Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nilsen, Svein Roger (* 1967)

Forfatter, født og oppvokst i Drammen. Utg. novellesamlingen «I dagens lys, i svarte natt» (1996, oppført på Oslo Nye Teater s.å.), romanen «Vingeskutt» (1997), «Hvem vet hvor tiden blir av?» (1997), «Blindgården» (1998) og novellesamlingen «Et kabinett av kuriositeter» (2000).

Nilsen, Sverre

Trevarefabrikk på Gulskogen (Fridtjof Nansens gate 3), grunnlagt 1928. Virksomheten omfattet fabrikasjon av dører, vinduer, innredninger, trapper og furumøbler. Store deler av fabrikasjonen ble sendt til Finnmark under gjenreisningen 1946. Rundt 1950 hadde fabrikken 7 ansatte. Nedlagt på 1950-tallet.

Nilsen, Walter (7.2.1930 – 2001)

Industrigründer, f. på Modum, bosatt i Drammen. Flyttet i 1955 fra Geithus til USA og slo seg opp som byggentreprenør. Grunnla i 1964 Den Norske Gipsplatefabrikk (Norgips) ved Tørkop (på kommunegrensen Drammen/Svelvik), startet i 1990 shippingaktiviteter i Wani Holding, kjøpte Block Watne-konsernet m.m. Veddeløpsentusiast (Stall Nor), flyttet i 1989 til Vestre Hanevold i Skoger hvor […]

Nilsen, Wilhelm (Karl Hennums Eftf.)

Kolonialforretning i Engene 59, grunnlagt 1900 av Karl Hennum, overtatt av W. N. 1937 under navnet Karl Hennums Eftf. Nedlagt på 1950-tallet.

Nilsens Såpefabrikk, H. S.

Grunnlagt 1935 i Øvre Storgate 91. Fabrikken produserte grønnsåpe og flyttet på 1960-tallet til Per Sivles gate 6. Nedlagt på 1960-tallet.

Nilsons Tricotagefabrik, A.

Trikotasjefabrikk med detaljutsalg, grunnlagt 1893 på Bragernes Torv 5 av Alfred Nilson (1857-1941), som i 1873 hadde innvandret på sine 16 år gamle ben fra Värmland til Norge. Han begynte sin handelsvirksomhet med «pakken på ryggen». I 1935 overdro han forretningen, som var flyttet til Hauges gate 8, til sine to eldste funksjonærer, Marie Pedersen […]

Nilssen, Carl

Slepebåtfirma i Gropa (Øvre Storgate 85), drev transportvirksomhet med slepebåtene «Storegut 2», «Storm» og «Fram», grunnlagt 1900 av dampskipsfører C. N., mot slutt en av 1930-årene overtatt av Hanna N. og få år senere nedlagt.

Nilssen, Morten Ferdinand (1871 – 1946)

Husflidsinspektør, f. i Drammen, s. av stasjonsmester Johan Anthon N. Bestyrer av landhusholdningsskolen og hagebruksskolen på Berby 1899, bestyrer av Statens Småbrukslærerskole, Sem i Asker, 1915-23, overlærer ved Vinterlandbruksskolen i Oslo og husflidsinspektør i Norges Husflidsforbund fra 1924. Skrev bøker, brosjyrer og artikler om matstell, fjærfestell, binæringer og husindustri. Stortingsrepresentant 1909-12, formann i Husindustrikom. 1917-18, […]

Nilssøn, Jakob

Gårdeier i Skoger, gårdbruker på Kobbervik 1617-58, først som leilending, fra 1624 som eier. I 1629 kom han ved giftermål i besittelse av Solumfolkets jordegods og ble derved «bygdens største kakse». Var i 1635 interessent i 19 eiendommer og var dessuten kjent som en flittig leverandør av tømmer til utenlandske oppkjøpere. Ca. 1639 tok strømmen […]

Nimannsveien

Boligvei fra Bråtan og nordvestover. Navnet ble foreslått av ni grunneiere som hadde opparbeidet veien frem til sine tomter etter siste krig, og ble stadfestet av bystyret i 1953. Sannsynligvis hadde forslagsstillerne den gamle Niemandsbakken på Tangen i tankene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet