Kategorier / C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Christoffersen, Sigrid (21.5.1906 – 25.8.1997)

Journalist, ans. i Drammens Tidende 1928, journalist fra 1939 til 1976. En samfunnsengasjert person som i mange år preget avisen under signaturen -sc- og med spaltene «Notisblokken» og «Av barnemunn». Medstifter av Musikkens Venner, Drammens Damekor, Bragernes Kirkeforening og Ensliges Landsforbund, medlem av utallige foreninger og organisasjoner. «Et godt og velmenende menneske som neppe hadde […]

Christopher Hornsruds vei

Boliggate fra Rosenkrantzgaten ved Travbanen forbi Hestehagen mot Nedre Eikers grense. Oppr. gikk veien også i den nåværende veis forlengelse på den andre siden av Rosenkrantzgaten til Buskerudveien, men denne del ble senere gitt navnet Traverveien. Har sitt navn etter Arbeiderpartiets første statsminister C. H. (1859-1960) som var fra Modum. Han ble formann i Det […]

Christophersen, Halfdan Olaus (13.12.1902 – 27.5.1980)

Litteraturforsker og forfatter, f. i Drammen, s. av agent Tollef C. Dr. philos. 1932, knyttet til Chr. Michelsens Institutt fra 1940, leder av instituttets humanistiske og samfunnsvitenskaplige avd. 1946-54. Organiserte under okkupasjonen instituttets hemmelige beredskapsarbeid med tanke på Norges økonomiske gjenreisning etter krigen, medlem av Hjemmefrontens ledelse. Formann i Opplysningskomitéen for gjenreisningsarbeidet 1945-47, leder av […]

Christov, Solveig Beda (29.10.1918 – 16.5.1984)

Forfatterinne, født Fredriksen, gift Christophersen, f. i Drammen, gift med Gyldendals forlagsdirektør Harald Grieg. Debuterte 1949 med en talentfull roman fra et havarert Oslo-miljø, «Det blomstrer langs blindveien», deretter fulgte romanene «På veiene til og fra» (1951), preget av krigs- og etterkrigstid, den visjonære allergi «Torso» (1952), hennes egentlige gjennombrudd, «Under vintermånen» (1954) fra et […]

Cichorigangen

Branngang på Brakerøya fra Brandtenborggaten i retning mot Omstedgaten og Drammenselven. Den skulle egentlig ha vært sløyfet ved reguleringen i 1869, men ble først nedlagt i 1945. Den hadde sitt navn etter Drammens Cichorifabrikker (s.d.) som lå i strøket.

Cicignons vei

ble i 1969 satt som navn på en prosjektert vei på Konnerud fra Slaggveien øst for Helnora gruve mot Konnerud gård. Fikk sitt navn etter brødrene og kapteinene de Cicignon, som gjenopptok driften ved Jarlsbergverket. Den yngste, Johan Friderich, ble verkets første direktør frem til 1735, mens den eldre sannsynligvis må ha vært Ulrich Friderich, […]

Cinevation (Piql)

Teknologibedrift på Grønland 56, etablert 21. januar 2002 av Rune Bjerkestrand fra Drammen og Bjørn Garder fra Sylling. Begge hadde bakgrunn fra videoprojektor-selskapet Davis (s.d.) i Drammen, som ble nedlagt av Kongsberg Gruppen i 2001. Cinevation utviklet kopimaskinen Cinevator, som var i stand til å overføre digital kinofilm til analog kinofilm i samme hastighet som […]

Claus Trondsens gate

Gate fra Thornegaten i en bue opp mot den østre del av Byfogd Lyches gate, fikk sitt navn i 1911 etter legatstifteren C. T. (s.d.). Strøket der gaten ligger ble rundt 1866 kalt «Micheletbyen».

Claus Trondsens stiftelse

Byens eldste legat, stiftet av kjøpmann Claus Trondsen som hadde arvet en betydelig formue. Han skjenket i 1673 ti gårder på Hadeland til en av de små fattigstuene på Bragernes. Som følge av denne donasjon ble fattigstuen byens første og en av de mest betydelige «milde stiftelser». Stiftelsen hadde sitt hus på oversiden av krysset […]

Clausen, Erling (27.4.1893 – 1981)

Kunstmaler, f. i Drammen. Elev av Chr. Krohg og Halfdan Strøm på Statens Kunstakademi og av Lhote i Paris. Utførte flere dekorative arbeider i Drammen, og malte landskaper og portretter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet