Kategorier / V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Verdensteatret

se: Paladsteatret.

Verkenselven

går fra Stordammen på Konnerud til den møter Bremsa ved Viulsrud og Holmen i Skoger. Den har mange fossefall og en stor samlet fallhøyde. I forbindelse med verksdriften på Konnerud kjøpte verket mange eiendommer i Skoger/Konnerud, deriblant Svarterud med all grunn på vestsiden av Verkenselven fra og med Sagbakken opp til verksområdene. Verket fikk dermed […]

Verksveien

Vei på Konnerud, fikk sitt navn i 1980, går fra Stubberudveien vest- og sydover mot krysset ved Jarlsbergveien ved Brokvoll. Veien passerer et område langs Verkenselven der det er tydelige spor etter after, masser som er utskilt under malmvaskning. Jarlsbergverkets vaskerier lå her ved elven.

Verven

Gammel forbindelsesvei fra Tangen til Fjellsbyen og Skoger, går fra C. O. Lunds gate (tidl. fra Pelene) frem til Ørka. Da navnet Hverven ble stadfestet i 1866 ble gaten beskrevet å gå «fra Jernbaneovergangen ved Lilleøen opover Hverven til Bygrændsen». Navnet kommer ant. av det gammelnorske ord «hverfa», som betyr å danne en krum linje, […]

Vesle-Gravdal

Seter et stenkast i nordøstlig retning fra der stien til Dammyr tar av fra stien mellom Tryttjern og Svartvannet. Skogsbilveien fra Dammyr slutter ca. 50 meter syd for plassen. Anne Tørjuvollen setret her fra 1868 til 1875, i 1880 setret broren Per Stallane. På slutten av 1890-tallet ble plassen brukt av Anton og Olaf Rønnehue […]

Veslebakken

Kort stikkvei fra Hestengbakken over Tårnveien til Strømliveien. Navnet har gaten etter sin beskjedne størrelse i forhold til de øvrige og noe større bakker i området (Gamlebakken, Thygesbakken, Hestengbakken m.fl.).

Vestbanegaarden A/S

Større bolig- og forretningsgård i Konnerudgaten 6, tegnet av arkitekt Christian Fredrik Arbo. Oppført 1912 for Jernbanefunksjonærenes Forbrukerforening. Fra omlag 1930 til 1960 huset skolen Drammen private realskole. Arkivet etter skolen finnes i dag hos Drammen byarkiv.

Vestby (gnr. 51)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Vestbysvingen 4). Navnet betyr Vestgården, tidl. skrivemåter Vestbyr, Vestby (1464), Westby (1593), Westbye (1723). Gården ligger vest for Vestre Haneval, oppe på bakken med jordene nedover mot elven. Gården ble i 1464 makeskiftet fra væpner Matias Peterssøn til Halvard Neridssøn. Fra 1500-tallet til ca. 1650 var Haug kirke eier av hele […]

Vestbygda i Skoger

Bilder fra Vestbygda    2008 – 2020            Foto:  Torill Juel                                                                                  […]

Vestbygda skole

Barneskole i Jordbrekkveien 3 i Skoger med 250 elever pr. 2020. Den tar i mot barn fra Konnerud og Skoger vest. Skolen ble innviet høsten 1935 med tre klasserom, sløydsal, lærerrom og skolebad m.v., samtidig med at Flaaten skole ble nedlagt. I 1976 ble det bygget ny gymnastikkfløy. Elevtallet sank på 1970-tallet til det i […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet