Kategorier / L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Lasse-Strøm

se: Øvre Strøm.

Lassebakken

Stikkvei i en buktning av Konnerudgaten (tidl. Lassegaten) mellom 3. Strøm terrasse og Tårnveien. Bakken fører over det tidligere tunet på Øvre Strøm, også kalt Lasse-Strøm etter dens eiere fra 1811 til 1857, kaptein Ulrik Frederik Lassen og hans to sønner. Hovedbygningen på Lasse-Strøm brant ned i 1870. Eiendommen ble senere benyttet som elektrisitetsverk for […]

Lassegaten

Frem til 1898 navn på Konnerudgaten (s.d.).

Lassen, Andreas Jacob (1815 – 1890)

Prest, f. på Øvre Strøm, s. av Ulrik Fredrik L. Cand. theol. 1843, seminarlærer i Tromsø, sogneprest til Karlsø og senere Lyngdal hvor han i 1872 vakte et veldig røre ved å avvise Søren Jaabæk som fadder «som ei uberyktet». Tok avskjed 1884. Math. Skeibrok har skildret L. som en noe egenrådig, men sympatisk prest, […]

Lassen, Johan Henrik (1727 – 1811)

Toller og losoldermann i Drammen, gårdbruker i Strømsgodset, fra 1761/66 til sin død eier av Øvre Strøm. Hans sønn Nils Quist Lasson (1761-1853) ble stamfar for den kjente slekt Lasson.

Lassen, Ulrik Fredrik (1774 – 1839)

Kaptein, s. av Johan Henrik L. Omtalt som en temmelig stridbar herre, overtok i 1811 Øvre Strøm etter sin far for 20.000 riksdaler.

Lathergangen

Tverrgate omtrent ved nåværende Sankt Hallvards gate, oppkalt etter den rike kjøpmann Lather som hadde sin store gård med to sjøboder her.

Laugene

se: Håndverkslaug.

Laurits Grønlands vei

Gate på Fjell, utgår fra Skogerveien og går forbi Fjell-senteret mot Lauritz Hervigs vei. Den har sitt navn etter stortingsmann Laurits Grønland.

Lauritz Hervigs vei

Hovedgaten fra Skogerveien gjennom boligfeltene på Fjell til Fjellsveien, har sitt navn etter ordfører Lauritz Hervig (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet