Kategorier / C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

C. O. Lunds gate

Gate som går parallelt med Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra Austadgaten til Verven, avskjæres av trafikkmaskinen på Bangeløkka og er ikke lenger gjennomkjørbar. Den fikk i 1940 sitt navn etter Carl Otto Lund (s.d.).

Calif Skofabrik A/S

Grunnlagt 1950 på Gulskogen (vis-a-vis Gulskogen-senteret) av Arne Gautneb, Sigurd Moland og Rolf Christiansen. Produserte støvletter, skistøvler og fritidssko, hovedsakelig beregnet på det innenlandske marked. Navnet Calif har sin bakgrunn i at bedriften fra starten av benyttet den s.k. «California-metoden» i sin skoproduksjon. Bedriften hadde ca. 50 ansatte. Produksjonen var i 1971 på ca. 70.000 […]

Cammermeyer, Johan Widding Heiberg (1.1.1872 – 6.3.1949)

Tropelege, f. i Drammen, s. av kjøpmann Joh. S. C. Cand. med. 1899, fra 1904 lege i Kongostaten. Utg. en offentlig «Rapport om sovesyken». Medlem av Society of Trope Medicine & Hygiene i London 1910. Ridder av den belgiske Leopolds Orden.

Campingplass

se: Drammen Campingplass.

Capjon, familien

nedstammer fra en fransk skuespillerfamilie som innvandret fra Danmark, hvor Ernest Capion og René Montagu i 1722 grunnla det første franske teater i København. Sønnen Etien Capjon (1710-1796) flyttet i 1761 til Drammen hvor han ektet enkefru Fjeld. Deres sønn, Gulbrand Sørensen Fjeld Capjon (1760-1815) var ca. 1800-02 eligert mann på Bragernes og far av […]

Capjon, Søren (1797 – 1861)

Trelasthandler og skipsreder, f. i Drammen hvor han var overformynder 1832-35. Ved dyktighet og foretagsomhet arbeidet han seg opp til en av Drammens rikeste og mest ansette menn. Gift med Niels Omsteds datter Petronelle. Eide i 1855 åtte skip. Medlem av Trelasthandlerdireksjonen og Børskomitéen, medstifter av Forsikringsselskapet Norge og Drammens gjensidige Skibsassuranceforening. Capjon var en […]

Capjons gate

Etter bybrannen i 1866 ble det regulert en gate fra Hauges gate langs vestsiden av Bragernes kirkegård over P. Hansens løkke til Bergstien. Den fikk i 1869 navnet Kirkegaardsgaten. Gaten ble delvis omregulert i 1930-årene hvor den endte i Welhavens gate like øst for Sykehuset Buskerud. Den fikk i 1905 sitt nåværende navn etter Søren […]

Cappelen til Fossesholm, Jørgen von (6.6.1715 – 14.2.1785)

Godseier og etatsråd, f. på Bragernes, s. av Gabriel von C.. Kjøpmann på Kongsberg og leverandør til Sølvverket, kjøpte 1762 Fossesholm gods og drev det opp til et mønsterbruk. Justisråd 1763 mot å skjenke 1.500 riksdaler til kirkelige formål, etatsråd 1777.

Cappelen, Caspar von (1762 – 1823)

Trelasthandler, sagbrukseier og kjøpmann på Bragernes, nedstammet fra «den gamle og fornemme Slægt von Cappeln i Bremen», som med foged i Lier Johan von C. (1627-1688) innvandret til Norge. Eide flere gårder i Lier hvor han drev mølledrift og sagbruk, bl.a. Vivelstad og Søndre Sandaker. I 1807 forærte han en tomt på Søndre Sandaker som […]

Cookies | Personvern