Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Arbo, Peter Nicolai I (1768 – 1827)

Trelasthandler og skipsreder i Drammen, s. av Johannes A. Kjøpte i 1794 Gulskogen gård som sommersted for 2.990 riksdaler, anla i 1802-04 hageanlegget og bygget i 1804 den nåværende hovedbygning. Flyttet allerede året etter til København hvor han kjøpte et palé ved Holmen kanal. samt tre godser. Det utsøkte møblementet på Gulskogen bragte han med […]

Arbo, Peter Nicolai II (18.6.1831 – 14.10.1892)

Historie-, portrett- og landskapsmaler, f. på Gulskogen, s. av overlærer Christian Fr. A. Elev av Carl Sohn (1852-55) og Hünten (1857-58) i Düsseldorf hvor han var bosatt til 1861, studieopphold i Paris 1863-74, deretter bosatt i Kristiania. Malte med stor dyktighet historiske og mytologiske motiver som «Kong Sverres Flugt over Vossefjeldene» (1862, Bergens Galleri), «Den […]

Arboalléen

Allé som går dels som gang- og sykkelvei, dels som gate åpen for motorferdsel fra Nedre Eikervei ved hovedinngangen til Gulskogen gård, forbi «Arbojordet», krysser Randsfjordbanen i en fotgjengerundergang, krysser Professor Smiths allé og Skogliveien og ender i Bjørkelia. Alléen har sitt navn etter familien Arbo som eide Gulskogen gård fra 1794 til 1961. Under […]

Arbos gate

gikk opprinnelig fra Baggaden til Reperbanen på Strømsø, og fikk i 1866 sitt navn etter Johannes Arbo (s.d.), som i 1751 hadde kjøpt reperbanen. Etter brannen på Strømsø i 1870 ble området regulert og gaten ble sløyfet. I 1892 ble navnet gitt til en ny gate i nærheten, som gikk fra Aabys gate til Lilleøygaten […]

Arbos Reperbane

se: Reperbanen på Strømsø.

Arbos Tobaksspinderi

Et av flere tobakksspinnerier som startet opp i Drammen på begynnelsen av 1700-tallet, grunnlagt av Peter Arbo og Gustav Bagge, og var det største på Strømsø. Spinneriet produserte virginia-tobakk og beskjeftiget barnearbeidere i alderen 9 til 16 år. I 1778 fantes 9 tobakksspinnerier i Drammen.

Arctic Trucks Norge A/S

Ombygger/påbygger av firehjulsdrevne pickup’s og store SUV-biler, stiftet 6. juli 1998 av Arctic Trucks Island Ehf, med produksjonsstart sommeren 1999 i en del av ABBs tomme lokaler på Brakerøya. Det første året etter etableringen ble brukt til forberedelser og innhenting av godkjenninger fra Vegdirektoratet. Bedriften var den første i Norge som fikk godkjent firehjulsdrevne pickup’s […]

Arentz, Frederik Christian Holberg (1812 – 1902)

Skattefoged, oppr. sakfører og senere justissekretær i Bergen, ble i 1863 utnevnt til skattefoged i Drammen, et embede han bekledte i 35 år inntil han tok avskjed i 1898, 86 år gammel. Fungerte frem til 1874 også som byens kemner idet egen kemnerstilling først ble opprettet dette år.

Arentz, Hans

Jurist, velkjent i Drammens og Kristianias litterære kretser som «Drammens-Hans», Protokollsekretær i Høyesterett, etterfulgte Aasmund Olavson Vinje som Drammens Tidendes hovedstadskorrespondent 1856-66, og ble spesielt kjent for sine pussige «skandalehistorier» som vakte stor oppmerksomhet.

Arne J. Andresen Metallvarefabrikk

Metallvarefabrikk, varemerke AJA, grunnlagt 1940 av Arne Johannes Andresen (1898-1983). Andresen var opprinnelig med på å starte Brdr. Andresen Metallvarefabrikk (1932) sammen med sin bror Henry Juel Andresen, men etter åtte år valgte han å starte egen bedrift. Virksomheten ble etter kort tid flyttet fra Andresens bolig i Hans Hansens vei 101 til Øvre Storgate […]

Cookies | Personvern

bn