Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nielsens Eftf. A/S, N. S.

I 1938 ble Drammens Kooperative Bakeri nedlagt og virksomheten videreført av Niels S. Nielsen. Den 1. desember 1945 ble bakeriet overtatt av bakermester Sverre Eliassen, som fortsatte under navnet N. S. Nielsens Eftf. Sverre Eliassen N S. Bakeriet ble drevet i en toetasjes murbygning, Rektor Olsens gate 4, med i alt 140 kvm gulvflate. I […]

Nielssøn, Paul (+ 1623)

Sogneprest i Sande og Skoger fra ca. 1575 til sin død, prost i Bragernes prosti. Hans mange latinske prostebrev ble lenge oppbevart på Sande prestegård, men de var forsvunnet før 1772. N. ble en meget gammel mann, hans sønn Nils Paulssøn var kapellan hos sin far i 24 år og hans datterdatter ble i tur […]

Niemandsbakken

ble i 1866 satt som navn på en branngang på Tangen «forbi Halstensens Gaard og Sprøitehuset».

Nikkerud

Boplass og utfartssted vest for Steglevannet, like innenfor grensen til tidligere Nedre Eiker kommune. I årene før, under og etter siste verdenskrig ble Nikkerud best kjent som utfartssted i helgene. Spesielt om vinteren da det ble servert kaffe og kakao med tilbehør til små og store skigåere. Siste vertskap var Klara og Håkon Ingebretsen som […]

Nikkerudgruvene

hører Konneruds historie til, selv om de ligger rett over kommunegrensen til Nedre Eiker. (Drammen kommune fra 01.01.20) sydvest for Steglevann. Gruvene het opprinnelig Aaserud gruve etter den eldste av gruvene i feltet. Gruven ble opptatt av Jens Olsen i perioden 1690-97 til Kongsberg jernverk og Hassel jernverk.De ble i 1697 overtatt av Eidsfos Værk […]

Nikkerudveien (Kinnerudveien)

ble i 1981 stadfestet som navn på veien fra Grinda og over grensen til Nedre Eiker forbi plassen Nikkerud. Nedre Eiker kommunestyre hadde tidligere vedtatt samme navn på den del av veien som lå innenfor kommunens grenser. Eiendommene ble fra 1.1. 2020 lagt til den eksisterende Kinnerudveien og Nikkerudveien forsvant.

Nils Yttries vei

Gangvei på Åssiden fra Sørensvingen opp til Kristian brenners vei. Har sitt navn etter steneksportør Nils Yttrie som bodde på Dalegaard (Sørensvingen 42). Navnet ble vedtatt i 1979 etter forslag fra Åssiden bydelsutvalg, med den begrunnelse at «denne gangveien fra Sørensvingen til Drammen Turheis hadde Nils Yttrie bygget med egne hender.»

Nilsen, Andreas (1854 – 1939)

Bryggearbeider og en av pionerene i arbeiderbevegelsen i Drammen. Formann i Drammens Bryggearbeiderforbund fra starten i 1895, satt fra 1899 til 1907 i formannskapet. Ved bestemt holdning overfor arbeidsgiverne og ved nidkjært arbeide for å høyne arbeidernes kulturelle nivå skapte han stor respekt for forbundet. Sto også bak dannelsen av Bryggearbeidernes landssammenslutning og var medlem […]

Nilsen, Andreas (1881 – 1959)

Handelsmann i Drammen, startet i 1908 sammen med sin bror Carl et kolonial engros-firma under navnet Brødrene Nilsen (s.d.). Rundt 1930 formann i Drammens Handelsstands Forening, Drammens Handelskammer m.m.

Nilsen, Anthon B. (1855 – 1936)

Forretningsmann og forfatter, f. i Svelvik, fra 1873 til 1877 bosatt som kontorist i Drammen, hvorfra han hentet stoff til flere av sine bøker utgitt under navnet Elias Kræmmer, bl.a. «Byens Fædre» (1898), romanen «Evensen» (1930) og erindringsboken «Glade Ungdom» (1933). Drev en utstrakt forretningsvirksomhet. Ridder av St. Olavs Orden, den franske Æreslegionen m.m. Initiativtager […]

Cookies | Personvern

bn