Kategorier / L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Lund, Nicolai (1814 – 1847)

Botaniker og filosof, f. i Drammen. For en prisoppgave «Om Sjælens Frihed» til Det Kgl. Videnskabers Selskab i Trondhjem ble han tildelt den lille gullmedalje, mens Schopenhauer fikk den store. Som universitetsstipendiat i 1843 holdt han forelesninger over botanikk, studerte videre under Elias Fried i Uppsala 1843-45 og reiste i 1846 i botanisk øyemed til […]

Lund, Reidar Winge (1908 – 1978)

Arkitekt, f. i Drammen (Strømsgodset), s. av eiendomsmegler Sigurd H. L. Oppførte sammen med arkitekt Arne Pedersen Fredrikshald Sparebank i Halden (1942), Drammens administrasjonsbygning, Bodø Sparebank samt fabrikk- og laboratoriebygninger for Borregaard. Alene oppførte han bl.a. Romsdal Fellesbank i Molde (1953) og Det norske studenterhus i Cité universitaire i Paris 1954, Privatbanken i Sandefjord m.m. […]

Lund, Øivind (*1949)

Bedriftsleder og sivilingeniør/dr.ing, f. og bosatt i Drammen. Sivilingeniør elektro fra NTH 1969, dr. ing. fra 1972, ansatt ved National Industri fra 1974 og utdannet bedriftsøkonom fra 1976. Teknisk sjef i Tanelec (National Industris fabrikk i Tanzania) 1981-1984, divisjonsdirektør ved National Industri 1984-1992, adm. direktør for ABB National Transformer 1992-1993, adm. direktør i ABB Transformer […]

Lundatråkket

ble i 1982 satt som navn på en turvei i Jordbrekkskogen i Grendeplanen for Konnerud.

Lundaveien

ble i 1987 godkjent av bystyret som navn på hovedveien fra Vallersveien gjennom felt D og inn i fremtidig felt G på Jordbrekkskogen. Veien starter i nærheten av Lundahytta, og området var på folkemunne kalt Lundaskogen. Konnerud bydelsutvalg ønsket å forandre navnet til Goe Lundas vei etter områdets tidligere eier, men fikk ingen tilslutning i […]

Lundeby

Bruk under Selvik Bruk A/S, oppr. gårdsbruk hvor husene sto midt mellom husene i Lundeby og Løkka slik de er i dag. Plassen ble i 1840-årene benevnt Dragonløkken, husene ble oppført ca. 1895. Oscar Lundeby kom fra Eidsskogen som forpakter i 1898. Jorden gikk tilbake til hovedgården i 1948 og har senere vært benyttet av […]

Lunden

ble i 1983 satt som navn på en prosjektert vei fra Almedalsveien inn i «Falkfeltet», regulert til boligbygging. Veien ble opparbeidet på slutten av 1990-tallet.

Lundgreen, A. M.

Herreekviperings- og herrekonfeksjonsforretning, grunnlagt 28. oktober 1922 av A. M. Lundgreen i Nedre Storgate 10, rundt 1950 en av fylkets største spesialforretninger i sin bransje. Aksjeselskap 1963 med Svein Lundgreen som disponent, åpnet filial i Øvre Torggate 4. Videreført 1994 som Lundgreen Nye A/S, flyttet kort tid etter inn i kjøpesenteret Magasinet i Nedre Storgate […]

Lunds Eftf., Einar

Bok- og papirhandel ved Brobakken på Strømsø, Jernbanetorvet (Strømsø Torv) 8, fra 1940 Strømsø Torv 7 vis-a-vis Norges Bank, grunnlagt 19. august 1909 av frk. Blenda Hauff, sommeren 1924 overtatt av Einar Lund og den 20. juli 1927 av Elise Øiberg. Videreført 1965 av Helge Nummedal (1911-1993) under navnet Elise Øibergs Eftf., nedlagt på 1970-tallet.

Lunds Transport- og Flyttebyrå

Den 5. september 1924 startet Erling G. Lund transport- og flyttebyrå med en pedal-Ford lastebil. I 1933 bygget han en spesialbil for flyttetransport og begynte senere med turkjøring med busser, frem til 1940 utvidet til i alt 6 lastebiler og to tilhengere samt spesialutstyr for alle slags transportoppdrag. Under krigen mistet han tre vogner og […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet