Kategorier / C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Chic Parisienne

Motemagasin i Nedre Storgate 19, grunnlagt 1920 av Marie Stelling, aksjeselskap 1928 med en kapital på kr. 3.000. Nedlagt ca. 1950.

Chr. Braunmans vei

går fra Møllebekkveien parallelt med og syd for Vestfoldbanen frem til parken under Austad gård, derfra fører en sti videre til Austadalléen. Gaten har sitt navn etter Christian Braumann d.e. som eide Austad gård. Det er verdt å merke seg at gatenavnet skrives Chr. Braunmans vei, mens hans navn skrives Braumann i både Skogerboken (1931) […]

Chr. Opsahl’s Bilforretning

Bilforretning og verksted i Schwenckegaten 8, etablert av Christian Opsahl i 1925. Forretningen forhandlet Dodge og DKW og solgte reservedeler, rekvisita og bilgummi. I 1949 var forretningen forhandler for Dodge, DKW, Fiat og Volkswagen samt motorsykler. I 1950-årene var Opsahl også forhandler for Rover og Land Rover. Volkswagen ble forretningens hovedmerke, og etter hvert det […]

Chr. Røeds vogn- og karosserifabrik

Vogn- og karosserifabrikk i Albums gate 6, grunnlagt 1897 av Christian Røed. Bedriften tilvirket og reparerte alle slags vogner og karosserier og beskjeftiget på slutten av 1930-årene 7 personer. Sølvmedalje på Drammensutstillingen 1901. Nedlagt på 1950-tallet. Huset ble opprinnelig bygget i én etasje med gotiske vinduer og stor takhøyde. Bygget er ett av svært få […]

Christen Røraas’ vei

ble i 1969 satt som navn på en prosjektert vei på Konnerud, fra Snekkersborg (Torrudbråtan/Hauanveien) til Poppegårdsveien. På kartet fra 1741 over Konnerudverkets eiendommer hadde Christen Røraas parsell nr. 98, og veien var delvis prosjektert over denne.

Christen Smiths gate

Tverrgate fra Konnerudgaten mot Marienlyst til Peder Søbergs gate, fikk sitt navn i 1898 etter den kjente naturforsker (s.d.) med den begrunnelse at når hans samtidige Niels Treschow hadde fått en gate oppkalt etter seg, burde også Smith bli funnet verdig til samme ære. (Se også: Professor Smiths alle)

Christensen, Arne B.

Møbel- og biljardfabrikk i Tollbodgaten 78, grunnlagt 1900, nedlagt ca. 1950.

Christensen, Carl Georg (3.9.1846 – 27.11.1919)

Overlærer, f. i Drammen, s. av skipskaptein Carl Chr. C. Flyttet tidlig fra Drammen, bibliotekar ved Athenæum i Kristiania 1876-88. Utga 1897- 1911 fra Advent Bay «Spitzbergen Gazette», verdens nordligste avis. Deltok 1899 i en svensk-russisk gradmålingsekspedisjon, ivrig sportsmann. Lærer og overlærer i flere byer, fra 1901 overlærer i Stavanger. Ridder av St. Olavs Orden […]

Christensen, Einar, A/S

Forretning i Tollbodgaten 13 med finere kolonialvarer, te og kaffe som spesialitet, grunnlagt 5. februar 1928, aksjeselskap 1934 med S. Christensen som disponent. Videreført på 1940-tallet av Odd Johansen under navnet A/S Einar Christensens Eftf., nedlagt på 1950-tallet.

Christensen, Johan (31.8.1868 – 28.4.1962)

Brukseier og trelasthandler, født i Drammen. Etter mange år i utlandet etablerte han seg i 1893 som trelastagent i Drammen og startet året etter opp egen trelastforretning, kjøpte Drammens og Oplands Høvleri, Holter Brug og I. Rømckes sagbruk. Ervervet store skogeiendommer i Buskerud og Hedmark. Kjøpte under første verdenskrig også Landfald Brugssag på Åssiden og […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet