Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Sanitær Produkter A/S

Papirforedlingsindustri og handelsselskap i hygieneprodukter, etablert i 1970 av Ivar Peder Johansen og Ivar Johansen. Opprettet i 1970 produksjon av toalettpapir i et kjellerlokale leid av Heien Handelsforening på Lierskogen. Kjøpte i 1976 Drammen og Omlands Samvirkelags forretningsgård i Skogliveien 109 på Gulskogen og flyttet driften dit. Kjøpte i 1982 et industrilokale i tidligere Nøsted […]

Sanitær, Rørleggerforretningen

Grunnlagt 1919 i Hauges gate 15 av H. Hansen og P. Markussen, som fikk handelsbrev i 1921. Etter Markussens død på 1960-tallet ble forretningen drevet videre av hans enke, Ingeborg Markussen (4.6.1906-6.2.2001). Forretningen utførte varme- og sanitæranlegg, forhandlet rør og sanitærutstyr, og hadde ord på seg for samvitighetsfullt og godt utført arbeide. Den beskjeftiget de […]

Sankevollen

Husmannsplass på ca. 7 dekar i Bragernesåsen rett opp for Ingeniør Walters vei under Øvre Skanse. Her var det hver Sankthansaften bål og fest, første gang nevnt i 1849. Sankevollen hadde også Drammens første uoffisielle vårtegn: Når sneflekken «Gåsa» på Sankevollen ikke lenger kunne sees fra byen var det vår, og ullundertøyet kunne kastes. Plassen […]

Sankt Hallvard (ca. 1020 – 1043)

Hallvard Vebjørnssøn på Huseby i Lier, s. av storbonden Vebjørn på Huseby og Tomy, søsterdatter av Olav den helliges mor Aasta. Dro tidlig på handelsferder for faren. Kort tid etter en ferd til Gotland i år 1043 forsøkte han å beskytte en gravid kvinne mot overfall, men ble drept ved et pileskudd i halsen da […]

Sankt Hallvards brønn

ligger på Bragernes Torv og var resultatet av en offentlig konkurranse utskrevet i 1937. Vinnerutkastet ble kåret i april 1940: Ørnulf Basts fontene «Vinter som sommer» med en midtfigur bestående av en hest og en hund. Krigen satte en stopper for prosjektet, som først ble gjenopptatt i 1948 i forandret utgave, idet Bast erstattet hesten […]

Sankt Hallvards gate

Tverrgate som oppr. var prosjektert fra Drammenselven til Cappelens gate. Den går i dag nord for Strandveien frem til Thomegaten. Omtrent i samme trasé gikk tidligere Lathergan gen (s.d.), senere kalt Elvegangen. Gaten har sitt navn etter Oslos skytshelgen Sankt Hallvard fra Lier (s.d.).

Sankt Halvard, D/S

se: Drammen Dampskibsselskab.

Sankt Hansberget

Gammelt utfartssted ovenfor Tangen. Hver Sankthansaften ble det her bygget et stort bål og reist markeds- og kakeboder med stor tilstrømning av Tangenfolk. Har sitt navn etter Johannes Døperen, som i Norge ble kalt Sankt Hans.

Sankt Hansveien

Kort gate som har sitt utløp i Havnegaten og fortsetter bak denne. Fikk i 1923 navnet Matrosgangen, et navn som ikke var populært blant beboerne, som i et brev til borgermesteren «beklaget sig i høie toner over det uheldige i dette navn, der bl.a. har tilfølge at barn fra denne gate får klengenavn på skolen». […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet