Kategorier / L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

L.A. Ødegaard Støperi & Mek. Værksted

Etablert i 1929 som en videreføring av den opphørte verkstedbedriften Brdr. Refsum/Markens Grøde i Tomtegaten 12, ledet og eid av bedriftens tidligere daglige leder, maskiningeniør Lars A. Ødegaard. Ødegaard spesialiserte seg på blant annet industrikraner, taljer, elevatorer, båndtransportører (blant annet i standardstørrelser på hjulunderstell) og andre kundetilpassede transportanlegg. For landbruket ble det produsert grasfrøsåmaskiner (trillebårtype) […]

Labråten

Gammel boplass under Mellom-Åserud, lå i sydhellingen øst for gården.

Lagerqvist, Victor

Handelsgartneri og kransebinderi i Hauges gate 99, grunnlagt 1906 av V. L. (1884-1930), som oppførte 16 drivhus på i alt 2,5 mål. Gartneriet, som omfattet storkulturer av potteplanter, avskårne blomster, samt frø-, tre- og plantehandel og et kranse- og bukettbinderi, hadde eget utsalg i Nedre Storgate 12, fra 1940-tallet i Børsbygningen (Bragernes Torv 13). Gartneriet […]

Lahellholmen

Øy i Drammensfjorden, beliggende i Røyken kommune, ble i 1947 av Drammen kommune innkjøpt til badeplass og friluftsområde til erstatning for badeplassen ved Risgarden fordi forholdene der var blitt svært utilfredsstillende. Kommunen kjøpte eiendommen av en privat grunneier for kr. 22.000. Allerede i 1959 var imidlertid vannet også her så forurenset at det var helsefarlig, […]

Lajord (Laugjord)

Gammel gård som i jordebøker fra 1500- og 1600-tallet forekom under navnet Lajord eller Løugaard, i middelalderske kilder omtalt som Lagargerdi (=elvejordet). Gården lå – ifølge biskop Jens Nielssøn, som var på visitasreise i 1595 – tre pileskudd øst for Strøm (Hamborgstrøm), dvs. vel en kilometer, antagelig omtrent ved Konggaten, som muligens kan ha vært […]

Lajordgata

Tidligere forbindelsesgate mellom Rosenkrantzgaten ved Strømsgata og Øvre Storgate ved Vinjes gate. Anlagt ca 1970 under navnet Skrågata. Fikk senere navnet Lajordgata etter gården Lajord. Nedlagt og fjernet i forbindelse med byggingen av Bragernestunnelen. I dag brukes navnet på gatesnutten som løper fra rundkjøringen ved broenden ved Øvre Sund bro og ned til rundkjøringen inne […]

Laksen i Pølsesvingen

Denne treskulpturen fra 1999 var laget av motorsagkunstneren Karsten Brundtland fra Torpo i Hallingdal og var satt opp ved elvepromenaden like ved Pølsesvingen – dvs like ovenfor Sundhaugen. Skulpturen var fire meter lang og veide 250-300 kg. Trevirket kom fra et 160 år gammelt almetre på Austad gård som måtte felles på grunn av almesyken. […]

Lammers gate

Boliggate fra Tord Pedersens gate gjennom Løkkebergparken og østover til Tomineborgveien, fikk i 1929 med 35 mot 25 stemmer i bystyret navnet Lammers gate etter Aage L. Mindretallet stemte for å kalle gaten Hangelands gate etter ordfører Hangeland.

Lammers, Aage Schult (1856 – 1928)

Ingeniør og forsikringsmann, kom til Drammen som ingeniør ved Drammens Jernstøberi. Inspektør i forsikringsselskapet Norge 1891, adm. dir. 1899-1919. Medstifter av Drammens tekniske forening, hvis formann han senere var. Formann i Drammens og Oplands Turistforening, på hans initiativ ervervet foreningen Landfallhytta.

Lampe, Reidar (1887 – 1964)

Kunstmaler, f. i Bergen, senere bosatt i Drammen. Elev av Chr. Krogh og Halfdan Strøm ved Statens Kunstakademi, studiereise til Paris. Malte bl.a. naturalistisk-dekorative landskaper.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet