Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Arups gate

Boliggate fra Amtmann Bloms gate ved østsiden av Bragernes kirke frem til Erik Børresens allé der denne møter Brannpostveien, fikk i 1892 sitt navn etter Jens L. A. (s.d.) etter at Gatenavnkomitéens forslag «Biskop Arups gate» var blitt forkastet. Nr. 1 er Claus Trondsens stiftelse, oppført 1872-73 av arkitekt C. Riiber.

Arveschoug, Job (1746 – 1802)

Tollskriver i Drammen, stadsmegler på Strømsø, eide fra 1783 til 1796 Frydenhaug gård.

Asbjørnsen, Chr.

Dame- og herreskredderi med lager av stoffer og forsaker i Nedre Storgate 11, grunnlagt 1912. Overtatt av Erling Kolstad 1. januar 1946, deretter vesentlig dameskredderi med avd. for utleie av selskapsklær for herrer. Nedlagt ca. 1960.

Ask Gartneri

Gartneri på Åssiden (Buskerudveien 100), grunnlagt 1914, i 1917 overtatt av Johs. Ask. Gartneriet produserte blomster, grønnsaker og bær og var et allsidig handelsgartneri med forskjellige kulturer, tidlige grønnsaker i hus og benker samt blomster og utplantningsplanter, foruten grønnsaker på friland. Gartneriet ble på 1940-tallet overtatt av Agnes Ask, på 1950-tallet av brødrene Per og […]

Ask, Aage B.

Kolonial- og melkeforretning i Verven 15, grunnlagt 1. september 1928, nedlagt på 1980-tallet.

Askeladden

Boliggate i Austad skog mellom Bamse Brakars vei og Fossekallen, som i likhet med de øvrige gater i boligfeltet har sitt navn etter skikkelser i norske og utenlandske folkeeventyr.

Askelia

ble i 1963 satt som navn på en prosjektert vei i «Nyveienområdet» mellom Rabbenveien og Nordbyveien, prosjektert fra Solumveien og sydover til Harald Aabels eiendom ved Kalseløkka. Utgår. denne er i dag Furulia og Elgveien

Asken (Sjursvollen) (gnr. 83 bnr. 10)

Bruk like innenfor Konnerud sanatorium, utskilt fra Eskerud, ble ved auksjonen i 1777 solgt til Syver (Sjur) Ludvigsen (1721-1795). Fikk trolig sitt navn etter en senere eier, Peder Amundsen Asch, som kjøpte gården i 1803. En annen eier, Even Larsen Holmen (1762-1838) var tømmermann, kunstsnekker og urmaker. På 1850-tallet eides gården av lærer Gabriel Gabrielsen, […]

Askepottveien

Liten boliggate øverst i Austad skog, utgår fra Snøhvitveien, har i likhet med de øvrige gater i boligfeltet sitt navn etter skikkelser i norske og utenlandske folkeeventyr. Navnet ble vedtatt i 1985 etter at Gatnavnkomitéens forslag på Dvergveien var blitt forkastet.

Asker, Dagmar (1913 – 1975)

«Søster Dagmar», sykepleiesjef, opprinnelig skolesøster ved Drammensskolene hvor hun var svært avholdt. Fra 1967 bestyrerinne for den kommunale sykepleie som omfattet Hjemmehjelpen, Hjemmesykepleien og Husmorvikartjenesten, en stilling som senere ble omgjort til sykepleiesjef. Underviste også som timelærer både ved sykepleierskolen og hjelpepleierskolen i Drammen. Betegnes som en stor kapasitet og en særdeles fremtredende personlighet, «et […]

Cookies | Personvern

bn