Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Sally

Broderiforretning i Børsbygningen, Bragernes Torv 13 (inng. fra Nedre Storgate), etablert 1902 av Olga Bjørnstad, videreført 1928 under navnet Olga Bjørnstads Eftf. av Sally Bastiansen, i 1953 overtatt av Martha Reiersrud, på 1980-tallet av Gerd Johnsen. Nedlagt rundt 1998.

Samler & Antikkbørsen

Magasinpublikasjon og bladselskap i Drammen, etablert høsten 1993 av drammenseren Atle Kildebo (f.1966) som utga sitt første nummer av magasinet Samler & Antikkbørsen 11. januar 1994. Kildebo fikk med seg Aller-konsernet som medeier (nesten 50 prosent) og teknisk produsent/landsdekkende distributør i abonnement og løssalg. I den første tiden ble det gitt ut seks nummer pr. […]

Samuelsvolden

Bruk utskilt av Ekholt på Konnerud (bnr. 26, Postsvingen 12). Her bodde bl.a. Lars Anthonsen (1799-1883), en driftig mann som i flere år drev en spikerhammer. Han var medlem av Skogers første herredsstyre og av komitéen for bygging av den nye kirke. Slekten var den eldste som kunne følges i 6 mannsledd på Konnerud fra […]

Sanatorieveien

fikk sitt navn i 1932. Gaten dannet adkomsten fra Bergstien til Drammens Sanitetsforenings tuberkulosehjem, «Tuberkulosesanatoriet», og videre ned til Heia. Forslag om å gi veien et navn med tilknytning til gården Øren ble avvist idet ingen tidligere eiere av gården ble funnet verdige til oppkallelse – «det er jo for nutiden ukjente folk». «Husflidlærer Ødes […]

Sand, Fredrik Frodesen (1846 – 1922)

Ordfører i Skoger 1905-10 og 1914-16, f. i Strømm, s. av los Frode Knudsen. Sjømann, styrmann og skipsfører, oppholdt seg deretter 12 år i Amerika hvorav 6 i Texas hvor han var formann, dels kontraktør ved jernbaneanlegg. Vendte i 1878 tilbake til Norge og kjøpte Nordre Imjelt hvor han var gårdbruker fra 1879 til 1917. […]

Sandane

Sidevei fra Verksveien like før krysset med Jarlsbergveien (ved Verksveien 26B). Veien fikk sitt navn i 1990 etter at et forslag om Pukkverkveien var blitt forkastet. Den har sitt navn etter en tidligere, forlengst uttørret dam i området.

Sandbråtan

Bruk oppstått av parseller fra Vestre Hanevold og Vestby. Det største av brukene ble i 1787 bygslet av hovedbølets tidligere eier, som ryddet og bygget her og svarte årlig avgift og arbeidsplikt. Gården ble i 1812 utskilt og frasolgt. Husene lå helt nede ved Bremsa, som bruket grenser til mot vest. Etter at hovedbygningen brant […]

Sande Børstefabrik

Grunnlagt 1899 i Sande av Karl Backe, Otto Bonden og I. C. Berg. I 1901 overtok Berg som eneeier og flyttet fabrikken til Webergs gate i Drammen. Fabrikken fikk i 1901 sølvmedalje ved utstillingen i Drammen. Fabrikken fremstilte særlig spesialfabrikata for fabrikkanlegg, bl.a. store og kostbare metallbørster som ble anvendt i papir- og cellulosefabrikker. Bedriften […]

Sanderud, Johannes (*9.5.1925-17.7.2015)

Jurist og teknisk rådmann, f. i Oslo, flyttet til Drammen som 12-åring. Cand. jur fra UiO 1949. Jurist i hhv. samferdselsdepartementet og kommunaldepartementet, før han ble dommerfullmektig i Sandnessjøen. Flyttet hjem til Drammen og ble juridisk rådmannsekretær 1954-1964, teknisk rådmann 1964-1988. I Sanderuds 24 år lange rådmannsperiode ble det realisert mange store og viktige prosjekter […]

Sandvik, Rasmus (1863 – 1926)

Musiker, lærer ved Brandengen skole fra 1893. F. i Volda, kantor i Tangen i 23 år, deretter kantor i Strømsø kirke. Instruktør i Drammens Sangforening, komponerte 1915 Drammenssangen (s.d.), som første gang ble sunget i 17. mai-toget 1915 av elevene ved Brandengen skole. Dirigent og stifter av «Sandviks Mandskorn, kvartetten Orfeus og Ynglingeforeningens kor. Var […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet