Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Arnemanns Sag

Arnemanns Sag var den første dampsag i Drammen. Den ble bygget i 1859 av tyskeren Hermann Arnemann. Anlegget var et mindre sirkelsagbruk på nordsiden av Holmen der Haugs høvleri senere ble anlagt. Dampsagen kom i gang i 1860, og ble i 1861 solgt til Jacob Borch (s.d.), som i 1866 ombygget anlegget til Drammens første […]

Arnesen, Sven

Kolonialforretning, grunnlagt 1890 av Sven Christian Arnesen (1864-1944), først i leiet lokale, fra 1897 i Nedre Storgate 8 (med egen stall i bakgården). Forretningen var godt innarbeidet idet lokalene i en årrekke hadde vært benyttet av kjøpmann O. H. Waagaard i samme bransje. Arnesen, som var født i Skoger, hadde fra 1882 arbeidet i Waagaards […]

Arnesens Glasmagasin & Drammens Glasmesterforretning, A/S

Den 18. juni 1931 ble Bragernæs Glasmagasin og Drammens Glasmesterforretning A/S med glassmesteri og salg av glass, stentøy og lamper etablert i Engene 15 av Ivar Svang, Aksel Arnesen og Hans Christoffersen, grunnlagt på Svangs borgerskap som glassmester og Arnesens handelsbrev. Firmaets virksomhet omfattet salg av glassvarer, stentøy, porselen, kjøkkenutstyr, elektriske lamper, kokeplater, strykejern, vindusglass, […]

Arntsen, G.

Bakeri, konditori og kolonialforretning, grunnlagt 1873 i Tordenskiolds gate 66 av bakermester G. Arntsen, opprinnelig husmannsgutt fra Trøndelag som i 1866 kom i Drammen hvor han gikk i lære. I 1891 bygget han sin egen gård i Tordenskiolds gate 55. Medstifter av Drammen Bakermesterforening. I 1913 overdro han bakeriet til sønnen Gunnar. Bakermester Arntsen hadde […]

Arons vei

Forbindelsesvei fra Dalegårdsveien til Grevlingveien, opparbeidet på 1970-tallet i forbindelse med utparsellering av boligtomter i Lieskogen. Har sitt navn etter husmannen Aron Olsen. se: Aronsløkka.

Aronsløkka

Husmannsplass under Søndre Berskaug gård på Åssiden (Bergh-Berskaug), oppkalt etter husmann Aron Olsen (født i Sverige 1830) som bodde her i 1850-årene. Veien ligger litt syd for denne løkke, men dens nære beliggenhet til plassen og dens fasong ga grunnlag for navnet. I dag benyttes plassen som parkeringsplass for Turheisen og utfart på skogsveiene innover […]

Aronsløkka skole

Aronsløkka skole (Roligheten 3) er en barneskole (klasse 1-7) som ble innviet 18. august 1974. Den ligger med fin utsikt over byen tett opptil marka og Aronsløypa. Skolen tar i mot barn fra Åssiden, Solbergelva og Solbergmoen og har 400 elever pr. 2020.

Arstad, Johan (16.9.1843 – 4.9.1933)

Politiker (V), brann- og feiermester, f. i Stange. Gjetergutt fra 10-årsalderen, senere underoffiser, Brannmester i Drammen 1878-99, feierinspektør på Strømsø 1899-1918. I en årrekke formann i Drammen Arbeiderforening, forretningsfører i Folkeakademiet i 32 år. Deltok i 1904 i opprettelsen av Feiermestrenes landsforening, hvis formann han var i 8 år. Medlem av Drammen bystyre og formannskap.

Arthur Hansens gate

Kort forbindelsesgate mellom Lammers gate og Evensbakken, fikk i 1929 sitt navn etter stadsingeniør A. H. (s.d.) med den begrunnelse at han var «byens mangeårige og dyktige stadsingeniør» som i jubileumsboken Drammen 1811-1911 bl.a. «har skrevet det overmåte interessante kapitel om byens gamle bebyggelse».

Arup, Jens Lauritz (20.4.1793 – 9.4.1874)

Ordfører 1839-42, biskop, f. i Kristiansand, s. av klokker Torkild A. Kom til Drammen 1825 som res. kap. til Bragernes og Strømsø samt adjunkt ved Drammens lærde skole, sogneprest til Bragernes 1832-45, stiftsprost i Kristiania 1845, biskop i Kristiania fra 1846 til sin død. Som prest ble han rost av sine overordnede som fremhevet hans […]

Cookies | Personvern

bn