Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Arentz, Frederik Christian Holberg (1812 – 1902)

Skattefoged, oppr. sakfører og senere justissekretær i Bergen, ble i 1863 utnevnt til skattefoged i Drammen, et embede han bekledte i 35 år inntil han tok avskjed i 1898, 86 år gammel. Fungerte frem til 1874 også som byens kemner idet egen kemnerstilling først ble opprettet dette år.

Arentz, Hans

Jurist, velkjent i Drammens og Kristianias litterære kretser som «Drammens-Hans», Protokollsekretær i Høyesterett, etterfulgte Aasmund Olavson Vinje som Drammens Tidendes hovedstadskorrespondent 1856-66, og ble spesielt kjent for sine pussige «skandalehistorier» som vakte stor oppmerksomhet.

Arne J. Andresen Metallvarefabrikk

Metallvarefabrikk, varemerke AJA, grunnlagt 1940 av Arne Johannes Andresen (1898-1983). Andresen var opprinnelig med på å starte Brdr. Andresen Metallvarefabrikk (1932) sammen med sin bror Henry Juel Andresen, men etter åtte år valgte han å starte egen bedrift. Virksomheten ble etter kort tid flyttet fra Andresens bolig i Hans Hansens vei 101 til Øvre Storgate […]

Arnemanns Sag

Arnemanns Sag var den første dampsag i Drammen. Den ble bygget i 1859 av tyskeren Hermann Arnemann. Anlegget var et mindre sirkelsagbruk på nordsiden av Holmen der Haugs høvleri senere ble anlagt. Dampsagen kom i gang i 1860, og ble i 1861 solgt til Jacob Borch (s.d.), som i 1866 ombygget anlegget til Drammens første […]

Arnesen, Sven

Kolonialforretning, grunnlagt 1890 av Sven Christian Arnesen (1864-1944), først i leiet lokale, fra 1897 i Nedre Storgate 8 (med egen stall i bakgården). Forretningen var godt innarbeidet idet lokalene i en årrekke hadde vært benyttet av kjøpmann O. H. Waagaard i samme bransje. Arnesen, som var født i Skoger, hadde fra 1882 arbeidet i Waagaards […]

Arnesens Glasmagasin & Drammens Glasmesterforretning, A/S

Den 18. juni 1931 ble Bragernæs Glasmagasin og Drammens Glasmesterforretning A/S med glassmesteri og salg av glass, stentøy og lamper etablert i Engene 15 av Ivar Svang, Aksel Arnesen og Hans Christoffersen, grunnlagt på Svangs borgerskap som glassmester og Arnesens handelsbrev. Firmaets virksomhet omfattet salg av glassvarer, stentøy, porselen, kjøkkenutstyr, elektriske lamper, kokeplater, strykejern, vindusglass, […]

Arntsen, G.

Bakeri, konditori og kolonialforretning, grunnlagt 1873 i Tordenskiolds gate 66 av bakermester G. Arntsen, opprinnelig husmannsgutt fra Trøndelag som i 1866 kom i Drammen hvor han gikk i lære. I 1891 bygget han sin egen gård i Tordenskiolds gate 55. Medstifter av Drammen Bakermesterforening. I 1913 overdro han bakeriet til sønnen Gunnar. Bakermester Arntsen hadde […]

Arons vei

Forbindelsesvei fra Dalegårdsveien til Grevlingveien, opparbeidet på 1970-tallet i forbindelse med utparsellering av boligtomter i Lieskogen. Har sitt navn etter husmannen Aron Olsen. se: Aronsløkka.

Aronsløkka

Husmannsplass under Søndre Berskaug gård på Åssiden (Bergh-Berskaug), oppkalt etter husmann Aron Olsen (født i Sverige 1830) som bodde her i 1850-årene. Veien ligger litt syd for denne løkke, men dens nære beliggenhet til plassen og dens fasong ga grunnlag for navnet. I dag benyttes plassen som parkeringsplass for Turheisen og utfart på skogsveiene innover […]

Aronsløkka skole

Aronsløkka skole (Roligheten 3) er en barneskole (klasse 1-7) som ble innviet 18. august 1974. Den ligger med fin utsikt over byen tett opptil marka og Aronsløypa. Skolen tar i mot barn fra Åssiden, Solbergelva og Solbergmoen og har 400 elever pr. 2020.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet