Kategorier / L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Labråten

Gammel boplass under Mellom-Åserud, lå i sydhellingen øst for gården.

Lagerqvist, Victor

Handelsgartneri og kransebinderi i Hauges gate 99, grunnlagt 1906 av V. L. (1884-1930), som oppførte 16 drivhus på i alt 2,5 mål. Gartneriet, som omfattet storkulturer av potteplanter, avskårne blomster, samt frø-, tre- og plantehandel og et kranse- og bukettbinderi, hadde eget utsalg i Nedre Storgate 12, fra 1940-tallet i Børsbygningen (Bragernes Torv 13). Gartneriet […]

Lahellholmen

Øy i Drammensfjorden, beliggende i Røyken kommune, ble i 1947 av Drammen kommune innkjøpt til badeplass og friluftsområde til erstatning for badeplassen ved Risgarden fordi forholdene der var blitt svært utilfredsstillende. Kommunen kjøpte eiendommen av en privat grunneier for kr. 22.000. Allerede i 1959 var imidlertid vannet også her så forurenset at det var helsefarlig, […]

Lajord (Laugjord)

Gammel gård som i jordebøker fra 1500- og 1600-tallet forekom under navnet Lajord eller Løugaard, i middelalderske kilder omtalt som Lagargerdi (=elvejordet). Gården lå – ifølge biskop Jens Nielssøn, som var på visitasreise i 1595 – tre pileskudd øst for Strøm (Hamborgstrøm), dvs. vel en kilometer, antagelig omtrent ved Konggaten, som muligens kan ha vært […]

Lajordgaten

Forbindelsesgate mellom Rosenkrantzgaten ved Strømsgaten og Øvre Storgate ved Vinjes gate, har sitt navn etter Lajord (s.d.).

Lammers gate

Boliggate fra Tord Pedersens gate gjennom Løkkebergparken og østover til Tomineborgveien, fikk i 1929 med 35 mot 25 stemmer i bystyret navnet Lammers gate etter Aage L. Mindretallet stemte for å kalle gaten Hangelands gate etter ordfører Hangeland.

Lammers, Aage Schult (1856 – 1928)

Ingeniør og forsikringsmann, kom til Drammen som ingeniør ved Drammens Jernstøberi. Inspektør i forsikringsselskapet Norge 1891, adm. dir. 1899-1919. Medstifter av Drammens tekniske forening, hvis formann han senere var. Formann i Drammens og Oplands Turistforening, på hans initiativ ervervet foreningen Landfallhytta.

Lampe, Reidar (1887 – 1964)

Kunstmaler, f. i Bergen, senere bosatt i Drammen. Elev av Chr. Krogh og Halfdan Strøm ved Statens Kunstakademi, studiereise til Paris. Malte bl.a. naturalistisk-dekorative landskaper.

Land og by

Skulptur som høsten 1952 ble reist på bybroens vestre bropostament på Bragernes, utført av billedhuggeren Nic. Schiøll. Skulpturen, en kvinneskikkelse som bærer en bugnende kurv med markens grøde på hodet, var en gave til byen fra Forsikringsselskapet Norge A/S. (Se også: Sjøen.)

Landfald

Stor gård som bl.a. omfattet Landfalløya. Trolig ryddet i vikingetiden, ble alt i gammelnorsk tid delt i to gårder: Østre og Vestre, senere Store og Lille Landfald. Eieren av Vestre L. og hans fire sønner omkom antagelig under Svartedauen, og det oppsto strid om eiendomsretten. Begge gårder ble innlemmet i Nesøgodset, var i Hannibal Sehesteds […]

Cookies | Personvern