Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Napoléon-besøk

Drammens eneste besøk av en Napoléon fant sted i september 1856 da keiser Napoléon I’s brorsønn, prins Napoléon (1822-1891) og den norske kronprins og visekonge, senere kong Carl XV, avla byen en visitt. Prins Napoléon var fetter av keiser Napoléon III (ikke sønn, slik det uriktig angis i Drammens Historie b. III), og var fra […]

Narverud gruver

er de eldste gruver i Konnerudområdet. Gruvene lå nedenfor Narverudåsen i et område som tilhører en av de største jernforekomstene i Oslofeltets kontaktsone. Det ble utvunnet magnetitt og noe hematitt og i små mengder molybdenglans og wismutglans. Bedre kjent er gruvene for sin produksjon av andradittstuffer med krystallflater opptil 2 cm i tverrsnitt. Også små […]

Narverud, Erling (1906 – 1942)

Drammenslege, bodde og praktiserte på Åssiden. Meget avholdt for sitt oppofrende virke blant folk. Det er bl.a. blitt fortalt at søndag den 12. juli 1931 druknet Hans Blomkvist i Goliaten, og Narverud ble tilkalt, men kunne intet gjøre. Det ble sagt at han sprengte seg ved å løpe opp bakkene fra Åssiden. Fire år senere, […]

Narvesen, Gunnar (29.12.1927-15.9.2015)

Konserndirektør ved Jøtul, f. på Brakerøya og bosatt i Drammen. Debuterte i 1992 med kriminalromanen «Drep om så det gjelder», utga i 1999 en 16-siders avis, «Deili-Posten» med forslag om at Drammen burde slå seg sammen med Nedre Eiker og Lier og omdøpes til Bragestad.

National Industri A/S

I 1899 ble Drammens Elektriske Bureau grunnlagt av ing. Olaf Gotfred Thorkildsen (1879-1944). I 1913 forandret han firmanavnet til Elektrisk Industri, samtidig som han på Brakerøya lot oppføre Norges første metalltrådtrekkeri og transformatorfabrikk med tilhørende spinneri for dynamotråd og stav, samt apparatfabrikk. For første gang i Norge ble det her fremstilt isolert vær- og syrefast […]

Nationalboligen

Et av de lengste bolighus i landet, oppført 1917 på Brakerøya av National Industri for dets arbeidere, rommet 32 familieleiligheter og 60 hybler. Bygningen hadde vannklosetter og ett bad pr. fire familier og var utstyrt med 8 oppganger. Eiendommen lå i sin helhet i Lier kommune, men grenset mot Drammen. Revet på begynnelsen av 1970-tallet […]

Natt-safe

Drammens første natt-safe ble tatt i bruk av Drammens Sparebank i den gamle bankgården mot Bragernes Torv sommeren 1954. «Når som helst om natten kan forretningsfolk og andre levere sine penger gjennom en luke i banken fra Bragernes Torv, og være sikre for pengene», het det dengang. Natt-safe nr. 2 ble åpnet av Drammens og […]

Nattbegravelser

var forbeholdt de fornemste borgere. Skikken stammet fra Frankrike, og nådde Danmark litt etter 1670. Begravelsen foregikk om natten under stor praktutfoldelse. Den første nattbegravelse i Drammen fant trolig sted i september 1676, da Willum Mechlenburgs hustru, Isabella de Brier, ble stedt til hvile. Senere forekom slike begravelser her ofte i noe over en menneskealder.

Nattåsen

Vei på Konnerud under Solbakken, der det lå en olle som ble kalt Nattåsollen, fikk sitt navn i 1969.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet