Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A. Braathen Pølsemakeri og kjøttforretning

Grunnlagt 1896 av Andreas Braathen, som kom fra Ringerike til Drammen hvor han startet pølsemakeri i Aabys gate 6. Utsalg på Bragernes Torv 2 ble etablert i begynnelsen av 1930-årene under ledelse av datteren Ragna. I 1937 ble firmaet overdratt til sønnene slik at Alf Braathen (1900-1981) fikk ansvaret for pølsemakeriet mens Thorleif Braathen fikk […]

A. Halvorsen & Co.

Forhenværende herreekviperingsforretning. Grunnlagt 1934 av Arthur Halvorsen og Astrid Kristoffersen med lokaler på Grønland 36. Flyttet ca. 1940 til Hauges gate 3 og 1965 til Torvhallen på Bragernes Torv, på hjørnet av Øvre Storgate og torvet. I 2008 flyttet 2. generasjon, Are Bent Halvorsen og makker Øyvind Olaussen (med den karakteristiske snurrebarten) til nye lokaler […]

A/S Bernås Trelastindustri

Sagbruk, høvleri, bygningsartikkel- og treindustrifirma samt skaftefabrikk i Colletts gate 10, grunnlagt 1911 av brukseier Ole H. Bernaas. Opprinnelig fabrikk for tresko og verktøyskafter i Bromannsgangen 26, under navnet Drammens Træskofabrik, grunnlagt 1911 av H. S. Haddeland og i 1912 solgt til Ole H. Bernaas (f. 1867 i Tinn i Telemark), etter hans død i […]

A/S Trikken (Drammens Elektriske Bane)

I 1904 reiste en ung ingeniør, Hans Jensen, forslag om å starte en skinneløs bane (trolleybuss) for personbefordring i Drammen etter mønster av et anlegg i Tyskland som han hadde studert. Forslaget ble realisert i 1909 da Drammens Elektriske Bane A/S ble startet med en aksjekapital på kr. 140.000 og kommunen som medeier. Trikken hadde […]

Aabel, Hauk (1869 – 1961)

Skuespiller, f. i Førde, kom i 1883 fra Valdres til Drammen hvor han begynte på Latinskolen. Faren var lege, moren Mina Collett fra Drammen. Aabel bodde i skoletiden hos skolebestyrer Haagensen. Ifølge Aabel ble hans dialekt betraktet som «ikke gangbar vare i den bornerte, konservative småbyen med sitt eget merkelige gatesprog.»

Aabel, Peder Pavels (27.6.1872 – )

Gårdbruker og hestesportsmann, s. av gårdbruker Jens Jacob Aabel og fetter av skuespilleren Hauk Aabel. Kom i 15-års alderen til sin barnløse onkel, presten O. A. Aabel i Søndre Land, hvor han ble bestyrer, senere forpakter av onkelens prestegård. Deretter kjøpte og solgte han flere gårder, var bestyrer av handelsstallen på Gjøvik og kjøpte i […]

Aabygangen

gikk «fra Baggaden ved Gjessings Gaard opimod Reperbanen» (Arbos reperbane), omtrent der Aabys gate ligger i dag. Den fikk i 1866 sitt navn etter skipsreder Peter Aaby, som bodde der rundt 1707. Både i 1765 og 1807 ble gaten kalt Accise-Strædet fordi det her lå en kgl. aksisebod (tollbod).

Aabys gate

Tverrgate på Strømsø som går fra Tollbodkaien over Havnegaten mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Den har i likhet med den tidl. Aabygangen sitt navn etter skipsreder Peter Aaby.

Aamodt, Arne (1896 – 1979)

Jernbaneingeniør, f. i Tyristrand, ansatt ved Drammen distrikt 1930, fra 1931 som trafikksekretær og inspektør. Trafikkinspektør ved Hovedstyret for NSB 1939, distriktssjef ved Drammen distrikt 1946-66. Formann i styret for A/S Nøsted Bruk 1946-52, Eker Dampsag & Høvleri fra 1965 m.m.

Aamodt, Hans

Bakeri og konditori i Konnerudgaten 34 med filial i Tomtegaten 80, grunnlagt 1913. Virksomheten beskjeftiget 6 personer rundt 1950. Nedlagt ca. 1960.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet