Kategorier / D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

D/S Marga

D/S Marga var et lasteskip fra 1924, bygd av Nylands Mek. Verksted for K&S Bruusgaard i Drammen. Seilte i årene 1940-1945 i Nortraships tjeneste. Etter en serie seilaser med livsfarlig last, deltok hun i tre invasjoner, for så til slutt å gå til bunns under tauing i Kanalen i 1951. D/S Marga var et av […]

Daae, Ludvig (Ludvigsen) (1834 – 1910)

Historiker med kort gjesteopptreden i Drammen som adjunkt ved Drammen Latinskole 1859-63. Universitetsbibliotekar 1869 og fra 1876 professor i historie. Benyttet folketaler og en produktiv forfatter, utga bl.a. «Lærebog i Verdenshistorien» (3 b. 1864/65), «Det Gamle Christiania» (1871), «Kong Christiern den Førstes norske Historie» (1879) og «Norske Helgener» (1879) samt vitenskapelige spesialartikler ov avhandlinger. Medstifter […]

Daaes Minde

Nyankommet til Drammen foreslo Ludvig Daae (s.d.) i 1859 at Drammen Bybro skulle forsynes med en snogard til beskyttelse mot snoen for de skoleelever som hadde broen som skolevei. Før jul var snoskjermen på plass, den ble etter Daees avreise fra Drammen i 1863 kalt «Daaes Minde» og ble oppsatt hver vinter til bybroen ble […]

Dahl Pure Milk Syndicate

Norskengelsk selskap grunnlagt i Drammen 1887 på bakgrunn av at ing. Kr. Dahl og professor Waage hadde funnet en metode til fremstilling av holdbar melk uten tilsetning av sukker, den såkalte «steriliserte melk». Firmaet gikk senere over til et større selskap, «The Dahl Milk Company Ltd.» med Dahl som disponent og teknisk leder. Etter hans […]

Dahl, Christen (1783 – 1856)

Prokurator, byfogd og magistrat i Drammen 1831-55, fungerte frem til 1845 også som byens politimester.

Dahl, Christoffer

Dame- og herreskredderi i Nedre Storgate 13, grunnlagt 1917. Firmaet førte lager av stoffer og forsaker og beskjeftiget på slutten av 1930-tallet 6 personer. Nedlagt på 1950-tallet.

Dahl, Johs.

Assortert forretning ved Glassverket, grunnlagt 25. november 1923. Omfattet salg av kolonialvarer, manufaktur, glass og stentøy. Forretningen ble i 1941 overtatt av Dahls sønn, Kristoffer Dahl. Den hadde på slutten av 1940-tallet en årsomsetning på kr. 150.000. Videreført 1951 under navnet Johs. Dahls Eftf. av Erland Haugan, senere av Kåre Formodalen. Nedlagt på 1960-tallet.

Dahl, Nora

Broderiforretning i Nedre Torggate 4 (Wessmanngården), grunnlagt 1911 av Nora Dahl, fra 1940-årene med Othilie Dahl som medeier. Videreført på begynnelsen av 1950-tallet av Aase Lauten Sunde under navnet N. Dahls Eftf. Flyttet på 1960-tallet til «forretningsbrakken» i Øvre Strandgate 3, nedlagt på 1980-tallet.

Dahl, Odd (3.11.1898 – 2.6.1994)

Kjernefysiker, flyver, polfarer og forfatter, f. i Drammen, s. av grosserer Lauritz D. Utd. militærflyver 1921, deltok i Roald Amundsens Maud-ekspedisjon 1922-25 som flyver. Reiste senere i tropisk Syd-Amerika og Asia, skildret i bøkene «Med muldyr og kano gjennom tropisk Sydamerika» (1927) og «Med bil og husbåt gjennom Asia» (1929). I 1927 begynte han sin […]

Dahl, Ole Johan (12.10.1931-29.6.2002)

Professor i informatikk, f. i Mandal, bosatt i Drammen gjennom barne- og ungdomstiden. Utviklet på begynnelsen av 1960-tallet verdens første objektorienterte programmeringsspråk, Simula, sammen med professor i informatikk Kristen Nygaard (1926-2002). Begge var ansatt på Norsk Regnesentral, som dessverre ikke ville dele dette utviklingsresultatet med Stanford University i USA, hvor interessen for dette programmeringsspråket var […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet