Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nedre Furuvold

Bruk under Selvik Bruk A/S, fra 1883 forpaktet av Erik Ingebretsen Ljøner, fra 1912 av Anfinn Bjørnsen Berget som kom fra Finnskogen for å arbeide her, og senere av dennes sønn Asbjørn. Kramkar Asbjørn solgte alt fra ved, redskap, husgeråd og annet. Han gikk bestandig, og hadde alltid med seg en pappeske. Husene ble brent […]

Nedre Hogstet

Boplass under Øvre Aaserud, her bodde Andreas Johnsen Hogstet med sin hustru Karen og fire barn. Stua ble under siste krig flyttet til Garås ( Rød stue midt på bildet ).  Den ble revet i 2013-14.  Andorsrudveien 155.

Nedre Knive (gnr. 34)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Svelvikveien 260), oppr. skrevet Knifar, dvs. kniver. Tidl. skrivemåter I Knifrom (1351), Knifuar (1396), Knifum (1400), Kniwe (1539), Kniffue (1604), Knive (1723). Gården har trolig sitt navn etter åsen, Knivåsen, som igjen trolig har fått sitt navn etter formen, som ble sammenlignet med en kniv. Til 1853 var gården udelt og […]

Nedre Skanse/Vestre batteri

Et av de forsvarsanlegg som i årene like før 1905 ble anlagt i Bragernesåsen for å hindre eventuell svensk fremrykning i tilfelle krig. Nedre Skanse lå ved «Breidablik» ca. 150 meter vest for Øvre Skanse på terskelen til dagens Spiraltoppen restaurant. Ved høyeste punkt i batteriet står det fortsatt et siktebord på granittsokkel, herfra skulle […]

Nedre Skjeldrum (gnr. 62)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Skjeldrumveien 72/74). Navnet kommer av Skaldarheimen, dvs. skjoldheimen, og viser trolig til terrengets form. Tidl. skrivemåter: Skaldæreim, Skiælreim (1398), Skjeldrem (1495), Skildreim (1514), Schieldrom (1668), Schieldrum (1723). Kirken eide fra 1300-tallet til 1820 part i gården, mens Jon Nielssøn Tordenstierne til Gulloug på slutten av 1500-tallet eide en annen part i […]

Nedre Stenstue

Husmannsplass i Bragernesåsen ved De eldres vei, også kalt Trondsestuen og Narvestøkket. Den siste eier holdt sauer. Huset ble revet i 1893 og tomten forært til Åskomitéen.

Nedre Storgate

Den østgående hovedgate på Bragernes som utgår fra Bragernes Torv og går over i Bragerhagen i krysset med Brandtenborggaten. Tidligere het hele gaten fra nåværende Gamle Kirkeplass og østover Storgaten, men i 1866 fikk strekningen øst for Bragernes Torv navnet Rådhusgaten. Ved reguleringen i 1869 ble det besluttet å ha en øvre og en nedre […]

Nedre Strandgate

Langgate langs Drammenselven fra bybrua til Erik Børresens gate. Gaten ble lagt ut etter bybrannen i 1866 da bebyggelsen ble trukket inn fra elvebredden. Gaten fikk sitt navn i 1869. Steinkaia som løper langs hele gaten var tidligere byens indre havn med kaier for kyst- og lokaltrafikk. Nærmest brua ligger Honnørbrygga, byens gjestebrygge, lenger nede […]

Nedre Sund

Den siste sundmann var «Larsen fra Nedre Sund» som var sundmann inntil sundstedet ble nedlagt i 1895. Larsen ble deretter sundmann ved Øvre Sund (se Sundgaten).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet