Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Saga kino

ble under navnet Kinopaleet åpnet den 24. september 1941 i kommunens nye administrasjonsbygning i Engene 1. Kinoen hadde 800 sitteplasser og var utstyrt med to maskiner slik at man unngikk pauser under forestillingen. Navnet ble i 1950 endret til Saga kino. Som første kino i Norge startet Saga i 1949 opp Kinoens Barnetime. I 1983 […]

Sagatun Kafe

var en kafeteria (veikro) på vestsiden av sørlandske hovedvei i Skoger. Nora og Erling Wollbekk etablerte kioskdrift i 1954, inntil kafeteriaen og en Shell-stasjon ble innviet i 1960. Sagatun ble et populært stoppested og samlingspunkt for bilistene. Etter Erling Wollbekk’s død i 1975, drev Nora og sønnen Øyvind W. kafeteriaen videre. I 1995 åpnet ny […]

Sagbakken (Saugbakken)

Bruk nr. 1 av Svarterud i Konnerud sogn (Andorsrudveien 24) ved veien til Åserud, omgitt av Skoger hovedsogn. Eides av greven av Jarlsberg, skiftet eier en rekke ganger til Chr. Martinsen Berg overtok i 1895, bebygget eiendommen og åpnet landhandleri (se: Berg, Chr.). Et annet bruk av Svarterud med samme navn, også kalt Kierulfstykket, ble […]

Sagbrua

Bru like innenfor Andorsrud, har sitt navn etter Furuvoldsagen som lå i fossen nedenfor. Brua er en av de viktigste innfallsporter til Vestskogen.

Sagdammen

Gammel dam på Konnerud (284 m.o.h.) også kalt nedre Bremsedam el. Sakrushølen. Dammen dannet grensen mellom  Drammen og Nedre Eiker (demningen ligger i Drammen) Den opprinnelige dammen skriver seg fra begynnelsen av 1600-tallet og restene av gammel demning kan sees ved lav vannstand. Den siste demningen ble bygget i 1917 for å skaffe vann til […]

Saggravdal

Boplass ovenfor Gryteelven og i hellingen opp mot Åstælja, trolig ryddet rundt 1840 av fjellmannen Rasmus og hans kone Kari. Rasmus bygget en vannhjulsag nede i Grytelven, derav navnet Saggravdal. Sagen skal ha vært i drift til ca. 1860. Barna Pål, Torkel og Anne delte plassen mellom seg. Anne fødte i 1865 datteren Netta utenfor […]

Sagveien

Kort tverrgate fra Bragerhagen til Tomtegaten, hvor den ender i Cash & Carry Kjøpesenter. Den var oppr. adkomst til Tollef Holters sagbruk som ble anlagt i 1862, veiens nåværende løp ble regulert etter bybrannen i 1866. Etter at Holters bruk brant ned i 1903 ble tomten solgt til Krohns Tricotagefabrik, senere P. Christensens Tricotagefabrikk, og […]

Sakrushølen

se: Sagdammen.

Saksvik, Frantz O. (16.4.1937 – 1.7.2004)

Programredaktør i NRK, f. i Nybyen, Drammen. Lærerutdannet, arbeidet som lærer i Sigdal. Fra 1967 ansatt i NRK, ble landskjent for sitt fjernsynsprogram «Unnskyld at jeg spør», hvor han lot den jevne mann og kvinne komme til orde med sine meninger og problemer. I samarbeid med lektor Per Hafslund laget han en rekke naturprogrammer, som […]

Salem

bedehus, oppført på Nøstodden i 1913 av Nøstodden Indremisjon i samarbeid med ledelsen ved Drammen Glassverk. Navnet Salem er enten del av Jerusalem eller avledet av Shalom (fred), vanlig navn på bedehus. Tomten ble gitt av «proprietær Aabel», antagelig Peter Pavels Aabel på Nordby gård. Forsamlingslokale for både kristne og verdslige aktiviteter fram til Glassverket […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet