Kategorier / V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Veveribakken

Liten gate fra Svelvikveien ved Nøsted Bruk opp til Nordbyveien. Den har sitt navn etter Nøsted Dampvæveri (s.d.), den føste industrielle virksomhet på stedet.

Vi vil oss et land

se: Drammens Ekstrablad.

Vibe, Johan (1748 – 1782)

Forfatter, f. på Bragernes, bosatt Danmark. Sekretær i Det Norske Selskab og den som sto J. H. Wessel nærmest. Skrev skuespillet «De nysgerrige Mandfolk» (1778) som ble oppført på Det kgl. Theater, det Norske Selskabs «Deilige Velkomstsang» samt andre leilighetsdikt og sanger.

Vidar, Dampskibsassuranceforeningen

I 1894 ble dispasjør O. Wikborg tilkalt som direktør for Drammens gjensidige Skibsassuranceforening, og under handelsflåtens sterke omlegning fra seil til damp innså han straks at det var påkrevet å få dannet en gjensidig dampskipsassuranseforening i Drammen, idet det dengang kun fantes fire andre i landet. Foreningen begynte sin virksomhet 1. januar 1895 med tilslutning […]

Vig, Gustav (22.7.1916 – 12.8.1997)

Lege, f. i Drammen, s. av trelasthandler Jens V. Fylkeslege i Nord-Trøndelag 1951-64, i Hedmark 1964-86. Formann i Den norske lægeforenings voldgiftsnemnd 1970, styreformann ved Norsk Gerontologisk Institutt 1973-87, medstifter av Eldre lægers forening, formann 1988-91. Sentralstyremedlem i Nasjonalforeningen for Folkehelsen 1950-70, senere æresmedlem. Ridder av St. Olavs Orden 1979.

Vig, Jens

Trelast- og agenturforretning med kontor i Nedre Storgate 4 (senere 13 og 3), deretter Bragernes Torv 2, grunnlagt 1930 av Jens Vig, som fra 1903 sammen med Thorleif Bache var medinnehaver av Numedals Skogaktieselskap og Kongsberg Dampsag og fra 1906 til 1920 medinnehaver og direktør i trelastfirmaet Bache & Vig og Bache & Wager i […]

Vik, Arnfinn (1901 – 1990)

Politiker (A), f. i Drammen, s. av reiseinspektør Anders V. Utd. som bokbinder, sekretær i Oslo Arbeiderparti 1936. Medlem av Hjemmefrontens ledelse, Einar Gerhardsens sekretær 1948, sosialattaché i København 1948-52, deretter direktør for A/S Oslo Leiegårder og A/L Oslo Boligforvaltning. Medlem av Oslo bystyre og formannskap fra 1938, etterfulgte Einar Gerhardsen som ordfører i Oslo […]

Viksætrenes skole

I Viksetergrenda skal det ha vært omgangsskole før det i 1859 ble leiet fast lokale til Viksætrenes skole. Den tilhørte «Øvre Milesvigen Kreds» og hadde ca. 20 elever som gikk på skolen 16 uker i løpet av et år. Den første skoleholder var Nils Eriksen og skolen holdt til hos Martin og Karen Vikseter. Ca. […]

Villa Borgen

Verneverdig herskapsvilla i Sommerfrydveien 28, i tidligere tider kalt for «Millionborgen» på folkemunne. Villaen ble tegnet av drammensarkitekten Christian Fredrik Arbo for forretningsmannen og bedriftslederen Alf Tandberg (grosserer, medgrunnlegger av Den Norske Kabelfabrik og leder av denne 1913-1944), som innviet den som privatbolig i 1916. Den ble senere solgt til fabrikkeier og generalkonsul Carl Christian […]

Villa Gleditsch

Enebolig i funksjonalistisk stil med adresse Løkkebergveien 4, tegnet av arkitekt Christian Fredrik Arbo og oppført 1932 for kontorsjef i forsikringsselskapet Norge, Einar Gleditsch og hans kone. Huset var et tidlig eksempel på den funksjonalistiske arkitekturen i Norge og var regnet som svært representativ for funksjonalismen i Drammen. Registrert med svært høy verneverdi i Drammen […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet