Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Asker, Theodor (19.3.1887 – )

Restauratør, f. i Asker. Inspektør ved Jernbanerestauranten i Drammen ca. 15 år, deretter bl.a. kjøpmann i Nykirke, Borre. Etablerte Drammens Rutebilstasjons Pakkeekspedisjon, formann i styret for Drammens Rutebil- og Bensinstasjon A/S 1932, restauratør i Parkrestauranten.

Astrup, Christian (1720 – 1779)

Trelasthandler på Bragernes, s. av skredder Mads Nilsen A. En av Drammens aller største eksportører av skurlast. Gift med Elisabeth Enersdatter (se nedenunder).

Astrup, Elisabeth Enersdatter (1732 – 1814)

Forretningskvinne i Drammen, gift med Christian A., overtok i 1779 sin manns virksomhet som hun videreførte. Hennes lån til Chr. Hichmanns industrivirksomhet på Konnerud ble skjebnesvangert. Huset Astrup ble slått konkurs og rettsforfølgning ble innledet mot Elisabeth A. for rettsstridig plassering og taksering av låneobligasjoner.

Auens vei

Boliggate på Tangen, forbindelsesvei mellom Merket og Gamle Kongevei. Fikk i 1950 sitt navn etter Auen Olsen, en tidligere bruker av Hedensrud gård. Den nedre del av gaten var en del av Merkegangen, men etter ønske fra beboerne fikk hele gaten nytt navn.

Auerdahl, Thorleif (12.2.1895 – 28.6.1918)

Dikter, f. i Drammen s. av en fabrikkarbeider, ble farløs fire år gammel og familien flyttet til Oslo hvor moren slet seg helseløs med portnerarbeid om dagen og håndsøm for et skredderverksted om nettene. Visergutt 14 år gammel, arbeidet deretter ved en stokkefabrikk hvor han ble oppsagt da han forsøkte å få arbeiderne til å […]

Aukebråten (Mina Lia)

Boplass under Knive. På A. var det dansegulv og servering i forbindelse med skytterstevnene som ble holdt på den nå nedlagte bane på Knive. Plassen fikk tilnavnet Mina Lia etter kona på gården som sammen med mannen Hans holdt ku og noe småfe. Mange familier var i årenes løp bosatt på plassen til husene brant […]

Austad Gartneri

Gartneri i Styrmoes vei 27 (23/25), grunnlagt 1933 av Ole Kaasa, Adler Oppermann var medinnehaver fra ca. 1940. Drev hovedsakelig bare ren blomsterdriving, med omsetning til engrosforretninger i Drammen. Gartneriet beskjeftiget på slutten av 1940-årene 6 ansatte foruten leiehjelp. Kaasa valgte senere å leie ut gartneriet. Driften stanset ca. 1984, men gartneriet ble stående og […]

Austad gruve

Gruve i Skjeldrumfeltet, Strømsåsen, for utvinning av jernglans, også kalt Skjeldrum jerngruve, opptatt av Jens Olsen i årene 1690-97 til Kongsberg jernverk og Hassel jernverk. Fra 1697 ble gruven i perioder drevet av Eidsfos Værk. Det har også vært utvunnet sinkblendeforekomster i feltet.

Austad gård (gnr. 20)

Bruk i Strømsgodset sogn, den anseligste av gårdene på sydsiden av Drammenselven og sognets største gård. Navnet ble tidligere skrevet Audestadir (1391), Audighstadir, Audingstadir (1400), Odestade (1495), Oustad (1593), Offuidstad (1605), Oustad (1617), Ouvestad (1723). Trolig kom den gammelnorske form Audastadir av mannsnavnet Audi, dvs. «Audis gård». På 1500- og 1600-tallet var det to fullgårder […]

Austad Kolonial

Kolonialforretning i Styrmoes vei 38 vis-a-vis Austad gård, grunnlagt 1936 av Bertha Midje, i 1942 overtatt av Alf G. Clausen. Flyttet på 1960-tallet til Austadveien 1. Forretningen inngikk senere i Rimi-kjeden, pr. 2020 Coop Extra.

Cookies | Personvern

bn