Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aabel, Hauk (1869 – 1961)

Skuespiller, f. i Førde, kom i 1883 fra Valdres til Drammen hvor han begynte på Latinskolen. Faren var lege, moren Mina Collett fra Drammen. Aabel bodde i skoletiden hos skolebestyrer Haagensen. Ifølge Aabel ble hans dialekt betraktet som «ikke gangbar vare i den bornerte, konservative småbyen med sitt eget merkelige gatesprog.»

Aabel, Peder Pavels (27.6.1872 – )

Gårdbruker og hestesportsmann, s. av gårdbruker Jens Jacob Aabel og fetter av skuespilleren Hauk Aabel. Kom i 15-års alderen til sin barnløse onkel, presten O. A. Aabel i Søndre Land, hvor han ble bestyrer, senere forpakter av onkelens prestegård. Deretter kjøpte og solgte han flere gårder, var bestyrer av handelsstallen på Gjøvik og kjøpte i […]

Aabygangen

gikk «fra Baggaden ved Gjessings Gaard opimod Reperbanen» (Arbos reperbane), omtrent der Aabys gate ligger i dag. Den fikk i 1866 sitt navn etter skipsreder Peter Aaby, som bodde der rundt 1707. Både i 1765 og 1807 ble gaten kalt Accise-Strædet fordi det her lå en kgl. aksisebod (tollbod).

Aabys gate

Tverrgate på Strømsø som går fra Tollbodkaien over Havnegaten mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Den har i likhet med den tidl. Aabygangen sitt navn etter skipsreder Peter Aaby.

Aamodt, Arne (1896 – 1979)

Jernbaneingeniør, f. i Tyristrand, ansatt ved Drammen distrikt 1930, fra 1931 som trafikksekretær og inspektør. Trafikkinspektør ved Hovedstyret for NSB 1939, distriktssjef ved Drammen distrikt 1946-66. Formann i styret for A/S Nøsted Bruk 1946-52, Eker Dampsag & Høvleri fra 1965 m.m.

Aamodt, Hans

Bakeri og konditori i Konnerudgaten 34 med filial i Tomtegaten 80, grunnlagt 1913. Virksomheten beskjeftiget 6 personer rundt 1950. Nedlagt ca. 1960.

Aars, Conrad (10.7.1813 – 26.12.1877)

Sogneprest til Skoger 1867-77, f. på gården Lilleaker i Aker, s. av overkrigskommissær Jonathan Julius Aars. Teologisk embetseksamen 1836, deretter lærer i Oslo til han i 1846 ble utnevnt til sogneprest i Hammerfest, 1856 sogneprest til Hafslo og 1867 til Skoger. Betegnes som en meget påpasselig og nøyaktig ordensmann. Annen juledag 1877 døde han på […]

Aasen, Liv (* 21.9.1928)

Politiker, f. i Bergen, bosatt i Drammen. Stortingsrepresentant (A) for Sør-Trøndelag 1968-89, nestleder i Utenrikskomitéen 1986-89. Medlem av DNA’s internasjonale utvalg 1970-89, medlem av DNA’s sentralstyre m.m. Gift med Per Aasen.

Aasen, Per (* 4.1.1927)

Ambassadør, f. i Nedre Eiker, bosatt i Drammen. Journalist i Fremtiden 1950-56, senere bl.a. presse- og kulturråd i Washington, D.C. 1983-87 og ambassadør i Reykjavik 1988-93. Gift med Liv Aasen.

Aaserud Revefarm, A/S

Grunnlagt 1929 av Aasmund Aaserud på bruket Helnora, med fire tisper og fire hanner. Besetningen øket jevnt og var oppe i femti avlstisper, så vel sølv-, blå- og platinarev. Størstedelen av avlsdyrene ble premiert. Bedriften gikk i 1945 over til familieaksjeselskap med Aa. Aa. som disponent. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern