Kategorier / V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Valbrottveien

fikk i 1955 sitt navn etter en parsell som i 1842 var blitt utskilt fra gården Berskaug og som lå like vest for enden av veien, som går fra Åkerveien ved Åssiden kirke til Store Landfall Øvre.

Valdresplassen

Boplass på Stubberud, som ble slått sammen med Torkilds-husene til ett bruk. Hadde sitt navn etter beboernes opprinnelige hjemtrakter.

Vallersveien

ble i 1981 satt som navn på veien fra Konnerudgatens endepunkt ved Jordbrekkskogen til den går over i Jarlsbergveien.

Valmarine

Produsent og leverandør av automasjonssystemer for skip, opprinnelig Valmet Automation (finskeid, etablert i 1979) og senere Lyngsø Marine (danskeid) med tilhold på Spikkestad i Røyken, før virksomheten i 1993 flyttet til kjellerlokaler i Ingv. Ludvigsens gate 14 på Åssiden, året etter til Buskerudveien 129 (Ole K. Karlsens tidligere hovedkontor). Selskapet ble i 1997 overtatt av […]

Valsbekk

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 2 av Østre Haneval, utskilt i 1883.

Vannforsyning – Drammen

Vannforsyningen i Drammen foregikk oppr. fra elven, brønner og bekker (på Bragernes bl.a. Kloptjernbekken, på Strømsø Austadbekken) samt fra oller og oppkommer under åskantene, hvorfra vannet ble ledet gjennom trerør, senere jernrør, til vannposter som gjerne var plassert på gårdsplassene. I 1817 fantes kun en offentlig vannpost på Bragernes, omtrent i krysset mellom Nedre Storgate […]

Vannforsyning – Skoger

Etter hvert som tettbebyggelsen og folkemengden vokste, viste de små, private vannverk seg snart utilstrekkelige, og i enkelte strøk av kommunen var det på begynnelsen av 1900-tallet i ferd med å bli vannød. Sognestyret nedsatte i 1914 en komité som skulle komme med forslag til å avhjelpe vannmangelen. Samme år ble det vedtatt å kjøpe […]

Vanninga

Gammel drikkevannskilde ved stenbruddet i Konnerudbakkene, som i sin tid hadde stor betydning for folk, og ikke minst for hestene, som tok sine hvilepauser der. Vanninga ble nedlagt i 1973, men etter initiativ fra ordfører Erik Dalheim gjenopprettet i 1980 som fontene/drikkevannskilde.

Vannklosetter

ble tatt i bruk i Drammen i 1899. I 1930 var antallet steget til ca. 1.300, i 1948 til ca. 1.600, i 1955 til 5.512 og i 1962 til 9.419.

Vannposten

ble i 1983 satt som navn på en sidevei til Skomakergaten på Tangen, til minne om den gamle vannpost i området.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet