Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Skansen

Fellesbetegnelse på Nedre Skanse og Øvre Skanse (s.d.), ledd i et nett av forsvarsanlegg som rundt 1900 ble anlagt på Østlandet under faren for krig med Sverige. De to skanser i Bragernesåsen ble anlagt av ingeniørtropper fra Hvalsmoen 1902-03.

Skapertjern

eies av Drammen kommune, men ligger ca. 2 km innenfor Sørumlia i Lier og Røyken kommune. Tjernet ble kjøpt som kommunal drikkevannskilde i 1899 og var omfattet av badeforbud helt fram til 1981. Den gang var tjernet gjerdet inn, men for at beitedyra skulle få vann, ble det anlagt drikkekummer som ble passet opp av […]

Skar & Sønn, E.

I 1923 åpnet Anna Johannessen pelsforretning i Rådhusgaten 23. Forretningen ble i 1940 aksjeselskap. I 1947 ble aksjemajoriteten overtatt av buntmakermester Einar Nilsen Skar, som hadde arbeidet hos Pels-Backer i Oslo, under navnet E. Skar & Sønn A/S. Bedriften, som rundt 1950 hadde 10 ansatte, flyttet i 1954 til Nedre Storgate 8 hvor den senere […]

Skarrebråten

Bruk utskilt fra Ekholt på Konnerud (bnr. 27, Konnerudgaten 369), hvis første eier var pukkstiger ved Jarlsbergverket Halvor Andersen (ca. 1728-1792). Eides senere av prambygger og kirketjener Andreas Frantzen, som solgte det i 1906, hvoretter bruket skiftet eier 8 ganger på 14 år.

Skarrud & Rabben

Var et stort reklamebyrå i Drammen, etablert 1962 av Aage Skarrud som Skarrud Reklame A/S, Bragernes torg 2A. Skarrud hadde vært ansatt i Steddings Annonsebyrå på Bragernes. Jarle Rabben ble tatt inn som medeier i 1969, samtidig som selskapet endret navn til Aage Skarrud A/S, senere Skarrud & Rabben. Etablerte egen avdeling i Oslo i […]

Skarveien

Spaservei i Bragernesåsen fra Wulfsbergchausséen til Oscarstien. Påbegynt ca. 1887, fullført 1900. Den har sitt navn etter Skaret, et «hakk» i åskanten mot øst.

Skatvedt, Arne, A/S

Engrosforretning i kolonialvarer, mel og kraftfor, grunnlagt 1919 i Tordenskiolds gate 4 av Arne Skatvedt (1889-1944), som overtok Sigurd Leversbys engrosforretning i kolonial. Firmaet vokste jevnt og trutt og beskjeftiget rundt 1950 ca. 25 ansatte. Etter Skatvedts død i 1944 overtok hans enke Ella Skatvedt (1902-1968) som eier og disponent, hun ble på 1960-tallet etterfulgt […]

Skau, Bjørn (26.2.1929 -2.3.2013)

Sykehusdirektør i Drammen, s. av formann Johan Fredrik S. Statssekretær i Sosialdepartementet 1961-65, rådmann i Skjeberg 1967-78, fylkeshelsesjef i Buskerud 1978-88, direktør ved Buskerud sentralsykehus 1988-93. Justisminister februar til oktober 1981. Medlem av Drammen bystyre og formannskap, medlem av Arbeiderpartiets landsstyre 1981-85, leder av IOGT i Norge 1991, mange andre tillitsverv innen arbeiderbevegelsen og edruskapsarbeidet.

Skiold-hytta

Laftet hytte ved Steglevann 330 m.o.h., reist 1935 av idrettsklubben Skiold. Arbeidet ble utført på dugnad med Olaf Ekholdt (1898-1976) som byggmester, tømmeret ble tatt ut av Kinnerud skog og fløtet over Stegla. Den 12. januar 1936 ble S. åpnet for servering, innvielsen fant sted ved Sankthans samme år.

Skiold, Ski- og ballklubben

Idrettsklubb, grunnlagt 7. juni 1910 under navnet Bragerøen Idrettsforening på «Garvertomten» mellom P. Christensens Tricotagefabrik og Halmrasts skofabrikk på Brakerøya, av 21 gutter etter initiativ av Oscar Simensen. Spilte fotball på «Garvertomten», opptatt i Norges Fotballforbund 1912. Slo seg i 1914 sammen med gutteklubbene Lyn, Konggaten og Djerv til Ski & Ballklubben Skiold, som i […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet