S

Skipsmekler-, spedisjons- og assuranseforretning, etablert 1918 av Erik Bache jr. (1886-1968) i Aabys gate 5, fra 1960-tallet i Aabys gate 12, deretter ledet av sønnen Erik. I 1978 ble ledelsen overtatt av nevøen John Erik Bache (1918-2004) inntil forretningen i 1989 ble solgt til Tore Ottesen. Firmaet omfattet skibsmegler- og befraktningsvirksomhet, assuranse og havariagentur. Fra […]

Bache, John Erik (22.9.1918 – 12.4.2004)

Forretnings- og hestesportsmann i Drammen, f. i Argentina, s. av konsul Thorleif Bache. Disponent ved Mjøndalen Cellulosefabrik 1957-77, leder av skipsmeglerfirmaet Erik Bache Jr. A/S 1981-88. Gjorde en pionérinnsats for gjenreisningen av norsk rytter- og veddeløpssport etterkrigen, og sto i 1949 selv som mestvinnende amatørrytter ved Øvrevoll gjennom tidene. Som formann i direksjonen for A/S […]

Bache, Niels (1809 – 1870)

Stadshauptmand og trelasthandler, f. i Drammen, s. av Tollef O. Bache, hvis virksomhet han i 1828 overtok og videreførte med stor dyktighet. Kjøpte i 1840-årene Fossesholm sag nr. 1 og 2. Medlem av Drammen bystyre i fire perioder, borgerkorpsets stadshauptmand 1844-48, medlem av Drammen-Randsfjordbanekomitéen 1853-56. Foretok en fullstendig ombygning av sin gård Fløia (s.d.).

Bache, Thorleif (22.5.1854 – 1.6.1920)

Forretningsmann og forfatter, f. i Drammen, s. av stadshauptmand Niels B., bosatt på slektseiendommen Fløia (s.d.), viet sin tid til skog og tømmeromsetning. Medstifter av Drammens Roklub og Buskerud Jæger- og Fiskerforening, tok i 1881 initiativet til å stifte Drammens Skiklubb. Utga en rekke svært spesielle «jaktbøker», skrevet dels av ham selv, dels av venner […]

Bache, Thorleif (8.11.1880 – 31.5.1964)

Forretningsmann og rittmester, f. i Lier, s. av konsul Erik B. Teknisk høyskole i Berlin 1902-03, disponent ved Toten Cellulosefabrik 1906-07, medstifter av Drammen og Opland Travselskap 1910. Fra 1912 til 1919 forretningsmann i Argentina hvor han bl.a. drev et fullblodsstutteri og en estancia. Disponent ved Mjøndalen Cellulosefabrik 1919-57. Formann i Norsk Celluloseforbund 1936-40, formann […]

Bache, Tollef Olsen (1770 – 1848)

Trelasthandler og haugianer, s. av gårdbruker Ole B. i Uvdal. Gårdsgutt, senere omreisende kramkar, fra 1796 lensmann i Nore og Uvdal. Etter direkte oppfordring fra Hans Nielsen Hauge slo han seg i 1802 ned som kjøpmann og trelasthandler i Drammen hvor han tok borgerskap i 1803 og hvor hans hjem ble et haugiansk sentrum i […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet