Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Saga kino

ble under navnet Kinopaleet åpnet den 24. september 1941 i kommunens nye administrasjonsbygning i Engene 1. Kinoen hadde 800 sitteplasser og var utstyrt med to maskiner slik at man unngikk pauser under forestillingen. Navnet ble i 1950 endret til Saga kino. Som første kino i Norge startet Saga i 1949 opp Kinoens Barnetime. I 1983 […]

Sagbakken (Saugbakken)

Bruk nr. 1 av Svarterud i Konnerud sogn (Andorsrudveien 24) ved veien til Åserud, omgitt av Skoger hovedsogn. Eides av greven av Jarlsberg, skiftet eier en rekke ganger til Chr. Martinsen Berg overtok i 1895, bebygget eiendommen og åpnet landhandleri (se: Berg, Chr.). Et annet bruk av Svarterud med samme navn, også kalt Kierulfstykket, ble […]

Sagbroen

Bro like innenfor Andorsrud, har sitt navn etter Furuvoldsagen som lå i fossen nedenfor. Broen er en av de viktigste innfallsporter til Vestskogen.

Sagdammen

Dam på Konnerud 284 m.o.h., også kalt Nedre Bremsedam el. Sakrushølen. Dammen danner grensen mellom Drammen og Nedre Eiker (demningen ligger i Drammen). Den oppr. dammen skrev seg fra beg. av 1600-tallet, restene kan fortsatt sees ved lav vannstand. Den siste demningen ble bygget i 1917 for å skaffe vann til tømmerfløting nedover Bremsavassdraget, hvor […]

Saggravdal

Boplass ovenfor Gryteelven og i hellingen opp mot Åstælja, trolig ryddet rundt 1840 av fjellmannen Rasmus og hans kone Kari. Rasmus bygget en vannhjulsag nede i Grytelven, derav navnet Saggravdal. Sagen skal ha vært i drift til ca. 1860. Barna Pål, Torkel og Anne delte plassen mellom seg. Anne fødte i 1865 datteren Netta utenfor […]

Sagveien

Kort tverrgate fra Bragerhagen til Tomtegaten, hvor den ender i Cash & Carry Kjøpesenter. Den var oppr. adkomst til Tollef Holters sagbruk som ble anlagt i 1862, veiens nåværende løp ble regulert etter bybrannen i 1866. Etter at Holters bruk brant ned i 1903 ble tomten solgt til Krohns Tricotagefabrik, senere P. Christensens Tricotagefabrikk, og […]

Sakrushølen

se: Sagdammen.

Saksvik, Frantz O. (16.4.1937 – 1.7.2004)

Programredaktør i NRK, f. i Nybyen, Drammen. Lærerutdannet, arbeidet som lærer i Sigdal. Fra 1967 ansatt i NRK, ble landskjent for sitt fjernsynsprogram «Unnskyld at jeg spør», hvor han lot den jevne mann og kvinne komme til orde med sine meninger og problemer. Også kjent for sitt talkshow «Hvis bare….» på 1980-tallet. Utga bøkene «Utrolig […]

Sally

Broderiforretning i Børsbygningen, Bragernes Torv 13 (inng. fra Nedre Storgate), etablert 1902 av Olga Bjørnstad, videreført 1928 under navnet Olga Bjørnstads Eftf. av Sally Bastiansen, i 1953 overtatt av Martha Reiersrud, på 1980-tallet av Gerd Johnsen. Nedlagt rundt 1998.

Samuelsvolden

Bruk utskilt av Ekholt på Konnerud (bnr. 26, Postsvingen 12). Her bodde bl.a. Lars Anthonsen (1799-1883), en driftig mann som i flere år drev en spikerhammer. Han var medlem av Skogers første herredsstyre og av komitéen for bygging av den nye kirke. Slekten var den eldste som kunne følges i 6 mannsledd på Konnerud fra […]

Cookies | Personvern