Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Austad Kolonial

Kolonialforretning i Styrmoes vei 38 vis-a-vis Austad gård, grunnlagt 1936 av Bertha Midje, i 1942 overtatt av Alf G. Clausen. Flyttet på 1960-tallet til Austadveien 1. Forretningen inngikk senere i Rimi-kjeden, pr. 2020 Coop Extra.

Austad Skog

Boligfelt på Galterud, også navn på en liten boliggate i feltets ytterkant, opp mot Austadåsen.

Austad, Ingvar (19.3.1904 – 26.11.2000)

Amatørhistoriker, utga fra sin bolig i Erik Børresens gate 27 fire historiske/lokalhistoriske bøker: «Eikerbygda» (1974), «De nordiske land under Napoleonskrigene» (1977, Lyche), «Erulerne» (1982) og «Germanernes urhjem» (1984), påsto i førstnevnte bok at det var Baudmodr (vikingen Torbjørn Lokes far og stamfar for Sturlasonætten på Island) som førte Hoen-skatten til Eiker.

Austadalléen

Opprinnelig en idyllisk gruset gangvei langs traséen for den gamle allé fra Austad gård ned til byen, som etter å ha passert jernbaneovergangen over Vestfoldbanen gikk over i Austadgaten. Alléen ble høsten 1995 sterkt maltraktert ved en kunstig oppbygging og asfaltering som ledd i byens nye sykkelveisystem.

Austadgangen

ble i 1984 satt som navn på den del av Austadgaten som ligger nord for Bjørnstjerne Bjørnsons gate, etter at Austadgaten ble stengt for gjennomkjøring.

Austadgaten

gikk opprinnelig fra Austad gård til Baggaten (Tordenskiolds gate), senere ført frem til Tollbodgaten. I nyere tid har A. gått fra Elsters gate til Tollbodgaten over Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Etter at A. ble stengt for gjennomkjøring, fikk i 1984 den del som ligger nord for Bjørnstjerne Bjørnsons gate navnet Austadgangen.

Austadtjern

Lite tjern i Strømsåsen, tjente i sin tid som magasin for sagbruk og mølle i bekkefaret ved Skjeldrumgårdene. Langs den ene siden av tjernet er anlagt en natursti. Gjennom en omfattende grøfting er tjernet uttappet og i ferd med å gro igjen.

Austadveien

Boliggate, utgår fra Styrmoes vei ved Austad gård og fortsetter over de tidligere Austadjordene til Fjell der veien går over i Fjellsveien som ender i Skoger kirke. I 1960 var veien ført frem til krysset med Skogerveien, året etter fikk dens forlengelse over Daae-jordet mot Fjellsveien også navnet A.

Auto-Centralen A/S

Bilforhandler, grunnlagt 1946 i Hauges gt. 19 av Niels S. Nielsen. Forhandlet Renault person-, vare- og lastebiler samt chassis for rutebiler. Nedlagt i annen halvdel av 1950-tallet.

Auto-Elektrisk A/S

Spesialverksted for bilelektriske reparasjoner med lager av batterier og reservedeler samt ladestasjon, bildelforhandler, grunnlagt 1925 av Gustav Skogstrøm (1886-1957) og ing. L’Orange i firmaet Blyakkumulator i Oslo. Flyttet 1928 inn i større lokaler på Grev Wedels plass 3, som i 1933 ble betydelig ombygget og utvidet. I 1928 overtok Skogstrøm aksjemajoriteten, han ble midt på […]

Cookies | Personvern

bn