Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nordahl Bruns gate

Boliggate mellom Rosenkrantzgaten og Hotvetveien, hvor Drammen Boligbyggelag i 1950-årene oppførte 6 boligblokker. Hva årsaken kan være til at Bergensbiskopen, forfatteren og salmedikteren Johan Nordahl Brun (1745-1816) i 1950 fikk en gate i Drammen oppkalt etter seg, synes å være en uløst gåte.

Nordahl, Bjørn Olav (*1.11.1963)

Journalist og forfatter, f. og oppvokst i Drammen by, senere bosatt i Mjøndalen. Feature- og gravejournalist i Dagens Næringsliv 1993-2006, gravejournalist i Vårt Land 2006-2011, journalist og vaktsjef i NRK Buskerud fra 2011. Tildelt «Den store journalistprisen» i 2005 og totalt fem SKUP-diplomer. Nordahl har pr. 2020 skrevet følgende bøker: dokumentaren «Ran» (2007 – sammen […]

Nordby (gnr. 26)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. Nordbyr (Nordgården). Sankt Jørgens hospital i Tønsberg eide i 1445 en mindre part i gården, mot slutten av 1500-årene hadde Tordenstierneslekten part i gården som etter 1700 ble selveiergods. Gården lå i sin tid under Kronen, i 1586 het det at Huseby i Lier og Nordby i Skoger, som foged […]

Nordbykollen

Utsiktspunkt 236 m.o.h. med flott utsikt over Drammensfjorden, byen, Lierdalen og Eiker.

Nordbyveien

går fra Hans Tordsens gate ved Veveribakken til Lollandkrysset og er anlagt langs den gamle kongeveien som gikk over Sankt Hansbergene ved Tangen. Den er hovedveien fra Tangen til Åskollen og Solum og har sitt navn etter Nordby gård.

Nordhellinga

Boligvei på Konnerud innenfor Lønnerudfeltet, utgår fra Lønnerudveien. Fikk i 1969 sitt navn med den begrunnelse at veien ligger i nordhellingen.

Nordlibrua

ble i 1987 satt som navn på brua i Konnerudgatens forlengelse som «binder sammen» Konnerud sentrum og Jordbrekkskogen. Brua har et spenn på ca. 70 meter. Kølabånnløypa går under brua, som fikk sitt navn etter det tilliggende bruk, Nordli.

Nordlitråkket

ble i 1982 satt som navn på en turvei fra Konnerudhallen til Nordli i Grendeplanen for Konnerud.

Nordre Danvik (gnr. 18)

Matrikkelgård i Strømsgodset, utgjør sammen med Søndre Danvik og Austad den store skråning som heller nordøst mot elven og byen mellom Strøm og Fjell. Justisråd og assessor i Overhoffretten Lars Moss (1675-1742) kjøpte i 1719 begge Danvik-gårdene for 2.600 riksdaler, han var sønn av den rike trelasthandler Peder Søfrenssen Moss på Bragernes. Gården ble i […]

Nordre Fjell (gnr. 22)

Matrikkelgård i Strømsgodset sogn, som gikk helt ned til Drammenselvens utløp ved Rundtom, som dengang stakk inn til Verven. Ved stranden her, Brandstranden, lå Brandengen, som senere ble utskilt fra Fjell sammen med Ørka, Fayeløkken og Solbergløkken. Jacob Kobbervik eide gården på 1600-tallet, den ble i 1665 solgt til brukeren Hans Halvorssøn, som var inspektør […]

Cookies | Personvern

bn