Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Asken (Sjursvollen) (gnr. 83 bnr. 10)

Bruk like innenfor Konnerud sanatorium, utskilt fra Eskerud, ble ved auksjonen i 1777 solgt til Syver (Sjur) Ludvigsen (1721-1795). Fikk trolig sitt navn etter en senere eier, Peder Amundsen Asch, som kjøpte gården i 1803. En annen eier, Even Larsen Holmen (1762-1838) var tømmermann, kunstsnekker og urmaker. På 1850-tallet eides gården av lærer Gabriel Gabrielsen, […]

Askepottveien

Liten boliggate øverst i Austad skog, utgår fra Snøhvitveien, har i likhet med de øvrige gater i boligfeltet sitt navn etter skikkelser i norske og utenlandske folkeeventyr. Navnet ble vedtatt i 1985 etter at Gatnavnkomitéens forslag på Dvergveien var blitt forkastet.

Asker, Dagmar (1913 – 1975)

«Søster Dagmar», sykepleiesjef, opprinnelig skolesøster ved Drammensskolene hvor hun var svært avholdt. Fra 1967 bestyrerinne for den kommunale sykepleie som omfattet Hjemmehjelpen, Hjemmesykepleien og Husmorvikartjenesten, en stilling som senere ble omgjort til sykepleiesjef. Underviste også som timelærer både ved sykepleierskolen og hjelpepleierskolen i Drammen. Betegnes som en stor kapasitet og en særdeles fremtredende personlighet, «et […]

Asker, Theodor (19.3.1887 – )

Restauratør, f. i Asker. Inspektør ved Jernbanerestauranten i Drammen ca. 15 år, deretter bl.a. kjøpmann i Nykirke, Borre. Etablerte Drammens Rutebilstasjons Pakkeekspedisjon, formann i styret for Drammens Rutebil- og Bensinstasjon A/S 1932, restauratør i Parkrestauranten.

Astreagården

Leiegård i fire etasjer, oppført i 1870-årene. Adresse Nedre Storgate 16. Trolig tegnet av arkitekt Paul Due. Til- og påbygd 1898 for elektrofirmaet Astræa A/S.

Astrup, Christian (1720 – 1779)

Trelasthandler på Bragernes, s. av skredder Mads Nilsen A. En av Drammens aller største eksportører av skurlast. Gift med Elisabeth Enersdatter (se nedenunder).

Astrup, Elisabeth Enersdatter (1732 – 1814)

Forretningskvinne i Drammen, gift med Christian A., overtok i 1779 sin manns virksomhet som hun videreførte. Hennes lån til Chr. Hichmanns industrivirksomhet på Konnerud ble skjebnesvangert. Huset Astrup ble slått konkurs og rettsforfølgning ble innledet mot Elisabeth A. for rettsstridig plassering og taksering av låneobligasjoner.

Auens vei

Boliggate på Tangen, forbindelsesvei mellom Merket og Gamle Kongevei. Fikk i 1950 sitt navn etter Auen Olsen, en tidligere bruker av Hedensrud gård. Den nedre del av gaten var en del av Merkegangen, men etter ønske fra beboerne fikk hele gaten nytt navn.

Auerdahl, Thorleif (12.2.1895 – 28.6.1918)

Dikter, f. i Drammen s. av en fabrikkarbeider, ble farløs fire år gammel og familien flyttet til Oslo hvor moren slet seg helseløs med portnerarbeid om dagen og håndsøm for et skredderverksted om nettene. Visergutt 14 år gammel, arbeidet deretter ved en stokkefabrikk hvor han ble oppsagt da han forsøkte å få arbeiderne til å […]

Aukebråten (Mina Lia)

Boplass under Knive. På A. var det dansegulv og servering i forbindelse med skytterstevnene som ble holdt på den nå nedlagte bane på Knive. Plassen fikk tilnavnet Mina Lia etter kona på gården som sammen med mannen Hans holdt ku og noe småfe. Mange familier var i årenes løp bosatt på plassen til husene brant […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet