Kategorier / V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Vannposter

Før byens vannverk ble etablert i 1862-63 var Drammens offentlige vannforsyning basert på fem vannposter på Bragernes og fem på Strømsø/Tangen, foruten private brønner. Den største vannposten, «Byens Vandpost», lå like ved Håndverkerforeningens gård, dessuten var det fra 1830-årene en på Kirkeplassen og tre på nedre Bragernes, derunder Schwenckeolla. Strømsø hadde en vannpost på Strømsø […]

Vanntårnet

ble i 1987 av Gatenavnkomitéen foreslått satt som navn på veien fra Gomperudgaten og inn i Gomperud felt K. De 7 eiendommene til denne vei hadde adressen Gomperudveien 21. Forslaget ble ikke realisert.

Vardar

Kommunalt eid konsern i energisektoren, etablert 12. desember 1996, primært for å forvalte Buskerud fylkeskommunes eierinteresser i produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Fra 1.1. 2020 er Vardar et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune. Konsernet har hovedkontor i Øvre Eiker vei 14 på Gulskogen. Virksomhetens forretningsområder er organisert i ulike datterselskaper […]

Vardåsen

Utsiktspunkt 347 m.o.h. på Østskogen, oppr. kalt Hvalåsen, trolig fordi dens form kan minne om ryggen på en hval. Navnet V. kommer derimot av at det fra gammelt av har vært en varde her. Åsens godt synlige beliggenhet gjorde den godt egnet til å inngå i det landsomfattende varslingssystemet som besto i at man tente […]

Varehuset

Forretning med salg av arbeidsklær og skotøy på Grønland 7, grunnlagt 1914, overtatt av Gunnar Sønju 1933, i 1946 av Rolv Sønju. Bedriften hadde lager av arbeidsklær, skotøy, kortevarer etc. samt partivarer og betjente først og fremst fabrikkarbeiderne på Grønland, men hadde også to selgere som reiste rundt i Buskerud. Nedlagt rundt 1970.

Vargveien

Vei på Konnerud som fikk sitt navn i 1969, går fra Røstmyrveien til Bekkedalsveien forbi Hallermoen skole. Den fikk sitt navn «fordi det kan passe godt i forbindelse med Gråbeinsletta», som ligger i nærheten.

Vaskebjørn, Fabriken

Teknisk kjemisk fabrikk i Gjetergaten 18, grunnlagt 1908 av fiskeren Ivar Martin Andresen (f. 1867 i Vardø), som etter praksis som høvedsmann ved Finnmarksfiskeriene utdannet seg til møbelsnekker og i 1901 åpnet kolonialforretning i Drammen, denne ble solgt i 1907 og A. viet nå all sin tid til såpepulverproduksjon. I 1921 begynte også produksjon av […]

Vaskebrygger

I 1875 foreslo bystyremedlemmene Søren Swensen og Otto Borgen at det på byens bekostning ble anlagt to vaskebrygger langs Drammenselven, henholdsvis ved Gamle Kirkeplass og Erik Børresens gate, idet beboerne på denne strekningen var henvist til å vaske sitt tøy i elven ovenfor og nedenfor denne strekning på grunn av mangel på private brygger. Bystyret […]

Veberggangen

se: Kandestøber-Strædet og Webergs gate.

Veibrekk

Vei på Konnerud, vedtatt 1979, men utgikk allerede to år senere. Navnet betyr «brekkebakke».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet