Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

NKLs krydderavdeling

Norges Kooperative Landsforening (NKL, fra år 2000 kalt Coop) oppførte i 1938/39 grossistlager for Buskerud og nordre del av Vestfold i Austadgaten 21. Lageret betjente i den første etterkrigstiden omtrent 55 kooperative butikker. I 1980 betjente lageret 79 kooperative butikker. Fra 1. januar i 1982 ble lagerfunksjonen overført til henholdsvis Oslo og Skien. Lagerlokalene ble […]

Nopco Senko A/S

var i nært samarbeid med Senko Kjemisk A/S en kjemikalieleverandør med fabrikk i Kobbervikdalen, etablert i hhv. 1960 og 1962 av Ragnar A. Tanberg (s.d.). Tanberg var velkjent som direktør for Drammens Glassverk. Bedriften var den første industrietableringen på det senere Kobbervik industriområde. Senko Kjemisk produserte opprinnelig Senkoflex industrigulvbelegg. I 1962 dannet Tanberg et selskap […]

Nordahl Bruns gate

Boliggate mellom Rosenkrantzgaten og Hotvetveien, hvor Drammen Boligbyggelag i 1950-årene oppførte 6 boligblokker. Hva årsaken kan være til at Bergensbiskopen, forfatteren og salmedikteren Johan Nordahl Brun (1745-1816) i 1950 fikk en gate i Drammen oppkalt etter seg, synes å være en uløst gåte.

Nordahl, Bjørn Olav (*1.11.1963)

Journalist og forfatter, f. og oppvokst i Drammen by, senere bosatt i Mjøndalen. Feature- og gravejournalist i Dagens Næringsliv 1993-2006, gravejournalist i Vårt Land 2006-2011, journalist og vaktsjef i NRK Buskerud fra 2011. Tildelt «Den store journalistprisen» i 2005 og totalt fem SKUP-diplomer. Nordahl har pr. 2020 skrevet følgende bøker: dokumentaren «Ran» (2007 – sammen […]

Nordby (gnr. 26)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. Nordbyr (Nordgården). Sankt Jørgens hospital i Tønsberg eide i 1445 en mindre part i gården, mot slutten av 1500-årene hadde Tordenstierneslekten part i gården som etter 1700 ble selveiergods. Gården lå i sin tid under Kronen, i 1586 het det at Huseby i Lier og Nordby i Skoger, som foged […]

Nordbykollen

Utsiktspunkt 236 m.o.h. med flott utsikt over Drammensfjorden, byen, Lierdalen og Eiker.

Nordbyveien

går fra Hans Tordsens gate ved Veveribakken til Lollandkrysset og er anlagt langs den gamle kongeveien som gikk over Sankt Hansbergene ved Tangen. Den er hovedveien fra Tangen til Åskollen og Solum og har sitt navn etter Nordby gård.

Nordhellinga

Boligvei på Konnerud innenfor Lønnerudfeltet, utgår fra Lønnerudveien. Fikk i 1969 sitt navn med den begrunnelse at veien ligger i nordhellingen.

Nordlibrua

ble i 1987 satt som navn på brua i Konnerudgatens forlengelse som «binder sammen» Konnerud sentrum og Jordbrekkskogen. Brua har et spenn på ca. 70 meter. Kølabånnløypa går under brua, som fikk sitt navn etter det tilliggende bruk, Nordli.

Nordlitråkket

ble i 1982 satt som navn på en turvei fra Konnerudhallen til Nordli i Grendeplanen for Konnerud.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet