Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Apotek

Drammens første apotek var Bragernes apotek Løven (s.d.), opprettet 1686. Deretter fulgte Strømsø apotek Svanen (s.d.) 1852, apoteket Ørnen (s.d.) 1877, apoteket Bien (s.d.) 1913 og Elephantapoteket på Brakerøya (s.d.) 1921. Senere er det åpnet apotek på Åssiden (Åssiden apotek), Buskerud sentralsykehus (Sykehusapoteket) og ved kjøpesentrene Magasinet (Vitusapotek Magasinet, 2001), Torget Vest (Vitusapotek Torget Vest, […]

Arbo & Wiel

var i 1730-40-årene det største kjøpmannshus på Strømsø, drevet av Peter Arbo (s.d.) og Mads Wiel (1702-1757). Sistnevnte gikk i 1751 konkurs etter brannen på Strømsø det foregående år.

Arbo & Wiels Strømpe-Fabrique

Hatte- og strømpefabrikk, den første fabrikk i Drammens-byene, opprettet i begynnelsen av 1700-årene etter initiativ av res. kap. (fra 1722) Hans Stud. Strømpestrikkeriet ble iverksatt av Studs svigerfar Mads Jensen Wiel og svoger Peter Arbo og produksjonen besto av ullstrømper strikket av elever ved Strømsø Fattigskole, som selv hadde kardet og spunnet ullen. Det skal […]

Arbo-gården

se: Collett-gården

Arbo, Carl Oscar Eugen (17.8.1837 – 20.5.1906)

Militærlege og antropolog, f. på Gulskogen gård, s. av overlærer Christian Fr. A. Praktiserende lege i Drammen 1873-84, brigadelege i Kristiania og Fredrikshald 1884-88, major i Armeens sanitet med stasjon i Kristiansand 1888-1902, i tre år lege ved Den norske garde i Stockholm. En banebryter for antropologiske undersøkelser i Norge, bl. a. ved måling av […]

Arbo, Christian Fredrik I (1791 – 1868)

Overlærer ved Drammen Latinskole 1817-60, fra 1829 eier av Gulskogen gård. Ved sin fratreden ble han bevilget en årlig pensjon på kr. 2.800, det fortelles at han de to første år kun hevet halvparten, deretter intet. I sitt ekteskap med Marie Christiane Collett (1796-1886) hadde han 5 barn, deriblant kunstmaleren Peter Nicolai (s.d.), antropologen Carl […]

Arbo, Christian Fredrik II (9.4.1876 – 29.10.1951)

Arkitekt, født, bosatt og død på Gulskogen gård, s. av Carl Oscar A, den siste «herre til Gulskogen». Fra 1909 arkitekt i Drammen, i en årrekke byens og omegnens mest benyttede. Tegnet bl.a. Gran Hotell (1909), innredningen av Marienlyst gård til Drammens Museum (1911), Vestbanegården i Konnerudgaten (1912), Sanitetsforeningens tuberkulosehjem (1912), overlegeboligen ved Drammens sykehus […]

Arbo, Ingeborg Christiane (1872 – 1958)

Kunstmalerinne og kunstveverske, f. på Gulskogen, d. av Carl Oscar A. Utstilte billedtepper, gulvtepper og andre tekstiler i bl.a. Paris, Torino, Berlin, Praha og New York.

Arbo, Johannes (1729 – 1799)

Skipsreder, trelasthandler og eligert mann på Strømsø, s. av Peter A. Avga rundt 1765/70 en viktig betenkning for fri bjelkehandel, «Om Saugbrug- og Bielkehugst i Drammen». Kjøpte i 1751 Daniel Knoffs reperbane for 5.345 riksdaler, grunnla trelastfirmaet Johs. Arbo & Søn. Bygget i 1750 den staselige Arbo-gården på nåværende Mads Wiels Plass. se: Collett-gården

Arbo, Peter (1689 – 1761)

Handelsmann på Strømsø, innvandret fra Danmark og grunnla slekten Arbo i Norge. Gift med Mads Wiels datter Anne Cathrine (1696-1746). Innehaver av Peter Arbos Hattemanufactur og Arbos Tobaksspinderi (s.d.).

Cookies | Personvern

bn