Kategorier / L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Langemyr Schurf

Jernskjerp, trolig beliggende ved Langemyrdammen på Konnerud. Opptatt av Eidsfos Værk i perioden 1697-1795.

Langemyrdammen

Langemyrdammen bak Konnerudkollen er en av de fem dammer i Konnerud vassdrag (s.d.) som Skoger kommune kjøpte i 1953 og som 11 år senere gikk over til Drammen kommune ved kommunesammenslåingen. Dammen, som danner grensen mellom Drammen og Nedre Eiker, regnes blant Buskeruds mest interessante fuglelokaliteter og har en særpreget ferskvannsfauna med bl.a. tallrik forekomst […]

Langerud, O., A/S

Engrosforretning i kolonial-, mel-, fetevarer og sild i Kirkegaten 5, grunnlagt 1891 av O. L. Ved dennes død i 1922 ble firmaet aksjeselskap med Langeruds sønn Rolf L. som disponent. Bedriften beskjeftiget på slutten av 1930-årene 9 ansatte. I 1940 ble firmaet solgt til grosserer H. E. Lauten og fortsatte som familieaksjeselskap under navnet O. […]

Langes gate

går fra Doktor Hansteins gate ved jernbanen ut til Bjørnstjerne Bjørnsons gate ved den nye brannstasjonen, passerer «Trianglet» ved Tollbodgaten/Schultz gate, hvor gatesystemet høsten 1994 ble noe omlagt i forbindelse med bygging av rundkjøring. Gaten fikk i 1892 sitt navn som «Den nye Gade ved Hansteingaarden» etter kjøpmann, rittmester og stortingsmann Jens Lange (s.d.), hvis […]

Langeården

(ARTIKKEL KOMMER)

Langitten

ble i 1980 satt som navn på en prosjektert kjørbar gangvei i utbyggingsområdet felt C på Konnerud.

Langlet, Emil Victor (1824-1898)

Svensk arkitekt som oppførte en rekke bygninger i Norge, bl.a. Stortingsbygningen (1861-66), Bergens Museum og Rådhuset i Fredrikstad. I Drammen bygget han Børsbygningen og Drammens Teater samt Fjellheim gård og muligens den store Capjongården på Bragernes torg. Sistnevnte kan også være tegnet av Paul Due som også virket i Drammen etter en store brannen på […]

Langum (gnr. 101)

Matrikkelgård rett ovenfor Langesøy i Strømsgodset sogn, kjent fra 1400-tallet, utskilt fra Nedre Eiker 1843. Gården ligger ved elven ovenfor det bakkede terrenget ved Pukerud på sletten nedenfor Ryghkollen. Gårdsnavnet ble tidligere skrevet I Langæimum a Ælkium, i Langheimum (1400), Langum (1578), Langheim (1593), Langum (1723) og betyr «den lange hjem» el. «gården ved Langøya». […]

Langum gruve

Magnetittgruve ved Pukerud, opptatt av Eidsfos Værk i perioden 1697-1795.

Langumveien

går fra Øvre Eikervei ved Langum oppover mot energiverkets transformatorstasjon og bebyggelsen ovenfor på grensen mot Nedre Eiker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet