Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nilsen, August (1842-1885)

Orgelbygger,  s. av Antonette Olsdatter Aaserud (1807-1851) født på Vestre Aaserud i Skoger. August vokste opp hos sin morfar Ole Augustinussen som eide Andorsrud, ble etterhvert lærling hos det kjente Brantzeg Orgelbyggerverksted i Christiania. Etter 5 års studieopphold hos orgelbygger Sondreck i Køln, kom han til Drammen i 1875 og startet sitt eget orgelbyggeri med […]

Nilsen, August (25.9.1842 – 2.6.1885)

Orgelbygger, f. i Oslo, kom som nyfødt til Skoger som utenekteskapelig sønn av ordfører Nils Nilsen «Gaarden» og Augustinus Kopperuds halvsøster Anthonette Olsdatter. Moren druknet av sorg i Drammenselven 1851, og N. vokste opp på Andorsrud hos sin morfar, Ole Augustinussen. Han gikk i lære hos orgelbygger Paul Christian Brantzeg i Christiania, fikk i 1870 […]

Nilsen, Brødrene

Engrosforretning for kolonial, mel- og fetevarer, sild og salt, kraftfor og sydfrukter, bil- og industrioljer i Tollbodgaten 12, grunnlagt 1901 under navnet Ellingsen og Jensen. Eneforhandler for Sun Oil Company i USA. Under brødrene Carl Emil og Andreas Nilsens eierskap fra 1908 utviklet bedriften seg til en av byens største innen sin bransje som førte […]

Nilsen, Einar Emil (1865 – 1936)

Forstmann, f. i Drammen, s. av grosserer Jacob N. Skogforvalter i Helgeland 1896, skoginspektør i Det Nordlandske Skoginspektorat 1908-33. Formann i Hattfjelldalskommisjonen 1900-03, medlem av den norsk-russiske Tanakommisjonen 1912 og av den svensk-norske reinbeitekommisjonen 1914-19 m.m. Ordfører i Mo, medlem av Det Norske Skogselskaps styre. Ridder av St. Olavs Orden 1932 «for reisning av «skogsaken» […]

Nilsen, Finn (*1927-8.2.2004)

Forbundsleder og medlem av LO-sekretariatet, f. og bosatt i Drammen. Tilskjærer ved W.C. Møller & Drammens Skjortefabrikk fra ungdomsårene, tillitsvalgt og fagforeningsformann ved samme bedrift. I 1955, bare 29 år gammel, ble han valgt som forbundssekretær i Norsk Bekledningsarbeiderforbund. I 1960 ble han valgt som nestleder og var i de påfølgende årene en drivkraft bak […]

Nilsen, Jonn

  Høvleri, sagbruk og trelastforretning, grunnlagt 1903 av J. N. (188l-1940) i Sagbukta i Strømm kommune (i dag del av Svelvik), flyttet 1. november 1913 til tomten etter et eldre bruk ovenfor jernbanen på Grønland 20/21 i Drammen. Sagen var oppr. bygget som sirkelsagbruk, men i 1922 ble det også oppført høvleri som i 1925 […]

Nilsen, Lars (*1968)

Bedriftsleder og investor, f. og bosatt i Drammen. Sønn av Norgips-gründer og skipsreder Walther Nilsen (s.d.). Studerte finans og eiendom i USA. Gikk som 23-åring inn i stillinger i farens selskaper i Wani Gruppen. Styreleder i husprodusenten Block Wathne fra 1993, adm. direktør for samme fra 1999. Arvet Wani Gruppen som en av seks søsken […]

Nilsen, Ltz.

Malermesterfirma i Gamlebakken 15, etablert 1918 av Lauritz Nilsen. Virksomheten omfattet maling av skilter, dekorasjonsmaling og bygningsmaling, og bedriften beskjeftiget rundt 1950 sytten personer.

Nilsen, Svein Roger (* 1967)

Forfatter, født og oppvokst i Drammen. Utg. novellesamlingen «I dagens lys, i svarte natt» (1996, oppført på Oslo Nye Teater s.å.), romanen «Vingeskutt» (1997), «Hvem vet hvor tiden blir av?» (1997), «Blindgården» (1998) og novellesamlingen «Et kabinett av kuriositeter» (2000).

Nilsen, Sverre

Trevarefabrikk på Gulskogen (Fridtjof Nansens gate 3), grunnlagt 1928. Virksomheten omfattet fabrikasjon av dører, vinduer, innredninger, trapper og furumøbler. Store deler av fabrikasjonen ble sendt til Finnmark under gjenreisningen 1946. Rundt 1950 hadde fabrikken 7 ansatte. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern

bn